Skip to main content

Cardano Coffee Lounge Event

Hà Nội - Cardano Coffee Lounge “Cardano Native Token những điều cơ bản cần biết”#

Cardano là một trong những Blockchain luôn giữ vị trí top 10 về Market Cap (vốn hóa thị trường) mặc dù trải qua rất nhiều mùa downtrend. Có rất nhiều yếu tố làm nên sự thành công đó và một trong số đó chính là “Cardano Native Token”.

📣Hãy đến với buổi chia sẽ hàng tuần của Cardano Coffee Lounge. Tuần này (14:00h Chủ nhật, ngày 17/7/2022) ở đầu cầu Hà Nội, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về “Cardano Native Token những điều cơ bản cần biết”.

📣Diễn giả là anh Jimmy Le - Founder của Group Cardano ADA Việt Nam với hơn 46,000 thành viên.

📣 Địa điểm: BT2-10 Nguyễn Xuân Khoát, Khu ngoại giao đoàn, Tây Hồ, Hà Nội (https://maps.app.goo.gl/6QRmmYxo4XzCQ3aZ7).

Để phục vụ bạn được tốt nhất (Miễn phí nước uống), vui lòng đăng ký 👉Theo biểu mẫu sau đây (https://forms.gle/efnSWqbFaH6R7m7f6) trước 8:00 ngày 17/7/2022.

—-------------------

👉Cardano2vn - Mang Cardano về Việt Nam

Website: https://cardano2vn.io/

👉Trao đổi về ngôn ngữ lập trình Smartcontract - Plutus, Marlove trên Cardano

Telegram: https://t.me/cardano2vn

👉Video bài giảng về lập trình trên Cardano Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJTdAQPGJntJet5v-nk9ebA

[Cardano Coffee Lounge - Hồ Chí Minh] - Buổi 2#

Cardano Coffee Lounge là một hoạt động họp mặt định kỳ hàng tuần do Catalyst tài trợ, mục đích là đưa những kiến thức về Blockchain và Cardano tới rộng rãi cộng đồng Việt Nam.

📣Chủ đề thảo luận buổi 2 ở HCM: “Làm thế nào để có ý tưởng kinh doanh và biến ý tưởng đó thành hiện thực với quỹ Catalyst của Cardano”

📣Diễn giả: Ms Hà, chủ dự án Service Marketplace, thành viên cộng đồng Cardano Nhật Bản.

📣Thời gian: 9h30, Chủ Nhật, 24/7/2022

📣 Địa điểm: Book Coffee – Nhà Thiếu Nhi Quận 3 - 36 Lê Quý Đôn, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (https://goo.gl/maps/TJf8ESJQH4KwRaaq9).

📣Để phục vụ bạn được tốt nhất (Miễn phí nước uống), vui lòng đăng ký 👉 theo biểu mẫu sau đây (https://forms.gle/GooGW2cGpVEdhXHX9) trước 17:00 ngày 23/7/2022.

📣Khi đến buổi họp mặt, vui lòng check in với BTC để order nước miễn phí.

👉Cardano2vn - Mang Cardano về Việt Nam Website: https://cardano2vn.io/ 👉Trao đổi về ngôn ngữ lập trình Smartcontract - Plutus, Marlove trên Cardano Telegram: https://t.me/cardano2vn 👉Video bài giảng về lập trình trên Cardano Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJTdAQPGJntJet5v-nk9ebA

[Cardano Coffee Lounge - Hà Nội]-Buổi 7#

Cardano Coffee Lounge là một hoạt động họp mặt định kỳ hàng tuần do Catalyst tài trợ, mục đích là đưa những kiến thức về Blockchain và Cardano tới rộng rãi cộng đồng Việt Nam.

📣Chủ đề thảo luận buổi 7 ở HN: “Làm thế nào để có ý tưởng kinh doanh và biến ý tưởng đó thành hiện thực với quỹ Catalyst của Cardano

📣Diễn giả: Mr Tiến, chủ dự án Cardano2vn, admin Cộng đồng Cardano Catalyst Việt Nam

📣Thời gian: 14h, Chủ Nhật, 24/7/2022

📣 Địa điểm: BT2-10 Nguyễn Xuân Khoát, Khu ngoại giao đoàn, Tây Hồ, Hà Nội (https://maps.app.goo.gl/6QRmmYxo4XzCQ3aZ7).

📣Để phục vụ bạn được tốt nhất (Miễn phí nước uống), vui lòng đăng ký 👉 theo biểu mẫu sau đây (https://forms.gle/efnSWqbFaH6R7m7f6) trước 8:00 ngày 24/7/2022.

📣Khi đến buổi họp mặt, vui lòng check in với BTC để order nước miễn phí.

👉Cardano2vn - Mang Cardano về Việt Nam Website: https://cardano2vn.io/ 👉Trao đổi về ngôn ngữ lập trình Smartcontract - Plutus, Marlove trên Cardano Telegram: https://t.me/cardano2vn 👉Video bài giảng về lập trình trên Cardano Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJTdAQPGJntJet5v-nk9ebA

[Cardano Coffee Lounge - Hồ Chí Minh] - Buổi 3#

==============================================

Cardano Coffee Lounge là một hoạt động họp mặt định kỳ hàng tuần do Catalyst tài trợ, mục đích là đưa những kiến thức về Blockchain và Cardano tới rộng rãi cộng đồng Việt Nam.

📣Chủ đề thảo luận buổi 3 ở HCM: “Hướng dẫn chi tiết thực hiện quyền voting của chủ sở hữu ADA cho Catalyst”

📣Thời gian: 9h30, Chủ Nhật, 31/7/2022

📣 Địa điểm: Book Coffee – Nhà Thiếu Nhi Quận 3 - 36 Lê Quý Đôn, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh map tại đây.

📣Để phục vụ bạn được tốt nhất (Miễn phí nước uống), vui lòng đăng ký 👉 theo biểu mẫu sau đây trước 17:00 ngày 30/7/2022.

📣Khi đến buổi họp mặt, vui lòng check in với BTC để order nước miễn phí.

👉Cardano2vn - Mang Cardano về Việt Nam Website: https://cardano2vn.io/ 👉Trao đổi về ngôn ngữ lập trình Smartcontract - Plutus, Marlove trên Cardano Telegram: https://t.me/cardano2vn 👉Video bài giảng về lập trình trên Cardano Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJTdAQPGJntJet5v-nk9ebA

[Cardano Coffee Lounge - Hà Nội]-Buổi 8#

=======================================

Cardano Coffee Lounge là một hoạt động họp mặt định kỳ hàng tuần do Catalyst tài trợ, mục đích là đưa những kiến thức về Blockchain và Cardano tới rộng rãi cộng đồng Việt Nam.

📣Chủ đề thảo luận buổi 8 ở HN: “4 bước Marketing để proposal được nhiều người vote”

📣Diễn giả: Mr Alfred Phạm, CEO of Miverse Multiverse

📣Thời gian: 14h, Chủ Nhật, 31/7/2022

📣 Địa điểm: BT2-10 Nguyễn Xuân Khoát, Khu ngoại giao đoàn, Tây Hồ, Hà Nội map tại đây.

📣Để phục vụ bạn được tốt nhất (Miễn phí nước uống), vui lòng đăng ký 👉 theo biểu mẫu sau đây trước 8:00 ngày 31/7/2022.

📣Khi đến buổi họp mặt, vui lòng check in với BTC để order nước miễn phí. —-------------------

👉Cardano2vn - Mang Cardano về Việt Nam Website: https://cardano2vn.io/

👉Trao đổi về ngôn ngữ lập trình Smartcontract - Plutus, Marlove trên Cardano Telegram: https://t.me/cardano2vn

👉Video bài giảng về lập trình trên Cardano Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJTdAQPGJntJet5v-nk9ebA

[Cardano Coffee Lounge - Hồ Chí Minh] - Buổi 4#

==============================================

Cardano Coffee Lounge là một hoạt động họp mặt định kỳ hàng tuần do Catalyst tài trợ, mục đích là đưa những kiến thức về Blockchain và Cardano tới rộng rãi cộng đồng Việt Nam.

📣Chủ đề thảo luận buổi 4 ở HCM: “Kinh nghiệm đánh giá dự án với vai trò PA”

📣Thời gian: 9h30, Chủ Nhật, 7/8/2022

📣 Địa điểm: Book Coffee – Nhà Thiếu Nhi Quận 3 - 36 Lê Quý Đôn, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh map tại đây.

📣Để phục vụ bạn được tốt nhất (Miễn phí nước uống), vui lòng đăng ký 👉 theo biểu mẫu sau đây trước 17:00 ngày 6/7/2022.

📣Khi đến buổi họp mặt, vui lòng check in với BTC để order nước miễn phí.

👉Cardano2vn - Mang Cardano về Việt Nam Website: https://cardano2vn.io/ 👉Trao đổi về ngôn ngữ lập trình Smartcontract - Plutus, Marlove trên Cardano Telegram: https://t.me/cardano2vn 👉Video bài giảng về lập trình trên Cardano Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJTdAQPGJntJet5v-nk9ebA

[Cardano Coffee Lounge - Hồ Chí Minh] - Buổi 4#

==============================================

Cardano Coffee Lounge là một hoạt động họp mặt định kỳ hàng tuần do Catalyst tài trợ, mục đích là đưa những kiến thức về Blockchain và Cardano tới rộng rãi cộng đồng Việt Nam.

📣Chủ đề thảo luận buổi 4 ở HCM: “Kinh nghiệm đánh giá dự án với vai trò PA”

📣Thời gian: 9h30, Chủ Nhật, 7/8/2022

📣 Địa điểm: Book Coffee – Nhà Thiếu Nhi Quận 3 - 36 Lê Quý Đôn, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh map tại đây.

📣Để phục vụ bạn được tốt nhất (Miễn phí nước uống), vui lòng đăng ký 👉 theo biểu mẫu sau đây trước 17:00 ngày 6/7/2022.

📣Khi đến buổi họp mặt, vui lòng check in với BTC để order nước miễn phí.

👉Cardano2vn - Mang Cardano về Việt Nam Website: https://cardano2vn.io/ 👉Trao đổi về ngôn ngữ lập trình Smartcontract - Plutus, Marlove trên Cardano Telegram: https://t.me/cardano2vn 👉Video bài giảng về lập trình trên Cardano Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJTdAQPGJntJet5v-nk9ebA

[Cardano Coffee Lounge - Hà Nội]-Buổi 9#

=======================================

Cardano Coffee Lounge là một hoạt động họp mặt định kỳ hàng tuần do Catalyst tài trợ, mục đích là đưa những kiến thức về Blockchain và Cardano tới rộng rãi cộng đồng Việt Nam.

📣Chủ đề thảo luận buổi 9 ở HN: “Cài đặt và vận hành Pool trên Blockchain Cardano”

📣Diễn giả: Nguyễn Văn Hiệu, chủ dự án cardano2vn.io

📣Thời gian: 14h, Chủ Nhật, 07/08/2022

📣 Địa điểm: BT2-10 Nguyễn Xuân Khoát, Khu ngoại giao đoàn, Tây Hồ, Hà Nội map tại đây.

📣Để phục vụ bạn được tốt nhất (Miễn phí nước uống), vui lòng đăng ký 👉 theo biểu mẫu sau đây trước 8:00 ngày 07/08/2022.

📣Khi đến buổi họp mặt, vui lòng check in với BTC để order nước miễn phí. —-------------------

👉Cardano2vn - Mang Cardano về Việt Nam Website: https://cardano2vn.io/

👉Trao đổi về ngôn ngữ lập trình Smartcontract - Plutus, Marlove trên Cardano Telegram: https://t.me/cardano2vn

👉Video bài giảng về lập trình trên Cardano Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJTdAQPGJntJet5v-nk9ebA

[Cardano Coffee Lounge - Hồ Chí Minh] - Buổi 4#

==============================================

Cardano Coffee Lounge là một hoạt động họp mặt định kỳ hàng tuần do Catalyst tài trợ, mục đích là đưa những kiến thức về Blockchain và Cardano tới rộng rãi cộng đồng Việt Nam.

📣Chủ đề thảo luận buổi 4 ở HCM: “Kinh nghiệm đánh giá dự án với vai trò PA”

📣Thời gian: 9h30, Chủ Nhật, 7/8/2022

📣 Địa điểm: Book Coffee – Nhà Thiếu Nhi Quận 3 - 36 Lê Quý Đôn, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh map tại đây.

📣Để phục vụ bạn được tốt nhất (Miễn phí nước uống), vui lòng đăng ký 👉 theo biểu mẫu sau đây trước 17:00 ngày 6/7/2022.

📣Khi đến buổi họp mặt, vui lòng check in với BTC để order nước miễn phí.

👉Cardano2vn - Mang Cardano về Việt Nam Website: https://cardano2vn.io/ 👉Trao đổi về ngôn ngữ lập trình Smartcontract - Plutus, Marlove trên Cardano Telegram: https://t.me/cardano2vn 👉Video bài giảng về lập trình trên Cardano Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJTdAQPGJntJet5v-nk9ebA

[Cardano Coffee Lounge - Hà Nội]-Buổi 10#

=======================================

Cardano Coffee Lounge là một hoạt động họp mặt định kỳ hàng tuần do Catalyst tài trợ, mục đích là đưa những kiến thức về Blockchain và Cardano tới rộng rãi cộng đồng Việt Nam.

📣Chủ đề thảo luận buổi 10 ở HN: “mart Contract Marlowe trên Cardano cho người mới bắt đầu”

📣Diễn giả: Nguyễn Anh Tiến, chủ dự án cardano2vn.io

📣Thời gian: 14h, Chủ Nhật, 14/08/2022

📣 Địa điểm: BT2-10 Nguyễn Xuân Khoát, Khu ngoại giao đoàn, Tây Hồ, Hà Nội map tại đây.

📣Để phục vụ bạn được tốt nhất (Miễn phí nước uống), vui lòng đăng ký 👉 theo biểu mẫu sau đây trước 8:00 ngày 14/08/2022.

📣Khi đến buổi họp mặt, vui lòng check in với BTC để order nước miễn phí. —-------------------

👉Cardano2vn - Mang Cardano về Việt Nam Website: https://cardano2vn.io/

👉Trao đổi về ngôn ngữ lập trình Smartcontract - Plutus, Marlove trên Cardano Telegram: https://t.me/cardano2vn

👉Video bài giảng về lập trình trên Cardano Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJTdAQPGJntJet5v-nk9ebA

[Cardano Coffee Lounge - Hồ Chí Minh] - Buổi 5#

==============================================

Cardano Coffee Lounge là một hoạt động họp mặt định kỳ hàng tuần do Catalyst tài trợ, mục đích là đưa những kiến thức về Blockchain và Cardano tới rộng rãi cộng đồng Việt Nam.

📣Chủ đề thảo luận buổi 5 ở HCM: “AMA DApp Connector”

📣Thời gian: 9h30, Chủ Nhật, 14/8/2022

📣 Địa điểm: Book Coffee – Nhà Thiếu Nhi Quận 3 - 36 Lê Quý Đôn, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh map tại đây.

📣Để phục vụ bạn được tốt nhất (Miễn phí nước uống), vui lòng đăng ký 👉 theo biểu mẫu sau đây trước 17:00 ngày 13/7/2022.

📣Khi đến buổi họp mặt, vui lòng check in với BTC để order nước miễn phí.

👉Cardano2vn - Mang Cardano về Việt Nam Website: https://cardano2vn.io/

👉Trao đổi về ngôn ngữ lập trình Smartcontract - Plutus, Marlove trên Cardano Telegram: https://t.me/cardano2vn

👉Video bài giảng về lập trình trên Cardano Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJTdAQPGJntJet5v-nk9ebA

[Cardano Coffee Lounge - Hà Nội]-Buổi 11#

=======================================

Cardano Coffee Lounge là một hoạt động họp mặt định kỳ hàng tuần do Catalyst tài trợ, mục đích là đưa những kiến thức về Blockchain và Cardano tới rộng rãi cộng đồng Việt Nam.

📣Chủ đề thảo luận buổi 11 ở HN: “Mithril: một blockchain mạnh và nhẹ hơn để đạt hiệu quả tốt hơn”

📣Diễn giả: Jimme Lê, Vietccoreteam

📣Thời gian: 14h, Chủ Nhật, 21/08/2022

📣 Địa điểm: BT2-10 Nguyễn Xuân Khoát, Khu ngoại giao đoàn, Tây Hồ, Hà Nội map tại đây.

📣Để phục vụ bạn được tốt nhất (Miễn phí nước uống), vui lòng đăng ký 👉 theo biểu mẫu sau đây trước 8:00 ngày 21/08/2022.

📣Khi đến buổi họp mặt, vui lòng check in với BTC để order nước miễn phí. —-------------------

👉Cardano2vn - Mang Cardano về Việt Nam Website: https://cardano2vn.io/

👉Trao đổi về ngôn ngữ lập trình Smartcontract - Plutus, Marlove trên Cardano Telegram: https://t.me/cardano2vn

👉Video bài giảng về lập trình trên Cardano Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJTdAQPGJntJet5v-nk9ebA

[Cardano Coffee Lounge - Hồ Chí Minh] - Buổi 6#

==============================================

Cardano Coffee Lounge là một hoạt động họp mặt định kỳ hàng tuần do Catalyst tài trợ, mục đích là đưa những kiến thức về Blockchain và Cardano tới rộng rãi cộng đồng Việt Nam.

📣Chủ đề thảo luận buổi 6 ở HCM: “SỰ THẬT VỀ NFT”

📣Diễn giả: Tống Quốc Kỳ - CEO BlockTree.asia

📣Thời gian: 9h30, Chủ Nhật, 21/8/2022

📣 Địa điểm: Book Coffee – Nhà Thiếu Nhi Quận 3 - 36 Lê Quý Đôn, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh map tại đây.

📣Để phục vụ bạn được tốt nhất (Miễn phí nước uống), vui lòng đăng ký 👉 theo biểu mẫu sau đây trước 17:00 ngày 20/7/2022.

📣Khi đến buổi họp mặt, vui lòng check in với BTC để order nước miễn phí.

👉Cardano2vn - Mang Cardano về Việt Nam Website: https://cardano2vn.io/

👉Trao đổi về ngôn ngữ lập trình Smartcontract - Plutus, Marlove trên Cardano Telegram: https://t.me/cardano2vn

👉Video bài giảng về lập trình trên Cardano Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJTdAQPGJntJet5v-nk9ebA

[Cardano Coffee Lounge - Hà Nội]-Buổi 12#

=======================================

Cardano Coffee Lounge là một hoạt động họp mặt định kỳ hàng tuần do Catalyst tài trợ, mục đích là đưa những kiến thức về Blockchain và Cardano tới rộng rãi cộng đồng Việt Nam.

📣Chủ đề thảo luận buổi 12 ở HN: “Tính "Đồng thời" của sổ cái Utxo”

📣Diễn giả: Jimme Lê, Vietccoreteam

📣Thời gian: 14h, Chủ Nhật, 28/08/2022

📣 Địa điểm: BT2-10 Nguyễn Xuân Khoát, Khu ngoại giao đoàn, Tây Hồ, Hà Nội map tại đây.

📣Để phục vụ bạn được tốt nhất (Miễn phí nước uống), vui lòng đăng ký 👉 theo biểu mẫu sau đây trước 8:00 ngày 28/08/2022.

📣Khi đến buổi họp mặt, vui lòng check in với BTC để order nước miễn phí. —-------------------

👉Cardano2vn - Mang Cardano về Việt Nam Website: https://cardano2vn.io/

👉Trao đổi về ngôn ngữ lập trình Smartcontract - Plutus, Marlove trên Cardano Telegram: https://t.me/cardano2vn

👉Video bài giảng về lập trình trên Cardano Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJTdAQPGJntJet5v-nk9ebA

[Cardano Coffee Lounge - Hồ Chí Minh] - Buổi 7#

==============================================

Cardano Coffee Lounge là một hoạt động họp mặt định kỳ hàng tuần do Catalyst tài trợ, mục đích là đưa những kiến thức về Blockchain và Cardano tới rộng rãi cộng đồng Việt Nam.

📣Chủ đề thảo luận buổi 6 ở HCM: “Pháp lý cho các dự án blockchain”

📣Diễn giả: Julie Võ

📣Thời gian: 9h30, Chủ Nhật, 28/8/2022

📣 Địa điểm: Book Coffee – Nhà Thiếu Nhi Quận 3 - 36 Lê Quý Đôn, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh map tại đây.

📣Để phục vụ bạn được tốt nhất (Miễn phí nước uống), vui lòng đăng ký 👉 theo biểu mẫu sau đây trước 17:00 ngày 27/8/2022.

📣Khi đến buổi họp mặt, vui lòng check in với BTC để order đồ uống miễn phí.

👉Cardano2vn - Mang Cardano về Việt Nam Website: https://cardano2vn.io/

[Cardano Coffee Lounge - Hồ Chí Minh] - Buổi 8#

==============================================

Cardano Coffee Lounge là một hoạt động họp mặt định kỳ hàng tuần do Catalyst tài trợ, mục đích là đưa những kiến thức về Blockchain và Cardano tới rộng rãi cộng đồng Việt Nam.

📣Chủ đề thảo luận buổi 8 ở HCM: “Quyền Công Dân trên Blockchain Cardano”

📣Diễn giả: Minh Hiếu

📣Thời gian: 9h30, Chủ Nhật, 11/9/2022

📣 Địa điểm: Book Coffee – Nhà Thiếu Nhi Quận 3 - 36 Lê Quý Đôn, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh map tại đây.

📣Để phục vụ bạn được tốt nhất (Miễn phí nước uống), vui lòng đăng ký 👉 theo biểu mẫu sau đây trước 17:00 ngày 10/9/2022.

📣Khi đến buổi họp mặt, vui lòng check in với BTC để order đồ uống miễn phí.

👉Cardano2vn - Mang Cardano về Việt Nam Website: https://cardano2vn.io/

👉Trao đổi về ngôn ngữ lập trình Smartcontract - Plutus, Marlove trên Cardano Telegram: https://t.me/cardano2vn

👉Video bài giảng về lập trình trên Cardano Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJTdAQPGJntJet5v-nk9ebA

[Cardano Coffee Lounge - Hà Nội]-Buổi 12b#

=======================================

Cardano Coffee Lounge là một hoạt động họp mặt định kỳ hàng tuần do Catalyst tài trợ, mục đích là đưa những kiến thức về Blockchain và Cardano tới rộng rãi cộng đồng Việt Nam.

📣Chủ đề thảo luận buổi 12 ở HN: “Thể hiện quyền "Công dân" trên Blockchain Cardano!”

📣Diễn giả: Nguyễn Anh Tiến, Cardano2vn.io

📣Thời gian: 9h30, Chủ Nhật, 11/09/2022

📣 Địa điểm: BT2-10 Nguyễn Xuân Khoát, Khu ngoại giao đoàn, Tây Hồ, Hà Nội map tại đây.

📣Để phục vụ bạn được tốt nhất (Miễn phí nước uống), vui lòng đăng ký 👉 theo biểu mẫu sau đây trước 8:00 ngày 11/09/2022.

📣Khi đến buổi họp mặt, vui lòng check in với BTC để order nước miễn phí. —-------------------

👉Cardano2vn - Mang Cardano về Việt Nam Website: https://cardano2vn.io/

👉Trao đổi về ngôn ngữ lập trình Smartcontract - Plutus, Marlove trên Cardano Telegram: https://t.me/cardano2vn

👉Video bài giảng về lập trình trên Cardano Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJTdAQPGJntJet5v-nk9ebA

👉Trao đổi về ngôn ngữ lập trình Smartcontract - Plutus, Marlove trên Cardano Telegram: https://t.me/cardano2vn

👉Video bài giảng về lập trình trên Cardano Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJTdAQPGJntJet5v-nk9ebA

[Cardano Coffee Lounge - Hà Nội]-Buổi 13#

=======================================

Cardano Coffee Lounge là một hoạt động họp mặt định kỳ hàng tuần do Catalyst tài trợ, mục đích là đưa những kiến thức về Blockchain và Cardano tới rộng rãi cộng đồng Việt Nam.

📣Chủ đề thảo luận buổi 13 ở HN: “dNFT và Ứng dụng trong tương lai!”

📣Diễn giả: Tuân Anh, BaoDom

📣Thời gian: 9h30, Chủ Nhật, 18/09/2022

📣 Địa điểm: BT2-10 Nguyễn Xuân Khoát, Khu ngoại giao đoàn, Tây Hồ, Hà Nội map tại đây.

📣Để phục vụ bạn được tốt nhất (Miễn phí nước uống), vui lòng đăng ký 👉 theo biểu mẫu sau đây trước 8:00 ngày 18/09/2022.

📣Khi đến buổi họp mặt, vui lòng check in với BTC để order nước miễn phí. —-------------------

👉Cardano2vn - Mang Cardano về Việt Nam Website: https://cardano2vn.io/

👉Trao đổi về ngôn ngữ lập trình Smartcontract - Plutus, Marlove trên Cardano Telegram: https://t.me/cardano2vn

👉Video bài giảng về lập trình trên Cardano Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJTdAQPGJntJet5v-nk9ebA

[Cardano Coffee Lounge - Hồ Chí Minh] - Buổi 9#

==============================================

Cardano Coffee Lounge là một hoạt động họp mặt định kỳ hàng tuần do Catalyst tài trợ, mục đích là đưa những kiến thức về Blockchain và Cardano tới rộng rãi cộng đồng Việt Nam.

📣Chủ đề thảo luận buổi 9 ở HCM: “Xây dựng sản phẩm số tinh gọn”

📣Diễn giả: Huỳnh Đào Hoàng Vũ với Trương Minh Toàn

📣Thời gian: 9h30, Chủ Nhật, 18/9/2022

📣 Địa điểm: Good Morning Coffee: 103 Võ Oanh, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 72308 map tại đây.

📣Để phục vụ bạn được tốt nhất (Miễn phí nước uống), vui lòng đăng ký 👉 theo biểu mẫu sau đây trước 17:00 ngày 17/9/2022.

📣Khi đến buổi họp mặt, vui lòng check in với BTC để order đồ uống miễn phí.

👉Cardano2vn - Mang Cardano về Việt Nam

Website: https://cardano2vn.io/

👉Trao đổi về ngôn ngữ lập trình Smartcontract - Plutus, Marlove trên Cardano Telegram: https://t.me/cardano2vn

👉Video bài giảng về lập trình trên Cardano

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJTdAQPGJntJet5v-nk9ebA

[Cardano Coffee Lounge - Hà Nội]-Buổi 14#

=======================================

Cardano Coffee Lounge là một hoạt động họp mặt định kỳ hàng tuần do Catalyst tài trợ, mục đích là đưa những kiến thức về Blockchain và Cardano tới rộng rãi cộng đồng Việt Nam.

📣Chủ đề thảo luận buổi 14 ở HN: “HFC Vasil- Những cập nhật lớn trên Blockchain Carrdano”

📣Diễn giả: Nguyễn Văn Hiệu- Cardano2vn.io

📣Thời gian: 9h30, Chủ Nhật, 25/09/2022

📣 Địa điểm: BT2-10 Nguyễn Xuân Khoát, Khu ngoại giao đoàn, Tây Hồ, Hà Nội map tại đây.

📣Để phục vụ bạn được tốt nhất (Miễn phí nước uống), vui lòng đăng ký 👉 theo biểu mẫu sau đây trước 8:00 ngày 25/09/2022.

📣Khi đến buổi họp mặt, vui lòng check in với BTC để order nước miễn phí. —-------------------

👉Cardano2vn - Mang Cardano về Việt Nam Website: https://cardano2vn.io/

👉Trao đổi về ngôn ngữ lập trình Smartcontract - Plutus, Marlove trên Cardano Telegram: https://t.me/cardano2vn

👉Video bài giảng về lập trình trên Cardano Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJTdAQPGJntJet5v-nk9ebA

[Cardano Coffee Lounge - Hồ Chí Minh] - Buổi 10#

==============================================

Cardano Coffee Lounge là một hoạt động họp mặt định kỳ hàng tuần do Catalyst tài trợ, mục đích là đưa những kiến thức về Blockchain và Cardano tới rộng rãi cộng đồng Việt Nam.

📣Chủ đề thảo luận buổi 1 ở HCM: “Cardano Annual Market Report"

📣Diễn giả: - Tung Tran, Founder VNEconomics

📣Thời gian: 9h30, Chủ Nhật, 25/9/2022

📣 Địa điểm: Good Morning Coffee: 103 Võ Oanh, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 72308 map tại đây.

📣Để phục vụ bạn được tốt nhất (Miễn phí nước uống), vui lòng đăng ký 👉 theo biểu mẫu sau đây trước 17:00 ngày 24/9/2022.

📣Khi đến buổi họp mặt, vui lòng check in với BTC để order đồ uống miễn phí.

👉Cardano2vn - Mang Cardano về Việt Nam Website: https://cardano2vn.io/

👉Trao đổi về ngôn ngữ lập trình Smartcontract - Plutus, Marlove trên Cardano Telegram: https://t.me/cardano2vn

👉Video bài giảng về lập trình trên Cardano Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJTdAQPGJntJet5v-nk9ebA

[Cardano Coffee Lounge - Hà Nội]-Buổi 15#

=======================================

Cardano Coffee Lounge là một hoạt động họp mặt định kỳ hàng tuần do Catalyst tài trợ, mục đích là đưa những kiến thức về Blockchain và Cardano tới rộng rãi cộng đồng Việt Nam.

📣Chủ đề thảo luận buổi 15 ở HN: “Những điều cần biết về Layer 1 & Layer 2 trên Cardano”

📣Diễn giả: Phạm Quang

📣Thời gian: 14h30, Chủ Nhật, 2/10/2022

📣 Địa điểm: BT2-10 Nguyễn Xuân Khoát, Khu ngoại giao đoàn, Tây Hồ, Hà Nội map tại đây.

📣Để phục vụ bạn được tốt nhất (Miễn phí nước uống), vui lòng đăng ký 👉 theo biểu mẫu sau đây trước 8:00 ngày 2/10/2022.

📣Khi đến buổi họp mặt, vui lòng check in với BTC để order nước miễn phí. —-------------------

👉Cardano2vn - Mang Cardano về Việt Nam Website: https://cardano2vn.io/

👉Trao đổi về ngôn ngữ lập trình Smartcontract - Plutus, Marlove trên Cardano Telegram: https://t.me/cardano2vn

👉Video bài giảng về lập trình trên Cardano Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJTdAQPGJntJet5v-nk9ebA

[Cardano Coffee Lounge - Hồ Chí Minh] - Buổi 11#

==============================================

Cardano Coffee Lounge là một hoạt động họp mặt định kỳ hàng tuần do Catalyst tài trợ, mục đích là đưa những kiến thức về Blockchain và Cardano tới rộng rãi cộng đồng Việt Nam.

📣Chủ đề thảo luận buổi 11 ở HCM: “Các dự án VN được cấp vốn trong F9 và thảo luận challenge setting F10"

📣Diễn giả: - Trang và Minh

📣Thời gian: 9h30, Chủ Nhật, 2/10/2022

📣 Địa điểm: Good Morning Coffee: 103 Võ Oanh, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 72308 map tại đây.

📣Để phục vụ bạn được tốt nhất (Miễn phí nước uống), vui lòng đăng ký 👉 theo biểu mẫu sau đây trước 17:00 ngày 1/10/2022.

📣Khi đến buổi họp mặt, vui lòng check in với BTC để order đồ uống miễn phí.

👉Cardano2vn - Mang Cardano về Việt Nam Website: https://cardano2vn.io/

👉Trao đổi về ngôn ngữ lập trình Smartcontract - Plutus, Marlove trên Cardano Telegram: https://t.me/cardano2vn

👉Video bài giảng về lập trình trên Cardano Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJTdAQPGJntJet5v-nk9ebA

##[Cardano Coffee Lounge - Hà Nội]-Buổi 16#

Cardano Coffee Lounge là một hoạt động họp mặt định kỳ hàng tuần do Catalyst tài trợ, mục đích là đưa những kiến thức về Blockchain và Cardano tới rộng rãi cộng đồng Việt Nam.

📣Chủ đề thảo luận: “Các dự án VN được cấp vốn trong F9 và thảo luận challenge setting F10”

📣Diễn giả: Jimmi Lê, VietCoreTeam

📣Thời gian: 14h30, Chủ Nhật, 9/10/2022

📣 Địa điểm: BT2-10 Nguyễn Xuân Khoát, Khu ngoại giao đoàn, Tây Hồ, Hà Nội map tại đây.

📣Để phục vụ bạn được tốt nhất (Miễn phí nước uống), vui lòng đăng ký 👉 theo biểu mẫu sau đây trước 8:00 ngày 9/10/2022.

📣Khi đến buổi họp mặt, vui lòng check in với BTC để order nước miễn phí. —-------------------

👉Cardano2vn - Mang Cardano về Việt Nam Website: https://cardano2vn.io/

👉Trao đổi về ngôn ngữ lập trình Smartcontract - Plutus, Marlove trên Cardano Telegram: https://t.me/cardano2vn

👉Video bài giảng về lập trình trên Cardano Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJTdAQPGJntJet5v-nk9ebA

[Cardano Coffee Lounge - Hà Nội]-Buổi 17#

=======================================

Cardano Coffee Lounge là một hoạt động họp mặt định kỳ hàng tuần do Catalyst tài trợ, mục đích là đưa những kiến thức về Blockchain và Cardano tới rộng rãi cộng đồng Việt Nam.

📣Chủ đề thảo luận: “Stablecoin Djed - Cardano và những vị thế cho chúng ta”

📣Diễn giả: Phạm Quang

📣Thời gian: 14h30, Chủ Nhật, 16/10/2022

📣 Địa điểm: BT2-10 Nguyễn Xuân Khoát, Khu ngoại giao đoàn, Tây Hồ, Hà Nội map tại đây.

📣Để phục vụ bạn được tốt nhất (Miễn phí nước uống), vui lòng đăng ký 👉 theo biểu mẫu sau đây trước 8:00 ngày 16/10/2022.

📣Khi đến buổi họp mặt, vui lòng check in với BTC để order nước miễn phí. —-------------------

👉Cardano2vn - Mang Cardano về Việt Nam Website: https://cardano2vn.io/

👉Trao đổi về ngôn ngữ lập trình Smartcontract - Plutus, Marlove trên Cardano Telegram: https://t.me/cardano2vn

👉Video bài giảng về lập trình trên Cardano Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJTdAQPGJntJet5v-nk9ebA

[Cardano Coffee Lounge - Hồ Chí Minh] - Buổi 12#

==============================================

Cardano Coffee Lounge là một hoạt động họp mặt định kỳ hàng tuần do Catalyst tài trợ, mục đích là đưa những kiến thức về Blockchain và Cardano tới rộng rãi cộng đồng Việt Nam.

📣Chủ đề thảo luận buổi 12 ở HCM: “Layer 1 & Layer 2: Những điều bạn nên biết"

📣Diễn giả: - Brit Nguyễn

📣Thời gian: 9h30, Chủ Nhật, 16/10/2022

📣 Địa điểm: Good Morning Coffee: 103 Võ Oanh, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 72308 map tại đây.

📣Để phục vụ bạn được tốt nhất (Miễn phí nước uống), vui lòng đăng ký 👉 theo biểu mẫu sau đây trước 17:00 ngày 15/10/2022.

📣Khi đến buổi họp mặt, vui lòng check in với BTC để order đồ uống miễn phí.

👉Cardano2vn - Mang Cardano về Việt Nam Website: https://cardano2vn.io/

👉Trao đổi về ngôn ngữ lập trình Smartcontract - Plutus, Marlove trên Cardano Telegram: https://t.me/cardano2vn

👉Video bài giảng về lập trình trên Cardano Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJTdAQPGJntJet5v-nk9ebA

[Cardano Coffee Lounge - Hà Nội]-Buổi 18#

=======================================

Cardano Coffee Lounge là một hoạt động họp mặt định kỳ hàng tuần do Catalyst tài trợ, mục đích là đưa những kiến thức về Blockchain và Cardano tới rộng rãi cộng đồng Việt Nam.

📣Chủ đề thảo luận: “Mikomeda: Cầu nối đầu tiên của Cardano ra thế giới blockchain”

📣Diễn giả: Jimmy Lê; VietCoreTeam

📣Thời gian: 14h30, Chủ Nhật, 23/10/2022

📣 Địa điểm: BT2-10 Nguyễn Xuân Khoát, Khu ngoại giao đoàn, Tây Hồ, Hà Nội map tại đây.

📣Để phục vụ bạn được tốt nhất (Miễn phí nước uống), vui lòng đăng ký 👉 theo biểu mẫu sau đây trước 8:00 ngày 23/10/2022.

📣Khi đến buổi họp mặt, vui lòng check in với BTC để order nước miễn phí. —-------------------

👉Cardano2vn - Mang Cardano về Việt Nam Website: https://cardano2vn.io/

👉Trao đổi về ngôn ngữ lập trình Smartcontract - Plutus, Marlove trên Cardano Telegram: https://t.me/cardano2vn

👉Video bài giảng về lập trình trên Cardano Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJTdAQPGJntJet5v-nk9ebA

[Cardano Coffee Lounge - Hồ Chí Minh] - Buổi 13#

==============================================

Cardano Coffee Lounge là một hoạt động họp mặt định kỳ hàng tuần do Catalyst tài trợ, mục đích là đưa những kiến thức về Blockchain và Cardano tới rộng rãi cộng đồng Việt Nam.

📣Chủ đề thảo luận buổi 13 ở HCM: “Hiểu về StableCoin Djed-Cardano"

📣Diễn giả: - Brit Nguyễn

📣Thời gian: 9h30, Chủ Nhật, 23/10/2022

📣 Địa điểm: Good Morning Coffee: 103 Võ Oanh, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 72308 map tại đây.

📣Để phục vụ bạn được tốt nhất (Miễn phí nước uống), vui lòng đăng ký 👉 theo biểu mẫu sau đây trước 17:00 ngày 22/10/2022.

📣Khi đến buổi họp mặt, vui lòng check in với BTC để order đồ uống miễn phí.

👉Cardano2vn - Mang Cardano về Việt Nam Website: https://cardano2vn.io/

👉Trao đổi về ngôn ngữ lập trình Smartcontract - Plutus, Marlove trên Cardano Telegram: https://t.me/cardano2vn

👉Video bài giảng về lập trình trên Cardano Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJTdAQPGJntJet5v-nk9ebA

[Cardano Coffee Lounge - Hà Nội]-Buổi 19#

=======================================

Cardano Coffee Lounge là một hoạt động họp mặt định kỳ hàng tuần do Catalyst tài trợ, mục đích là đưa những kiến thức về Blockchain và Cardano tới rộng rãi cộng đồng Việt Nam.

📣Chủ đề thảo luận: “Web 3 là gì?Xu thế & tiềm năng trong tương lai”

📣Diễn giả: Nguyễn Anh Tiến; Cardano2vn.io

📣Thời gian: 14h30, Chủ Nhật, 30/10/2022

📣 Địa điểm: BT2-10 Nguyễn Xuân Khoát, Khu ngoại giao đoàn, Tây Hồ, Hà Nội map tại đây.

📣Để phục vụ bạn được tốt nhất (Miễn phí nước uống), vui lòng đăng ký 👉 theo biểu mẫu sau đây trước 8:00 ngày 30/10/2022.

📣Khi đến buổi họp mặt, vui lòng check in với BTC để order nước miễn phí. —-------------------

👉Cardano2vn - Mang Cardano về Việt Nam Website: https://cardano2vn.io/

👉Trao đổi về ngôn ngữ lập trình Smartcontract - Plutus, Marlove trên Cardano Telegram: https://t.me/cardano2vn

👉Video bài giảng về lập trình trên Cardano Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJTdAQPGJntJet5v-nk9ebA

[Cardano Coffee Lounge - Hồ Chí Minh] - Buổi 14#

==============================================

Cardano Coffee Lounge là một hoạt động họp mặt định kỳ hàng tuần do Catalyst tài trợ, mục đích là đưa những kiến thức về Blockchain và Cardano tới rộng rãi cộng đồng Việt Nam.

📣Chủ đề thảo luận buổi 14 ở HCM: “Tìm hiểu về Coti - Công ty phát triển DJED"

📣Diễn giả: - Brit Nguyễn

📣Thời gian: 9h30, Chủ Nhật, 30/10/2022

📣 Địa điểm: Good Morning Coffee: 103 Võ Oanh, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 72308 map tại đây.

📣Để phục vụ bạn được tốt nhất (Miễn phí nước uống), vui lòng đăng ký 👉 theo biểu mẫu sau đây trước 17:00 ngày 29/10/2022.

📣Khi đến buổi họp mặt, vui lòng check in với BTC để order đồ uống miễn phí.

👉Cardano2vn - Mang Cardano về Việt Nam Website: https://cardano2vn.io/

👉Trao đổi về ngôn ngữ lập trình Smartcontract - Plutus, Marlove trên Cardano Telegram: https://t.me/cardano2vn

👉Video bài giảng về lập trình trên Cardano Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJTdAQPGJntJet5v-nk9ebA

[Cardano Coffee Lounge - Hà Nội]-Buổi 20#

=======================================

Cardano Coffee Lounge là một hoạt động họp mặt định kỳ hàng tuần do Catalyst tài trợ, mục đích là đưa những kiến thức về Blockchain và Cardano tới rộng rãi cộng đồng Việt Nam.

📣Chủ đề thảo luận: “ATALA PRISM LÀ GÌ- Giải pháp nhận dạng phi tập trung”

📣Diễn giả: JIMMY LÊ - VietcoreTeam

📣Thời gian: 14h30, Chủ Nhật, 6/11/2022

📣 Địa điểm: BT2-10 Nguyễn Xuân Khoát, Khu ngoại giao đoàn, Tây Hồ, Hà Nội map tại đây.

📣Để phục vụ bạn được tốt nhất (Miễn phí nước uống), vui lòng đăng ký 👉 theo biểu mẫu sau đây trước 8:00 ngày 6/11/2022.

📣Khi đến buổi họp mặt, vui lòng check in với BTC để order nước miễn phí. —-------------------

👉Cardano2vn - Mang Cardano về Việt Nam Website: https://cardano2vn.io/

👉Trao đổi về ngôn ngữ lập trình Smartcontract - Plutus, Marlove trên Cardano Telegram: https://t.me/cardano2vn

👉Video bài giảng về lập trình trên Cardano Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJTdAQPGJntJet5v-nk9ebA

[Cardano Coffee Lounge - Hồ Chí Minh] - Buổi 15#

==============================================

Cardano Coffee Lounge là một hoạt động họp mặt định kỳ hàng tuần do Catalyst tài trợ, mục đích là đưa những kiến thức về Blockchain và Cardano tới rộng rãi cộng đồng Việt Nam.

📣Chủ đề thảo luận buổi 15 ở HCM: “Tìm hiểu về Coti - Công ty phát triển DJED (P2)"

📣Diễn giả: - Brit Nguyễn

📣Thời gian: 9h30, Chủ Nhật, 36/11/2022

📣 Địa điểm: Good Morning Coffee: 103 Võ Oanh, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 72308 map tại đây.

📣Để phục vụ bạn được tốt nhất (Miễn phí nước uống), vui lòng đăng ký 👉 theo biểu mẫu sau đây trước 17:00 ngày 5/11/2022.

📣Khi đến buổi họp mặt, vui lòng check in với BTC để order đồ uống miễn phí.

👉Cardano2vn - Mang Cardano về Việt Nam Website: https://cardano2vn.io/

👉Trao đổi về ngôn ngữ lập trình Smartcontract - Plutus, Marlove trên Cardano Telegram: https://t.me/cardano2vn

👉Video bài giảng về lập trình trên Cardano Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJTdAQPGJntJet5v-nk9ebA

[Cardano Coffee Lounge - Hồ Chí Minh] - Buổi 16#

==============================================

Cardano Coffee Lounge là một hoạt động họp mặt định kỳ hàng tuần do Catalyst tài trợ, mục đích là đưa những kiến thức về Blockchain và Cardano tới rộng rãi cộng đồng Việt Nam.

📣Chủ đề thảo luận buổi 16 ở HCM: “TWeb 3 là gì? Xu thế & tiềm năng Trong tương lai "

📣Diễn giả: -Nguyễn Anh Tiến - Cardano2vn

📣Thời gian: 9h30, Chủ Nhật, 20/11/2022

📣 Địa điểm: Good Morning Coffee: 103 Võ Oanh, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 72308 map tại đây.

📣Để phục vụ bạn được tốt nhất (Miễn phí nước uống), vui lòng đăng ký 👉 theo biểu mẫu sau đây trước 17:00 ngày 19/11/2022.

📣Khi đến buổi họp mặt, vui lòng check in với BTC để order đồ uống miễn phí.

👉Cardano2vn - Mang Cardano về Việt Nam Website: https://cardano2vn.io/

👉Trao đổi về ngôn ngữ lập trình Smartcontract - Plutus, Marlove trên Cardano Telegram: https://t.me/cardano2vn

👉Video bài giảng về lập trình trên Cardano Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJTdAQPGJntJet5v-nk9ebA

[Cardano Coffee Lounge - Hà Nội]-Buổi 22#

=======================================

Cardano Coffee Lounge là một hoạt động họp mặt định kỳ hàng tuần do Catalyst tài trợ, mục đích là đưa những kiến thức về Blockchain và Cardano tới rộng rãi cộng đồng Việt Nam.

📣Chủ đề thảo luận: “Tìm hiểu về định danh phi tập trung”

📣Diễn giả: Nguyễn Anh Tiến - Cardano2vn

📣Thời gian: 14h30, Chủ Nhật, 4/12/2022

📣 Địa điểm: BT2-10 Nguyễn Xuân Khoát, Khu ngoại giao đoàn, Tây Hồ, Hà Nội map tại đây.

📣Để phục vụ bạn được tốt nhất (Miễn phí nước uống), vui lòng đăng ký 👉 theo biểu mẫu sau đây trước 8:00 ngày 4/12/2022.

📣Khi đến buổi họp mặt, vui lòng check in với BTC để order nước miễn phí.


👉Cardano2vn - Mang Cardano về Việt Nam Website: https://cardano2vn.io/

👉Trao đổi về ngôn ngữ lập trình Smartcontract - Plutus, Marlove trên Cardano Telegram: https://t.me/cardano2vn

👉Video bài giảng về lập trình trên Cardano Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJTdAQPGJntJet5v-nk9ebA

[Cardano Coffee Lounge - Hồ Chí Minh] - Buổi 18#

==============================================

Cardano Coffee Lounge là một hoạt động họp mặt định kỳ hàng tuần do Catalyst tài trợ, mục đích là đưa những kiến thức về Blockchain và Cardano tới rộng rãi cộng đồng Việt Nam.

📣Chủ đề thảo luận buổi 18 ở HCM: “Tâm an giữa thị trường crypto đầy biến động ” như thế nào?"

📣Diễn giả: -Tony Nguyen

📣Thời gian: 9h30, Chủ Nhật, 4/12/2022

📣 Địa điểm: Good Morning Coffee: 103 Võ Oanh, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 72308 map tại đây.

📣Để phục vụ bạn được tốt nhất (Miễn phí nước uống), vui lòng đăng ký 👉 theo biểu mẫu sau đây trước 17:00 ngày 3/12/2022.

📣Khi đến buổi họp mặt, vui lòng check in với BTC để order đồ uống miễn phí.

👉Cardano2vn - Mang Cardano về Việt Nam Website: https://cardano2vn.io/

👉Trao đổi về ngôn ngữ lập trình Smartcontract - Plutus, Marlove trên Cardano Telegram: https://t.me/cardano2vn

👉Video bài giảng về lập trình trên Cardano

[Cardano Coffee Lounge - Hà Nội]-Buổi 23#

Cardano Coffee Lounge là một hoạt động họp mặt định kỳ hàng tuần do Catalyst tài trợ, mục đích là đưa những kiến thức về Blockchain và Cardano tới rộng rãi cộng đồng Việt Nam.

📣Chủ đề thảo luận: “Stablecoin Djed mainnet-Cơ hội & rủi ro”

📣Diễn giả: Phạm Quang

📣Thời gian: 14h30, Chủ Nhật, 05/02/2023

📣 Địa điểm: BT2-10 Nguyễn Xuân Khoát, Khu ngoại giao đoàn, Tây Hồ, Hà Nội map tại đây.

📣Để phục vụ bạn được tốt nhất (Miễn phí nước uống), vui lòng đăng ký 👉 theo biểu mẫu sau đây trước 8:00 ngày 05/02/2023.

📣Vì chúng tôi đã kết thúc tài trợ của quỹ Catalyst F8 nên các bạn khi đến buổi họp mặt tự tiền đồ uống. Rất vui mùng chào đón các bạn và Xin cảm ơn!


👉Cardano2vn - Mang Cardano về Việt Nam Website: https://cardano2vn.io/

👉Trao đổi về ngôn ngữ lập trình Smartcontract - Plutus, Marlove trên Cardano Telegram: https://t.me/cardano2vn

👉Video bài giảng về lập trình trên Cardano Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJTdAQPGJntJet5v-nk9ebA Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJTdAQPGJntJet5v-nk9ebA