Skip to main content

Testnet Faucet

Testnet faucet là một dịch vụ cung cấp ada thử nghiệm (tAda) cho người dùng testnet Cardano. Các mã thông báo này không có giá trị, nhưng chúng cho phép người dùng thử nghiệm với các tính năng của Cardano testnet mà không cần chi tiêu thực trên mạng chính. Bạn có thể sử dụng ada thử nghiệm để mint native tokens, playaround with Cardano wallets hoặc learn how to operate a stake pool.

Làm thế nào để có được tAda

  1. Các khoản tiền mặc định đang ở dạng tAda. Nếu bạn muốn kiểm tra chức năng mã thông báo gốc, hãy chọn Testcoin từ menu thả xuống.
  2. Nhập địa chỉ của tài khoản mà bạn muốn nạp tiền.
  3. Nếu bạn đã được cấp khóa API, vui lòng nhập mã này để truy cập vào bất kỳ khoản tiền bổ sung nào mà bạn có thể đã được phân bổ.
  4. Xác nhận I'm not a robot và giải mã xác thực nếu cần.
  5. Nhấp vào Requestvà tiền sẽ có trong tài khoản testnet mà bạn đã chỉ định trong vòng vài phút. Sử dụng trình khám phá Cardano testnet explorer i trong trường hợp bạn muốn kiểm tra bất kỳ giao dịch nào trên Cardano testnet.
note

Trả lại tAda:

Khi bạn k cần dùng đến tADA hãy gửi lại địa chỉ này: addr_test1qqr585tvlc7ylnqvz8pyqwauzrdu0mxag3m7q56grgmgu7sxu2hyfhlkwuxupa9d5085eunq2qywy7hvmvej456flknswgndm3