Skip to main content

Wave Financial ra mắt quỹ lợi nhuận ada để hỗ trợ tăng trưởng hệ sinh thái DeFi của Cardano

Quỹ lợi nhuận ada nhằm mục đích cung cấp thanh khoản và các nguồn lực khác cho các công ty khởi nghiệp về nền tảng DeFi đang mở rộng nhanh chóng của Cardano

Ngày 31 tháng 3 năm 2022 Fernando Sanchez 4 phút đọc

Fernando Sanchez

Fernando Sanchez

Technical Writer

Marketing and Communications

Wave Financial ra mắt quỹ lợi nhuận ada để hỗ trợ tăng trưởng hệ sinh thái DeFi của Cardano

Ngày 30 tháng 3 năm 2022, Los Angeles, Hoa Kỳ/Singapore - Wave Financial LLC  (Wave), một công ty quản lý đầu tư tài sản kỹ thuật số do SEC quản lý, vui mừng thông báo về việc ra mắt Quỹ lợi nhuận Wave ADA. Quỹ được thiết kế để cung cấp thanh khoản với hàng triệu đô la để hỗ trợ các nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) mới vừa ra mắt trên hệ sinh thái Cardano bắt đầu với 100 triệu đô la ban đầu.

David Siemer, Giám đốc điều hành của Wave Financial cho biết: “Chúng tôi rất vui để tiếp tục đột phá trong lĩnh vực tiền mã hóa thông qua việc tạo ra các quỹ sáng tạo mới và hôm nay chúng tôi đang chuẩn công bố thứ mà chúng tôi tin là quỹ cung cấp thanh khoản thuần túy đầu tiên trong lĩnh vực tiền mã hóa. Quỹ mới của chúng tôi sẽ hỗ trợ các sàn giao dịch phi tập trung mới, các giao thức cho vay và các tổ chức phát hành các đồng coin ổn định ( stablecoin) xây dựng trên Cardano. Mỗi ứng dụng phi tập trung này bổ sung vào nền tảng vững chắc của blockchain Cardano khi nó hiện thực hóa một hệ sinh thái đa dạng và đầy đủ chức năng ”.

Quỹ lợi nhuận ADA mới đại diện cho sứ mệnh của Wave là hỗ trợ các doanh nhân triển vọng trong không gian tiền mã hóa ở giai đoạn đầu và thúc đẩy sự đổi mới to lớn hơn trong tổng thể hệ sinh thái tiền mã hóa.

Charles Hoskinson, người sáng lập công ty Input Output, công ty công nghệ phần mềm đứng sau Cardano cho biết: “Kể từ khi chính thức ra mắt hợp đồng thông minh vào năm 2021, cộng đồng Cardano đã khởi chạy và tài trợ cho hàng trăm dự án xây dựng trên blockchain Cardano. “Hệ sinh thái đang phát triển của Cardano đang lưu trữ một không gian ứng dụng ngày càng mở rộng hỗ trợ số lượng đáng kể người dùng đang hoạt động – những điều này quan trọng đối với sự thành công của hệ sinh thái mà các dự án trên Cardano phát triển mạnh và vì vậy chúng tôi rất vui khi Quỹ lợi nhuận ADA cam kết nguồn tài chính đáng kể, tạo điều kiện cho sự tiếp tục tăng trưởng và sự chấp nhận của thị trường. ”

Về mặt lịch sử, các ứng dụng tài chính phi tập trung (dApp DeFi) là một trong những ứng dụng phổ biến nhất trong lĩnh vực tiền mã hóa đồng thời mang lại nhiều người dùng và ứng dụng hơn trên chuỗi. Cụ thể, các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và các công ty cho vay defi đã trở nên phổ biến nhanh nhất về mặt thu hút người dùng và vốn. DEX thường được thiết lập mà không có các nhà tạo lập thị trường, nhưng với hai nhóm tài sản đại diện cho mỗi bên của cặp giao dịch, đóng vai trò là nguồn lực để các đối tác DEX giao dịch khi họ muốn giao dịch ở một trong hai bên của cặp giao dịch đó. Wave sẽ sử dụng Quỹ lợi nhuận ADA để cung cấp thanh khoản cho các pool này nhằm hỗ trợ Cardano DEXes. Đối với những người cho vay DeFi, cũng sẽ có một hình thức hỗ trợ tương tự để tăng tính thanh khoản nhằm tạo điều kiện cho việc cho vay. Ngoài ra, Wave sẽ tiếp tục hỗ trợ và mở rộng các nhóm cổ phần để củng cố mạng lưới Cardano.

Ken Kodama, người sáng lập và giám đốc điều hành của EMURGO, một công ty giải pháp blockchain toàn cầu, quỹ đầu tư mạo hiểm và cũng là người ủng hộ sớm cho Cardano cho biết: "EMURGO rất vui mừng được hỗ trợ việc tạo ra Quỹ lợi nhuận ADA có giá trị này để thúc đẩy hơn nữa việc mở rộng và áp dụng hệ sinh thái DeFi đang phát triển nhanh chóng của Cardano. Việc cung cấp các nguồn vốn chiến lược thông qua quỹ sẽ giúp các doanh nhân tài năng và các dự án nhằm xây dựng các dịch vụ DeFi thiết yếu trên Cardano, cuối cùng cung cấp các giải pháp có tác động và thu hút nhiều người dùng hơn gia nhập cộng đồng Cardano toàn cầu."

Frederik Gregaard, Giám đốc điều hành của Quỹ Cardano cho biết, “Việc ra mắt Quỹ lợi nhuận Wave ADA, cùng với cam kết của nhóm Wave Financial trong việc hỗ trợ các doanh nhân có triển vọng, cho thấy một hệ sinh thái lành mạnh đang phát triển mạnh mẽ. Đối với cộng đồng của chúng tôi, để xây dựng hệ thống điều hành tài chính và xã hội tương lai của thế giới, thì sức mạnh của hệ sinh thái mới là vấn đề quan trọng. Chúng tôi sẽ luôn mạnh mẽ hơn với tư cách là một tập thể hơn là một đơn vị riêng lẻ ”.

Wave được đăng ký với Ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ với tư cách là cố vấn đầu tư. Để tìm hiểu thêm về Wave Financial, vui lòng truy cập trang web Wave Financial. Vui lòng trực tiếp đưa ra các yêu cầu đến những địa chỉ truyền thông sau:

Những tiết lộ quan trọng và những thông tin khác
Không có nội dung nào trong tài liệu này nên được hiểu là một lời đề nghị hoặc khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ chứng khoán hoặc sản phẩm tài chính nào khác. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo cho kết quả trong tương lai. Wave Financial LLC là một cố vấn đầu tư, đã đăng ký với Ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ (CRD #: 305726). Đăng ký với cơ quan liên bang không có nghĩa là phải có một trình độ kỹ năng hoặc đào tạo nhất định. Thông tin bổ sung bao gồm các tiết lộ quan trọng về Wave Financial LLC cũng có sẵn trên trang web của SEC tại www.adviserinfo.sec.gov. Hoặc, tìm hiểu thêm thông tin về Wave Financial tại www.wavegp.com.
**Tổng quan hệ sinh thái có trong bài đăng này nhằm cung cấp hướng dẫn tổng quát; không có gì trong phân tích này nhằm mục đích tư vấn thuế, tư vấn đầu tư, khuyến nghị mua chứng khoán hoặc giới thiệu về việc tài trợ hoặc nguồn vốn cụ thể.

Bài này được dịch bởi Lê Nguyên, Review bởi Quang Pham, biên tập bởi Nguyễn Hiệu. Bài viết nguồn tại đây

Dự án này được tài trợ bới Catalyst