Skip to main content

Stake Pool Course

Welcome, chúng tôi rất vui vì bạn quan tâm đến việc thiết lập một nhóm cổ phần trên Cardano.

Khóa học này được thiết kế để giới thiệu cho bạn về Cardano, hướng dẫn bạn cách thiết lập nhóm cổ phần và cung cấp hướng dẫn về quản lý và duy trì nhóm cổ phần của bạn để đảm bảo hiệu suất và lợi nhuận tối ưu.

Chỉ cho Testnet

Toàn bộ khóa học về nhóm cổ phần chỉ làm trên testnet. Trước khi chạy pool của mình trên mainnet, bạn nên thực hành rất nhiều trên testnet, biết cách xoay các khóa KES của mình và hiểu biết sâu sắc về bảo mật của pool.

Những gì bạn sẽ học


Để cương môn học

Khóa học bao gồm một số bài học và một cuốn sổ tay hướng dẫn đầy đủ cho mỗi bài học.

Bài 1

Sau khi kết thúc bài học đầu tiên, bạn sẽ học được những điều sau:

  1. Cách thiết lập VirtualBox
  2. Cách thiết lập máy chủ Linux trên AWS
  3. Cách định cấu hình máy chủ trong các nhà cung cấp máy chủ khác nhau
  4. Cách cài đặt cardano-node
  5. Cách khởi động cardano-node và tải các tệp cấu hình

Bài 2

Sau khi kết thúc bài học thứ hai, bạn sẽ học được những điều sau:

Bài 3

Sau khi học xong bài thứ ba, bạn sẽ học được những điều sau::

Bài 4

Sau khi kết thúc bài học thứ tư, bạn sẽ học được những điều sau:

Bài 5

Sau khi kết thúc bài học thứ năm, bạn sẽ học được những điều sau:

Hướng dẫn Khóa học và sổ tay

Khóa học này có mọi thứ bạn có thể cần từ video hướng dẫn đến hướng dẫn hỗ trợ và sổ tay.

Bài tập trong khóa học

Để đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về khóa học, vui lòng hoàn thànhBài tập.

Câu hỏi hơcj gợi ý?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi và đề xuất nào trong khi tham gia các bài học, vui lòng hỏi trong diễn đàn Cardano và chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể.

chỉnh sửa trang này Cập nhật lần cuối vào 4/5/2022 bởi Tommy Kammerer