Skip to main content

Guest Blog: hợp tác dựa trên khả năng tương tác của Cardano

Hôm nay, chúng tôi xin công bố các giải pháp tương tác mới giữa Cardano và các EVM blockchain#

27 April 2022 Temujin Louie 2 mins read

Temujin Louie

Temujin Louie#

Director of Marketing, Wanchain

Guest author

Guest Blog: hợp tác dựa trên khả năng tương tác của Cardano

Tại Wanchain , chúng tôi tin tưởng vào tầm quan trọng của phân quyền và có tầm nhìn rõ ràng về một tương lai nơi mà bối cảnh blockchain toàn cầu hoạt động như một mạng lưới tốt, đơn lẻ và có thể tương tác. Chúng tôi đặc biệt hào hứng thực hiện một bước quan trọng khác nữa theo hướng đi này và hôm nay chúng tôi có thể chia sẻ thông tin rằng chúng tôi đang cho phép khả năng tương tác với Cardano mainnet, Cardano sidechains và các mạng blockchain khác.

Những nỗ lực này sẽ chứng kiến việc triển khai các cầu nối crosschain hai chiều, không giám sát và phi tập trung giúp kết nối Cardano với các blockchain layer 1 khác. Các nút Wanchain bridge sẽ được nâng cấp để bảo mật hơn nữa các cầu nối và các giao dịch chuỗi chéo của Cardano, và Wanchain sẽ trở thành một sidechain EVM (máy ảo Ethereum) tương thích với Cardano.

Wanchain vừa là một blockchain bằng chứng cổ phần (PoS) bền vững layer 1, vừa là một giải pháp khả năng tương tác phi tập trung. Blockchain PoS layer 1 của Wanchain là một môi trường giống như Ethereum hoàn chỉnh và hoạt động được với các công cụ tiêu chuẩn của Ethereum, các DApp và các giao thức. Quan trọng là, nó có một số điểm chung với Cardano. Wanchain sử dụng một thuật toán đồng thuận bằng chứng cổ phần được gọi là cơ chế đồng thuận Galaxy, sử dụng nhiều phương án mật mã khác nhau, bao gồm chia sẻ bí mật phân tán và chữ ký ngưỡng để cải thiện cơ chế tạo số ngẫu nhiên và cơ chế sản xuất khối. Cơ chế đồng thuận Galaxy, được phát triển bởi các nhà nghiên cứu và học giả hàng đầu thế giới, là phần tiếp theo của Ouroboros của Cardano.

Trong khi đó, Wanchain bridge là cầu nối phi tập trung, trực tiếp, không giám sát, kết nối cả mạng lưới EVM và không EVM mà không yêu cầu bất kỳ chuỗi chuyển tiếp hoặc mạng lưới trung gian nào. Những cầu nối này sử dụng sự kết hợp giữa tính toán đa bên an toàn (sMPC) và phương pháp chia sẻ bí mật của Shamir (SSS) để bảo mật tài sản xuyên chuỗi. Hiện tại, có hơn mười lăm mạng lưới layer 1 và layer 2 (và đang tiếp tục tăng!) được kết nối bởi mạng blockchain của Wanchain.

Bằng cách biến Wanchain thành một sidechain EVM tương thích với Cardano, các nhà phát triển và người dùng Cardano DApp sẽ có quyền truy cập nhiều hơn vào các ngôn ngữ mã hóa, các thư viện và các môi trường tích hợp dành cho nhà phát triển. Hơn nữa, cách tiếp cận mới này không chỉ tối đa hóa tính bảo mật cho giải pháp tương tác của Cardano mà nó còn tăng gấp đôi giải pháp mở rộng. Giờ đây, các giao dịch có thể được di chuyển khỏi Cardano một cách an toàn, chỉ ghi lại thông tin quan trọng trên blockchain layer 1 để đảm bảo tính bảo mật và tính bất biến.

Cách tiếp cận sidechain này báo trước một kỷ nguyên mới cho Cardano, khi nó bắt đầu chính thức quá trình chuyển đổi thành một hệ sinh thái đa chuỗi với khả năng mở rộng và bảo mật cao hơn.

Hy vọng rằng đây chỉ là bước khởi đầu cho sự hợp tác lâu dài hơn giữa Wanchain và Input Output, và chúng tôi mong sớm được chia sẻ thêm các bản cập nhật sắp tới.

Hãy tìm hiểu thêm về Wanchain và dự án trong chương trình Cardano360 vào tháng 4, nơi Phó Giám đốc Kỹ thuật của Wanchain, Tiến sĩ Weijia Zhang sẽ xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt.

Bài này được dịch bởi Lê Nguyên. Với vài viết gốc tại đây

Dự án này được tài trợ bởi Catalyst