Skip to main content

Ủy ban điều hành stake pool của Cardano - một vòng ủy quyền mới

Chúng tôi một lần nữa mời các nhà điều hành stake pool cộng đồng đăng ký ủy quyền ada

Ngày 1 tháng 9 năm 2021 Ben O'Hanlon bài đọc 3 phút

Ben O'Hanlon

Ben O'Hanlon

Head of Community Engagement & Insights

Marketing and Communications

Ủy ban điều hành stake pool của Cardano - một vòng ủy quyền mới

Mạng lưới Cardano tiếp tục phát triển theo cấp số nhân, nhờ vào nỗ lực của các nhà điều hành stake pool (SPO), những người đã bảo mật và duy trì nó.

Trong năm 2021, chúng tôi đã ủy thác một phần tỷ lệ nắm giữ ada của công ty để giúp khởi động các SPO. Trong hai vòng ủy thác đầu tiên, chiến lược của IOG đã tập trung vào việc hỗ trợ các pool phân phối theo địa lý, các nhà khai thác theo sứ mệnh, các pool tạo nội dung hoặc thúc đẩy nhận thức xã hội. Chúng tôi cũng hỗ trợ các pool nhỏ có quy mô trung bình thấp hơn được phân phối theo địa lý để giúp cân bằng mạng lưới. Trong các vòng trước, chúng tôi đã cố gắng xác định các pool mà ủy ban của chúng tôi có thể hỗ trợ họ hoạt động tốt hơn, đồng thời tạo ra tác động tích cực cho cả cộng đồng.

Cho đến nay, khoảng 200 pool đã nhận được ủy quyền từ IOG với 3M ada mỗi pool. Đó là một số lượng pool lành mạnh nhưng chỉ là một phần nhỏ của hệ sinh thái SPO sôi động hiện đang lên đến con số hàng nghìn. Không thể tránh khỏi việc chúng tôi đã không thể hỗ trợ nhiều nhóm như chúng tôi mong muốn và rõ ràng, một số pool có đóng góp cho cộng đồng đã không nhận được hỗ trợ.

Vì vậy, lần này, chúng tôi làm mọi thứ hơi khác một chút. Trong vòng thứ ba này, khi chúng tôi bước vào kỷ nguyên mới của hợp đồng thông minh, chúng tôi muốn ghi nhận và hoan nghênh những người đóng góp trong cộng đồng đã được công nhận rộng rãi nhưng thường đóng góp thầm lặng. Cùng với việc đăng ký cho chính pool của mình, chúng tôi yêu cầu cộng đồng SPO đề cử những người giỏi nhất. Ngoài việc yêu cầu ủy quyền cho các pool của riêng mình, các SPO cũng có thể đề cử tối đa hai pool bổ sung mà họ cảm thấy cần được công nhận và hỗ trợ vì những đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Chúng tôi đang tìm kiếm những đóng góp xuất sắc dành cho hệ sinh thái đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí sau:

  • Build: SPO đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái bằng cách cung cấp các công cụ, lời khuyên dành cho nhà lập trình, tài nguyên,...
  • Create : SPO sản xuất nội dung bằng văn bản chất lượng cao và tác phẩm sáng tạo, chẳng hạn như đồ họa thông tin để tăng giá trị cho cộng đồng lớn mạnh hơn.
  • Giáo dục: SPO xây dựng liên minh, nhóm hoặc giáo dục người ủy quyền về các chủ đề quan trọng, xây dựng vai trò xuất sắc về kỹ thuật hoặc đóng góp vào khối lượng kiến ​​thức của Plutus Pioneer.

Ngoài ra, SPO chỉ là một nhóm SPO duy nhất và có cổ phần hiện tại từ 12 triệu ada trở xuống.

Khi chúng tôi đã nhận được tất cả các yêu cầu ủy quyền và đề cử của cộng đồng, chúng tôi sẽ đánh giá tất cả các ứng cử viên theo các tiêu chí này, công bố các nhóm được chọn và đưa ra ủy quyền vào tháng 10 sau hội nghị thượng đỉnh Cardano.

Và thêm một điều nữa, chúng tôi không thường xuyên có cơ hội khảo sát toàn bộ cộng đồng. Vì vậy, lần này, chúng tôi cũng yêu cầu các SPO đóng góp vào nghiên cứu của chúng tôi về tính bền vững. Cùng với các câu hỏi cho khảo sát ủy quyền, lần này chúng tôi cũng thăm dò ý kiến ​​của các SPO vào cuối cuộc khảo sát về thiết lập pool và thông tin xác thực về việc sử dụng năng lượng xanh. Chúng tôi sẽ chia sẻ kết quả của cuộc khảo sát này với cộng đồng

Tôi là một SPO. Làm thế nào để tôi tham gia?

Mỗi tháng, chúng tôi xuất bản một bản tin 'SPO Digest' tập hợp các tin tức quan trọng cho cộng đồng nhà điều hành stake pool. Thông báo SPO tiếp theo mà chúng tôi sẽ gửi đi bao gồm khảo sát mà bạn có thể đăng ký ủy quyền. Các SPO đang tìm kiếm sự ủy quyền nên điền vào thông tin này và cũng thêm tối đa hai SPO bổ sung mà họ thấy cần được công nhận. Để nhận bản khảo sát ủy quyền, hãy đảm bảo bạn đã đăng ký vào danh sách thông báo qua https://mailchi.mp/iohk/spodigest trước nửa đêm giờ UTC vào chủ nhật ngày 4 tháng 9.

Bài này được dịch bởi Lê Nguyên, Review và đăng bài bởi Nguyễn Hiệu.

Nguồn bài dịch tại đây

Dự án này được tài trợ bởi Catalyst