Skip to main content

Bộ phận Developer Experience (DevX) của IOG sẽ cải thiện nhanh hơn khả năng phát triển

Bắt đầu với các quy trình nội bộ của mình, chúng tôi cam kết xây dựng các giải pháp tốt hơn và tối ưu hóa việc trải nghiệm phát triển Cardano

Ngày 13 tháng 1 năm 2022 Olga Hryniuk bài đọc 4 phút

Olga Hryniuk

Olga Hryniuk

Technical Writer

Marketing & Communications

Bộ phận nội bộ mới Developer Experience (DevX) của IOG sẽ cải thiện nhanh hơn khả năng phát triển

Được thiết kế hướng tới phạm vi tiếp cận toàn cầu và chức năng nâng cao, Cardano hiện đang chuyển từ các khả năng cốt lõi của mình sang một nền tảng hợp đồng thông minh sống động và linh hoạt. Việc tối ưu hóa dần dần và các cải tiến hệ thống đã được kiểm chứng một cách khoa học sẽ dẫn đường cho sự phát triển và trưởng thành của Cardano.

'Di chuyển nhanh và phá vỡ mọi thứ' không phải là cách Cardano được xây dựng. Đi đầu trong lĩnh vực công nghệ và lấy chương trình nghiên cứu của chúng tôi làm cốt lõi, chúng tôi sử dụng các phương pháp chính thức, chẳng hạn như những thông số kỹ thuật toán học, những thử nghiệm dựa trên thuộc tính và những bằng chứng để cung cấp hệ thống phần mềm có tính an toàn cao và mang lại niềm tin cho người dùng đối với việc quản lý các quỹ kỹ thuật số .

Khả năng lập trình

Mặc dù chúng tôi đã chọn ngôn ngữ lập trình Haskell làm cơ sở để đạt được những sự đảm bảo mạnh mẽ về tính chính xác chức năng của các thành phần hệ thống cốt lõi, nhưng không một có ngôn ngữ hay một công cụ duy nhất nào giúp chúng tôi cung cấp một nền tảng blockchain vững chắc.

Với rất nhiều khả năng của các tình huống lập trình khác nhau, mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng cả các nhà phát triển nội bộ và cả hệ sinh thái đông đảo nhà phát triển đều có trải nghiệm nhất quán và chặt chẽ trong quá trình xây dựng trên Cardano. Vì vậy, trong khi đồng thời làm việc với các ngôn ngữ lập trình và công cụ phát triển khác nhau trong cơ sở hạ tầng, chúng tôi cũng đang thúc đẩy sự phát triển này đến giới hạn. Điều này có nghĩa là tăng cường các nguyên tắc mã hóa và mở rộng khả năng của các hệ thống và các phương pháp luận khác nhau.

Bất kỳ nỗ lực nào để cung cấp chức năng và những nhu cầu sử dụng rộng lớn hơn thì đều cần phải bắt đầu với các quy trình nội bộ. Vì vậy, để cung cấp một môi trường linh hoạt và nhất quán cho tất cả mọi người xây dựng và triển khai trên Cardano, chúng tôi hiện đã tạo ra một cấu trúc nội bộ mới nhằm cải thiện sự nhanh nhạy của quá trình phát triển.

Bộ phận Developer Experience (DevX)

Để thiết lập một môi trường, nơi các nhà phát triển tại IOG không bị cản trở bởi các công cụ mà họ sử dụng trong công việc hàng ngày, chúng tôi đã tạo ra một bộ phận Developer experience (DevX) mới, do Moritz Angermann đứng đầu.

Moritz Angermann giải thích:

Hãy coi DevX như một trung tâm hỗ trợ kỹ thuật nội bộ dành cho các nhà phát triển IO. Nó chủ yếu tập trung vào việc cung cấp sự hỗ trợ và công cụ cho các nhóm khác nhau từ đó hỗ trợ các nhu cầu về Continuous Integration (CI) và ‘Build’ của họ, đảm bảo rằng các quá trình thiết lập không ảnh hưởng đến thời gian giao nhận.

Bộ phận này liên quan đến sự hợp tác với tất cả các nhóm kỹ thuật và cũng chịu trách nhiệm tăng cường sự hiệp lực giữa các nhóm và sắp xếp hợp lý các quy trình phát triển. Một trọng tâm khác của DevX là cải thiện công cụ Haskell như một sự tiếp nối tự nhiên của nhóm 'các công cụ' hiện là một phần của DevX.

Công cụ

Mặc dù Cardano là một nền tảng phát triển hợp đồng thông minh đa chức năng, nó vẫn còn trong giai đoạn khởi đầu, sổ cái và mạng lưới đang dần được nâng cấp. Cardano được thiết kế để phục vụ hàng triệu người dùng ở khắp mọi nơi và do đó chúng tôi đang điều chỉnh để nó linh hoạt theo nhu cầu ngày càng cao. Điều này có nghĩa là cùng với sự phát triển của mạng lưới, chúng tôi đang điều chỉnh các thông số giao thức nhằm tăng cường khả năng mở rộng và các thuộc tính lưu lượng.

Bộ phận DevX đang tạo ra công cụ cho phép nâng cấp và tối ưu hóa sổ cái liên tục. Công cụ này giải quyết nhu cầu của các nhà phát triển và cho phép sử dụng tốt hơn các loại thư viện khác nhau. Hợp lý hóa trải nghiệm phát triển Haskell bao gồm:

  • Cải thiện đáng kể khả năng biên dịch chéo
  • Hỗ trợ plugin nâng cao
  • Làm việc dựa trên khả năng tương tác với ngôn ngữ lập trình Rust và các ngôn ngữ khác

Những cải tiến này cho phép các nhà phát triển không chỉ làm việc với Haskell bằng cách sử dụng các thư viện được viết bằng các ngôn ngữ khác mà còn sử dụng các thư viện Haskell từ các ngôn ngữ khác. Cùng với đó, bộ phận cũng tập trung vào việc thúc đẩy quy trình làm việc liên quan đến việc hỗ trợ sử dụng Nix, trình biên dịch Glasgow Haskell (GHC) và GHCJS (từ trình biên dịch Haskell đến trình biên dịch Javascript).

Khi Cardano tiếp tục phát triển như một mô hình cơ sở hạ tầng mở hoàn toàn trong năm 2022, chúng tôi hy vọng trong thời gian tới, những cải tiến này sẽ cung cấp cho đông đảo cộng đồng nhà phát triển công cụ tốt hơn để làm việc trên các dự án khác nhau và triển khai chúng trên Cardano.

*Các đóng góp của DevX được bao gồm trên nhiều kho dữ liệu của Input Output và bạn có thể xem tiến trình phát triển Haskell Nix trong kho này hoặc tìm hiểu thêm về quá trình phát triển của trình biên dịch Glasgow Haskell bằng cách truy cập gitlab.haskell.org.

Bài này được dịch bởi Lê Nguyên, Review và biên tập bởi Nguyễn Hiệu. Bài viết Nguồn tại đây

Dự án này được tài trợ bởi Catalyst