Skip to main content

Giới thiệu về Catalyst Circle

Quỹ đổi mới phi tập trung lớn nhất thế giới tiếp tục phát triển mô hình quản trị và lãnh đạo

8 tháng 7 năm 2021 Kriss Baird 4 phút đọc

Kriss Baird

Kriss Baird

Product Owner

Quảng cáo

Giới thiệu Catalyst Circle

Dự án Catalyst kể từ khi ra mắt đã phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc, tăng gấp đôi ở hầu hết mọi khía cạnh từ vòng gọi vốn này sang vòng gọi vốn khác. Dựa theo bất kỳ số liệu nào - từ số phiếu bầu, kinh phí sẵn sàng tài trợ, hoặc đơn giản là những người tham gia vào quá trình đổi mới của chúng tôi - Catalyst đang nổi lên như một điểm tựa vô giá cho sự phát triển trong tương lai của Cardano. Bây giờ, ở phần cuối của Fund 4, dự án Catalyst đã được chứng minh là một thử nghiệm hiệu quả mạnh mẽ trong việc hợp tác và đổi mới phi tập trung.

Với sự tăng trưởng bùng nổ này, có những thách thức độc đáo. Dự án Catalyst ngày càng có nhiều cam kết với nhiều nhóm có chức năng ngày càng đa dạng, những người góp phần vào sự thay đổi từng bước về trí tuệ tập thể này. Cụ thể, cố vấn cộng đồng CA, người đề xuất gọi vốn, nhà điều hành nhóm cổ phần (SPO), nhà sản xuất và bảo trì công cụ, tất cả đều đóng góp vào sự thành công và tăng trưởng của dự án Catalyst cũng như sự thành công của chính Cardano.

Mang lại nhiều giá trị hơn

Sự đa dạng hóa gia tăng này mang lại giá trị bổ sung cho dự án Catalyst, vì nó cho phép hình thành nhiều ý tưởng và đề xuất hơn bao giờ hết. Tương tự, nó sẽ làm cho việc giao tiếp giữa tất cả các nhóm này trở nên khó khăn hơn. Tiếng nói của mỗi nhóm sẽ cần được lắng nghe và những ý tưởng và mối quan tâm của họ được thảo luận ở cấp độ dự án.

Nói một cách đơn giản, những nhóm này cần sự đại diện và sự lãnh đạo đáng tin cậy thay mặt họ. Nếu thiếu sự đại diện như vậy, hoặc thiếu hoàn toàn, tác động của dự án Catalyst sẽ giảm đi đáng kể. Đây là lý do tại sao chúng tôi giới thiệu Catalyst Circle.

Catalyst Circle là gì?

Catalyst Circle là một “mảng cảm biến con người” đóng vai trò là cơ quan đại diện cho tất cả các nhóm khác nhau tham gia vào dự án Catalyst. Vòng kết nối Circle theo dõi trạng thái hiện tại và các kế hoạch tương lai liên quan đến quản trị trong dự án Catalyst. Nó xác định và thảo luận về các mối quan tâm, phản đối và các cơ hội phát sinh trong hệ sinh thái Catalyst. Vòng tròn Circle có thể thảo luận, ví dụ, định nghĩa về số tiền được phân bổ cho các thách thức từ Quỹ đến Quỹ; các thay đổi hoặc điều kiện đối với các thông số khuyến khích; Catalysyt API v.v.

Bằng cách ghi lại các cuộc họp và ghi lại các hành động trong một bản ghi tồn đọng mà tất cả mọi người đều có thể truy cập, hoạt động này sẽ cung cấp cái nhìn về hy vọng, mong muốn, nhu cầu và mối quan tâm của cộng đồng trong dự án Catalyst. Vòng tròn Circle cũng chịu trách nhiệm xác định hình dạng tương lai của chính nó và xác định các quy trình bầu cử cho Vòng tròn Circle phiên bản v2.

Vòng tròn Circle tồn tại để thực hiện bốn mục tiêu chính:

 • Tạo điều kiện giao tiếp giữa các nhóm chức năng khác nhau
 • Cung cấp thông tin cảnh báo khi các đường màu đỏ bị vượt qua trong một nhóm nhất định
 • Đề xuất các cải tiến về kế hoạch và quy trình định hình dự án Catalyst
 • Xác định quy trình bầu cử cho Vòng tròn Circle phiên bản V2

Nhiệm vụ và trách nhiệm của thành viên

Giống như bản thân dự án Catalyst, Vòng tròn Circle cũng sẽ phát triển theo thời gian. Ban đầu, các thành viên được bầu sẽ phục vụ nhiệm kỳ 3 tháng và các cuộc bầu cử sẽ diễn ra sau đó để tiếp tục cải thiện và lặp lại quy trình. Đối với các thành viên được bầu, chúng tôi đã xác định những nhiệm vụ và trách nhiệm ban đầu này.

Mỗi thành viên của Vòng tròn Circle phải:

 • Đại diện cho cộng đồng đã chọn họ
 • Thực hiện phán đoán tốt nhất của riêng họ về các vấn đề xảy ra trước Vòng tròn Circle
 • Làm quen với các thành viên khác của các dự án, hoạt động, mục tiêu, hy vọng và mối quan tâm của cộng đồng của họ
 • Định kỳ tận dụng cơ hội để đưa các đề xuất chính sách vào chương trình nghị sự của Vòng tròn Circle để xem xét
 • Thông báo cho cộng đồng của họ về các sáng kiến của Vòng tròn Circle

Mỗi thành viên cũng có trách nhiệm:

 • Thường xuyên tham gia các cuộc họp hai tuần một lần
 • Duy trì một danh sách tồn đọng để theo dõi các vấn đề giữa các cuộc họp
 • Xem xét và bình luận về các vấn đề trong chương trình nghị sự trước thời hạn
 • Duy trì nhận thức về lợi ích và mối quan tâm của cộng đồng của họ
 • Phổ biến kết quả đầu ra của Vòng tròn Circle một cách minh bạch và có thể truy cập được
 • Tìm hiểu và thực hành các quy trình họp hiệu quả
 • Sản xuất tài liệu giao thức bầu cử cho các cuộc bầu cử tiếp theo
 • Tham dự các buổi đào tạo tập trung vào các kỹ thuật lãnh đạo khởi nghiệp tinh gọn và hòa nhập
 • Cung cấp phản hồi về hiệu quả của Vòng tròn Circle

Dẫn dắt và thích ứng

Chúng tôi vừa tổ chức cuộc bầu cử đầu tiên cho các thành viên của Catalyst Circle ở cả Tây và Đông bán cầu, bao gồm các thành viên cộng đồng không thể tham dự thường xuyên Tòa thị chính Town Hall hàng tuần. Các thành viên sẽ có thể thiết lập chương trình nghị sự của mỗi cuộc họp và định kỳ đưa ra các đề xuất chính sách vào dự án Catalyst Circle để xem xét. 'Nhóm chức năng tối thiểu' là phiên bản khởi động, dựa trên tham vấn với các nhà lãnh đạo trong cộng đồng Catalyst và Govern Alive , một nhóm chuyên gia trong lĩnh vực cấu trúc quản trị mới.

Khi phương pháp tốt nhất đáng tin cậy được thiết lập, Vòng tròn Circle có thể phát triển và phân tách. Biết đâu tương lai sẽ có nhiều 'Vòng tròn Circle'? Cuối cùng, các thành viên sẽ tùy thuộc vào việc thúc đẩy mục tiêu của chúng tôi là hợp pháp hóa quản trị phi tập trung, mở đường cho một giải pháp thay thế cho hiện trạng và tiếp tục tạo ra nền tảng mới trong việc xây dựng tương lai của quản trị blockchain.

Tòa thị chính hàng tuần của Project Catalyst diễn ra vào thứ Tư hàng tuần lúc 18:00 UTC. Mọi người đều được chào đón tham gia. Để tìm hiểu thêm và tham gia, hãy nhớ tham gia cộng đồng đổi mới Project Catalystkênh Telegram chuyên dụng của họ.

Bài này được dịch bởi minh-hieu-102, Review và đăng bài bởi Nguyễn Hiệu. Bài viết nguồn tại đây

Dự án này được tài trợ bởi Catalyst