Skip to main content

Đại học Edinburgh và IOG giới thiệu Chỉ số phi tập trung EDI

18 tháng mười một 2022 Ivan Irakoze 2 phút đọc

Ivan Irakoze

Ivan Irakoze#

Blog/Feature Writer

Marketing & Communication

Đại học Edinburgh và IOG giới thiệu Chỉ số phi tập trung Edinburgh

Các mạng lưới thường có cấu trúc tập trung, phân tán hoặc phi tập trung. Tính bảo mật của mạng phi tập trung tăng lên khi số lượng người tham gia tăng lên. Kết quả tương tự không thể đạt được trên các mạng tập trung hoặc phân tán.

Với hầu hết các blockchain tuyên bố là phi tập trung, thật khó để xác định tính hợp lệ của từng tuyên bố. Bất kỳ khẳng định nào về phi tập trung vẫn còn mang tính chủ quan cao.

Liệu một blockchain có thể thực sự phi tập trung nếu một số ít trình xác thực của nó chịu trách nhiệm khai thác hoặc đúc phần lớn các block không? Điều gì đủ điều kiện để phi tập trung? Tiêu chuẩn định lượng nào của phi tập trung có thể được coi là khách quan?

Đây là lúc Chỉ số phi tập trung Edinburgh (EDI) phát huy tác dụng, một sáng kiến nhằm đóng vai trò then chốt trong việc xác định mức độ phi tập trung thực sự của blockchain. Bài viết này giải thích thiết kế và tầm quan trọng của EDI trong ngành blockchain.

Tại sao Chỉ số phí tập trung EDI sẽ tồn tại#

Phi tập trung thường được sử dụng như một từ thông dụng với ít cơ sở trong các dữ kiện có thể kiểm chứng, do đó, việc định lượng phi tập trung của các hệ thống blockchain đòi hỏi một cách tiếp cận có cấu trúc.

Hôm nay, Đại học Edinburgh (UoE) và Input Output Global (IOG) khởi động dự án nghiên cứu về xác định và đo lường sự phi tập trung.

EDI sẽ cung cấp một tiêu chuẩn phi tập trung có thể đo lường được cho ngành công nghiệp blockchain. Việc áp dụng EDI có thể giáo dục quan điểm của chính phủ về tiền mã hóa.

EDI có nhiều trường hợp sử dụng khả thi. Nó có thể được các chính phủ chấp nhận như một phần của khuôn khổ quy định về tiền mã hóa rộng hơn, cho phép người dùng và tổ chức xác định mức độ phi tập trung của chuỗi một cách chắc chắn hơn.

EDI được thiết kế như thế nào?#

Chỉ số đang được thiết kế bởi một nhóm hợp tác liên ngành gồm các nhà nghiên cứu và nhà phát triển cấp cao. Nhóm làm việc trong Phòng thí nghiệm Công nghệ Blockchain (BLT) của UoE, được giám sát bởi Tiến sĩ Daniel Woods , giảng viên về An ninh mạng tại Trường Tin học của UoE, và Giáo sư Aggelos Kiayias , nhà khoa học trưởng tại IOG và Chủ tịch An ninh mạng và Quyền riêng tư của UoE .

EDI sẽ tạo ra một khung thống nhất có khả năng đánh giá mức độ phi tập trung và có thể áp dụng cho dữ liệu được trích xuất từ Bitcoin, Ethereum, Cardano và các chuỗi khác. Chỉ số đo lường sự phi tập trung của chuỗi trên nhiều lớp, bao gồm:

  • Phần cứng
  • Phần mềm
  • Mạng lưới
  • Cơ chế đồng thuận
  • Tokenomics
  • API
  • Quản trị
  • Vị trí địa lý của các trình xác thực

Có thể truy cập tài liệu nghiên cứu phác thảo khuôn khổ của EDI tại đây .

IOG ưu tiên nghiên cứu blockchain#

Công việc của IOG được xây dựng trên nền tảng nghiên cứu học thuật. Công việc này được thực hiện thông qua một mạng lưới nghiên cứu mở rộng, một số hiệp hội học thuật và một nhóm gồm 26 nhà khoa học, giáo sư, nhà nghiên cứu và kỹ sư.

Đọc về cách nghiên cứu của IOG mở rộng ra thế giới học thuật để hiểu điều gì làm cho IOG trở thành một công ty kỹ thuật và cơ sở hạ tầng chuỗi khối hàng đầu. Bài này được dịch bởi Quang Pham, Review và biên tập bởi Nguyễn Hiệu. Bài viết nguồn tại đây:. Dự án này được tài trợ bởi Catalyst.