Skip to main content

Shelley Incentivized Testnet: câu chuyện về những con số

Chúng tôi đã biên soạn một số thống kê Testnet . Hãy kiểm tra chúng.#

Ngày 7 tháng 2 năm 2020 Tim Harrison <1 min read

Tim Harrison

Tim Harrison#

VP of Community & Ecosystem

Communications

Shelley Incentivized Testnet đang được chứng tỏ là một cuộc hành trình đáng kinh ngạc. Ban đầu, chúng tôi hy vọng có khoảng 100 pools. Tính đến ngày hôm nay, chúng tôi đã đạt hơn 1.000 đăng ký và hơn 670 nhóm đang hoạt động. Hơn 11,5B ada hiện đang được đặt trên testnet. Nhiều cải tiến đối với hiệu suất đã dẫn đến việc tăng thời gian hoạt động - nhưng vẫn còn một chặng đường. Chúng tôi không nghỉ ngơi trên vòng nguyệt quế của mình, dù chỉ một phút, và những nỗ lực để cải thiện sự ổn định và hiệu suất vẫn đang diễn ra.

Tuy nhiên, tiến độ cho đến nay là một minh chứng đáng kinh ngạc cho cam kết của cộng đồng Cardano của chúng tôi, cộng đồng này đang phát triển về số lượng và niềm đam mê mỗi ngày.

Chúng tôi đã bắt đầu biên soạn một số thống kê testnet và một số trong số đó chúng tôi đã ghi lại ở đây. Minh bạch luôn là mục tiêu của chúng tôi: chúng tôi muốn cộng đồng nhìn thấy những gì chúng tôi làm. Cuối cùng, đây là cái nhìn về câu chuyện của Incentivized Testnet cho đến nay, cùng với phản ứng của cộng đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập phản hồi và dữ liệu của cộng đồng và chúng tôi sẽ chia sẻ những thông tin này khi chúng tôi tiếp tục. Vì vậy, hãy theo dõi khi chúng tôi tiếp tục lập biểu đồ hành trình của mình.

Bài này được dịch bởi Nguyễn Đức, Review và đăng bài bởi Nguyễn Hiệu.

Nguồn bài dịch tại đây

Dự án này được tài trợ bởi Catalyst