Skip to main content

Thử thách Fund9 Catalyst Native Cardashift : Chứng minh và kiếm tiền từ tác động

Project Catalyst công bố thử thách Catalyst Native của Fund9 'Chứng minh và kiếm tiền từ tác động' kết hợp với Cardashift và các dự án có cơ hội được cấp vốn lên đến 200 ngàn đô la bằng Token CLAP#

1 tháng 6 năm 2022 Tim Richmond 5 phút đọc

Tim Richmond

Tim Richmond#

Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông

Tiếp thị & Truyền thông

Thử thách Fund9 Catalyst Native Cardashift : Chứng minh và kiếm tiền từ tác động

Input Output Global (IOG) vui mừng thông báo rằng Cardashift sẽ tham gia Fund9 thông qua chương trình Catalyst Natives, với thử thách xoay quanh việc tạo ra giá trị thông qua các dự án định hướng tác động tích cực. Cardashift cấp vốn đến 200 ngàn đô la bằng Token CLAP cho các đề xuất được chọn. Cùng với 12 thách thức khác trong Fund9, nơi có 16 triệu ada cho các đề xuất được tài trợ và khuyến khích cộng đồng đóng góp trong quá trình này

Catalyst Natives#

Trong Fund7, IOG đã giới thiệu thí điểm chương trình Catalyst Natives, cho phép các tổ chức bên ngoài hệ sinh thái Cardano/Catalyst đưa ra các thử thách và cung cấp phần thưởng khuyến khích cho những người đáp ứng được thử thách với những đề xuất đổi mới của họ.

Catalyst Natives là một đề xuất tuyệt vời dành cho các tổ chức với mọi mô hình và quy mô để tiếp cận nguồn ý tưởng thực sự và những người có kỹ năng hiện thực hóa chúng.

Cardashift nhằm mục đích trao quyền cho mọi người xây dựng một thế giới bền vững thông qua giao thức Cardano và giúp các công ty khởi nghiệp kiếm tiền từ tác động mà họ tạo ra. Để tìm hiểu thêm về lý do tại sao Cardashift chọn xây dựng trên blockchain Cardano, hãy nhấp vào đây .

Cardashift cho phép và hỗ trợ những người tạo ra sự thay đổi thông qua hệ sinh thái các sản phẩm và dịch vụ của mình và một bệ phóng do cộng đồng điều hành được thiết kế để tài trợ và đẩy nhanh các dự án có ảnh hưởng. Token CLAP làm nền tảng cho dự án Cardashift. Xem ' Batch Genesis Demo Day ' của Cardashift.

Cardashift tập trung vào việc cung cấp nền tảng cho sự phát triển của các dự án tạo ra tác động tích cực trong thế giới thực, phù hợp với đặc điểm và sứ mệnh của Project Catalyst.

Thử thách Cardashift - Chứng minh và kiếm tiền từ tác động#

“Ngày nay, có một khoảng cách giữa giá trị được tạo ra cho xã hội bởi các dự án tạo ra tác động và giá trị tài chính mà họ thu được. Công nghệ Blockchain, và đặc biệt là giao thức Cardano, có thể trở thành kẻ thay đổi cuộc chơi trong sứ mệnh toàn cầu này bằng cách mang lại ba yếu tố chính cho cơ sở hạ tầng: mã hóa giá trị phi tài chính, truy xuất nguồn gốc và thị trường thanh khoản ” Yannis Baala, Trưởng nhóm nguồn cung ứng dự án @Cardashift.

Thử thách này kết hợp nhiều chủ đề. Kiếm tiền từ Tác động đòi hỏi sự phát triển của toàn bộ hệ sinh thái:

 • Các tác nhân có khả năng xác định các tiêu chí (tiêu chuẩn) về tác động có ý nghĩa như thế nào trong các bối cảnh khác nhau (giáo dục, chu trình carbon, đa dạng sinh học, v.v.) và vị trí địa lý.
 • Các dịch vụ và phương pháp cấp thông tin xác thực tác động theo cách phi tập trung với quy trình đánh giá ngang hàng và đánh giá của chuyên gia
 • Các tổ chức chứng nhận cần phân tích và xác nhận các điểm dữ liệu được cung cấp bởi các dự án có định hướng tạo ra tác động
 • Các cơ chế cung cấp tài chính cho tác động - phản ánh việc mã hóa token tạo ra tác động
 • Các công cụ trên chuỗi để ghi lại bằng chứng tác động sẽ mang lại tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc cao hơn
 • Thị trường trên chuỗi để kết nối các dự án có định hướng tạo ra ảnh hưởng với những người mua tiềm năng (các tập đoàn, tổ chức chính phủ, quỹ, v.v.) để chứng minh tác động của họ Các con đường phát triển này được kết nối với nhau và nghiên cứu có thể kết hợp các phương pháp tiếp cận blockchain và phi blockchain.

Định nghĩa sự thành công#

Tham vọng của Cardashift là giải quyết một trong những điểm bất cập tác động đến hệ sinh thái: sự thiếu hấp dẫn tài chính của các dự án tác động. Vì vậy, họ đang tập trung vào các giải pháp định hướng tác động chứ không phải các dự án chỉ ưu tiên các Tiêu chí về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) .

Thành công cho thử thách này bao gồm:

 • Khám phá những cách thức sáng tạo cho các dự án có định hướng tạo ra tác động nhằm tạo ra giá trị tài chính từ việc tạo ra tác động của chúng, bằng cách phát hành các tokens của dự án tạo ra tác động
 • Tăng cường tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc của tác động do một dự án cụ thể tạo ra.

Các giao thức khác khám phá ý tưởng tận dụng công nghệ blockchain để xây dựng một thế giới bền vững. Ví dụ nổi tiếng nhất là giao thức IXO , mà Impact Token nhằm mục đích đại diện cho các kết quả trong thế giới thực.

Việc mã hóa các kết quả đã được xác minh thông qua giao thức IXO chuyển đổi các biểu diễn kết quả dựa trên chứng chỉ truyền thống (ví dụ: chứng chỉ giảm carbon, chứng chỉ giáo dục, chứng chỉ tiêm chủng, chứng chỉ đa dạng sinh học hoặc bất kỳ trạng thái kết quả nào được chứng nhận khác) thành tài sản kỹ thuật số có thể giao dịch và đầu tư.

Tuy nhiên, token hóa tác động vẫn còn non trẻ và câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ: Chúng ta có thể phát triển loại công cụ nào, tương tác trong và ngoài chuỗi, để đo lường và định giá tác động về mặt tài chính?

Chỉ số chính để đo lường#

Đối với các dự án đánh giá và kiếm tiền từ tác động:

 • Số lượng thử nghiệm chứng minh về mặt ý tưởng là có thể chạy được với các dự án có định hướng tạo ra tác động
 • Thời gian cần thiết để xác nhận giá trị tác động
 • Bao nhiêu giá trị tài chính có thể được chuyển giao từ các dự án có định hướng tạo ra tác động
 • Tính khoa học của quy trình xác nhận (ví dụ: bao gồm các đánh giá của chuyên gia)

Đối với bất kỳ dự án thị trường nào:

Trong thử thách:#

 • Mức độ mạnh mẽ của mô hình doanh thu cho thị trường (kiểm tra các sản phẩm có thể so sánh, suy nghĩ về quy mô, v.v.)
 • Thiết kế hệ thống giao dịch trên nền tảng
 • Tầm nhìn dài hạn
 • Số lượng nhà phát hành Token và người mua quan tâm trên nền tảng
 • Số lượng giao dịch được thực hiện trên nền tảng

Cách tham gia thử thách này#

Để giải quyết thử thách của Cardashift và có cơ hội nhận cấp vốn với giá trị 200 ngàn đô la bằng token CLAP, vui lòng xem lại Hướng dẫn khởi chạy Fund9 , nơi bạn sẽ tìm hiểu thêm về cách tạo tài khoản trên nền tảng tương tác Catalyst , Ideascale, cùng với cách tham gia thử thách nhày và tất cả các thử thách khác của Fund9.

Project Catalyst#

Project Catalyst là công cụ đổi mới mạnh mẽ của Cardano và là một trong những quỹ đổi mới phi tập trung lớn nhất thế giới. Nó là đầu mối cho sự đổi mới và phát triển hệ sinh thái, được vận hành bởi cộng đồng Cardano.

Hàng quý, Project Catalyst tạo ra một nguồn mới gồm các dự án kỹ thuật, kinh doanh, sáng tạo và tập trung vào cộng đồng - được tài trợ để đưa ra các ý tưởng đề xuất của họ do cộng đồng Cardano và Catalyst bình chọn.

mỗi vòng tài trợ , cộng đồng đưa ra các thử thách cho các dự án khác nhau có liên quan đến Cardano. Cộng đồng sẽ giải quyết những thử thách này và đưa ra các giải pháp được xác định rõ ràng. Cộng đồng bình chọn các đề xuất và lựa chọn các dự án để nhận tài trợ.

Tìm hiểu thêm về Project Catalyst và Chương trình Natives#

Để tìm hiểu thêm về Project Catalyst, vui lòng đăng ký danh sách gửi thư Catalyst và tham gia cộng đồng DiscordTelegram . Bạn cũng có thể muốn tham gia cộng đồng Project Catalyst vào Thứ Tư hàng tuần tại TownHall, được phát trực tiếp trên Kênh YouTube của Project Catalyst.

Bạn có muốn thử nghiệm Catalyst Native tiếp theo không? Bạn có một vấn đề kinh doanh cụ thể và muốn tham gia vào chương trình thử nghiệm Catalyst Native tiếp theo không? Vui lòng đăng ký tại đây và thực hiện các bước tiếp theo để tiếp cận tiềm năng chưa được khai thác.