Skip to main content

Chuỗi sự kiện tại Đại học Giao thông Vận tải

Catalyst Events 4 Vietnam Students là dự án được cấp vốn ở vòng số 7 của Catalyst-Cardano.

Chương trình hội thảo tại trường Đại học Giao thông vận tải

Thông báo về khóa học Catalyst đã được đăng tại website nhà trường ngày 10-03-2022

Buổi 1: Hội thảo Blockchain cơ hội và thách thức.

Hội thảo Blockchain cơ hội và thách thức tại trường Đại học Giao thông vận tải

Buổi 2: Chia sẻ về Cardano, hệ sinh thái trên Cardano.

**Chia sẻ về Cardano, hệ sinh thái trên Cardano tại trường Đại học Giao thông vận tải**

Phụ lục 1- Video Hướng dẫn sử dụng ví, và sử dụng API từ blockfrost.

**Những lưu ý quan trong khi tạo ví, cách thức sử sụng API từ đơn vị cung cấp Blockfrost**

Trích đoạn Video Tọa đàm định hướng nghề nghiệp cho sinh viên K60 trường đại học Giao thông Vận Tải .

**Mr Minh chia sẻ cơ hội nghề nghiệp mới trên nền tảng Blockchain và cơ hội tham gia Cardano-Catalyst**

Thao luận sôi nổi về nghề nghiệp trong tương lai của các sinh viên năm thư 3 khoa Công Nghệ thông tin Đại học Giao Thông Vận Tải

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn