Skip to main content

Tạo ví Cardano và nhận tAda

Tổng quat

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo ví Cardano , nhận một số tAda (thử nghiệm ada) trong mạng testnet và ví dụ cơ bản gửi các giao dịch. Chúng ta sẽ khám phá các công cụ cardano-clicardano-wallet làm việc như thế nào.

:::Lưu ý Hướng dẫn này giả định rằng bạn đã cài đặt cardano-nodecardano-cli trong hệ thống của bạn. Nếu không, bạn có thể tham khảo Hướng dẫn Installing cardano-node để biết hướng dẫn về cách thực hiện điều đó.

Bạn cũng phải kết nối mạng của mình cardano-nodetestnet đảm bảo rằng nó đã được đồng bộ hóa hoàn toàn.

Nếu bạn không chắc chắn về cách thực hiện điều đó, bạn nên đọc Hướng dẫn Running cardano-node trước khi tiếp tục. :::

Ví Cardano

Vì vậy, bạn đã cài đặt cardano-node và làm cho nó chạy, thậm chí bạn có thể đã cố gắng truy vấn một số dữ liệu blockchain đơn giản (Nếu bạn đọc Hướng dẫn Running cardano-node). Nhưng làm thế nào để bạn thực sự tạo một ví Cardano, nhận và gửi một số ada hoặc tAda mã thông báo?

Trước tiên, chúng ta phải xem xét các ứng dụng chúng ta có thể sử dụng để tạo ví.

 • Daedalus : Daedalus Wallet là ví đầy đủ chính thức của Cardano, Nó là một GUI (Graphical User Interface) cho máy tính để bàn (Linux, MacOS, Windows). Điều đó có nghĩa là người dùng sẽ được sử dụng giao diện người dùng đẹp (Giao diện người dùng), các nút bố cục để tương tác với chuỗi khối Cardano.

  Về cơ bản, ví đầy đủ có nghĩa là nó phải đồng bộ hóa và tải xuống blockchain trước khi người dùng có thể gửi giao dịch và tương tác với ví.

  Nó là mã nguồn mở chủ yếu được phát triển bởi InputOutputGlobal, công ty phát triển đằng sau giao thức Cardano và cũng là một trong ba thực thể nền tảng của dự án Cardano.

 • Yoroi : Yoroi Wallet là ví nhẹ chính thức của Cardano, Nó có sẵn dưới dạng ứng dụng di động và dưới dạng tiện ích mở rộng của trình duyệt .

  Ví nhẹ có nghĩa là người dùng sẽ không bị buộc phải tải xuống toàn bộ chuỗi khối, Thay vào đó Yoroi có một máy chủ phụ trợ và tải dữ liệu chuỗi khối cho người dùng mà người dùng không để lộ dữ liệu nhạy cảm ( Khóa riêng ) cho máy chủ và cuối cùng là duy trì bảo mật. Điều này mang lại trải nghiệm nhanh hơn cho người dùng do thực tế là người dùng sẽ không phải đợi hàng giờ trước khi có thể sử dụng ví.

  Nó là mã nguồn mở chủ yếu được phát triển bởi Emurgo, Một công ty có trụ sở tại Japan tập trung vào Doanh nghiệp và Doanh nghiệp áp dụng chuỗi khối Cardano . Nó cũng là một trong ba thực thể nền tảng của dự án Cardano .

 • cardano-wallet : cardano-wallet is a CLI (Command Line Interface) là một ứng dụng CLI (Giao diện Dòng lệnh) cung cấp các chức năng của ví Cardano thông qua các tham số dòng lệnh hoặc thông qua Web API.

  Đây là phần mềm phụ trợ ví mà ví Daedalus sử dụng ẩn nên nó cũng là mã nguồn mở, một trong nhiều thành phần phần mềm Cardano dựa trên Haskell được viết bởi InputOutputGlobal.

  Bạn có thể tìm tài liệu cardano-wallet REST API tại đây: https://input-output-hk.github.io/cardano-wallet/api/edge/

 • cardano-cli : cardano-cli cũng là một ứng dụng CLI (Command Line Interface) cung cấp các chức năng của ví Cardano . Nhưng cardano-cli mục đích là hướng nhiều hơn đến các chức năng chung của Cardano như tạo khóa , xây dựng và gửi giao dịch , quản lý chứng chỉ nhóm cổ phần , các truy vấn blockchain đơn giản như địa chỉ ví UTXO và hơn thế nữa.

  Nó là một phần của cardano-node, vì vậy nếu bạn compile and install cardano-node bạn cũng nên có cardano-cli.Nó là một trong nhiều thành phần phần mềm Cardano dựa trên Haskell được viết bởiInputOutputGlobal.

danger

cảnh báo Luôn tải xuống ví từ các nguồn chính thức. Có rất nhiều ví giả mạo, phần mềm độc hại giả danh ví Cardano có khả năng ăn tokens / assets của bạn.

Tạo ví

Như đã đề cập trước đây, trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào cardano-clicardano-wallet vì chúng cung cấp một số mức độ khả năng lập trình rất quan trọng khi chúng ta nói về tích hợp Cardano cho các loại trường hợp sử dụng khác nhau.

Tạo ví bằng cardano-cli

note

Trong phần này, chúng tôi sẽ sử dụng đường dẫn $HOME/cardanođể lưu trữ tất cả các tập tin cardano-cli liên quan làm ví dụ, hãy thay thế nó bằng thư mục bạn đã chọn để lưu trữ các tập tin đó.

info

Hãy đảm bảo rằng node cardano-node đã được kết nối và đồng bộ với mạng testnet trước khi tiếp tục.

danger

Trong môi trường sản xuất, việc lưu trữ ví/key trong máy chủ công cộng có thể không phải là ý kiến ​​hay trừ khi bạn biết mình đang làm gì. Bạn có thể tạo các key này ở máy nội bộ và cất giữ cẩn thận.

Đầu tiên, hãy tạo một thư mục để lưu trữ tất cả những keys thứ tương tự của chúng ta thấy:

mkdir -p $HOME/cardano/keys
cd $HOME/cardano/keys

Hãy đảm bảo bạn đang bên trong thư mục keys giống như: cd $HOME/cardano/keys

Tiết theo, tạo một cặp key payment key-pair sử dụng cardano-cli:

cardano-cli address key-gen \
--verification-key-file $HOME/cardano/keys/payment1.vkey \
--signing-key-file $HOME/cardano/keys/payment1.skey

cardano-cli address key-gen : tạo cặp key payment.

--verification-key-file :Trỏ đến đường đẫn muốn lưu file vkey.

--signing-key-file : rỏ đến đường đẫn muốn lưu file skey.

Bây giờ bạn sẽ có hai tệp trong thư mục của mình keys trông giống như sau:

$HOME/cardano/keys/
├── payment1.skey
└── payment1.vkey

0 directories, 2 files

Hãy cố gắng hiểu những khóa này được sử dụng để làm gì trong phần tổng quan:

 • .vkey / Public Verification Key Khóa xác minh công khai: Được sử dụng để lấy địa chỉ ví Cardano , địa chỉ ví về cơ bản là giá trị chuỗi băm mà bạn chia sẻ với người dùng khác để cung cấp cho họ cách gửi ada/tAda hoặc các tài sản khác trong chuỗi khối Cardano vào ví của bạn.

  File khóa xác minh sẽ trông giống như sau:

  {
  "type": "PaymentVerificationKeyShelley_ed25519",
  "description": "Payment Verification Key",
  "cborHex": "582056a29cba161c2a534adae32c4359fda6f90a3f6ae6990491237b28c1caeef0c4"
  }
 • .skey / Private Signing Key Khóa ký riêng : Được sử dụng để ký / phê duyệt các giao dịch cho ví của bạn. Như bạn có thể tưởng tượng, điều rất quan trọng là không được để lộ tệp này ra công chúng và phải được bảo mật.

  File khóa ký sẽ trông giống như sau:

  {
  "type": "PaymentSigningKeyShelley_ed25519",
  "description": "Payment Signing Key",
  "cborHex": "58208c61d557e1b8ddd82107fa506fab1b1565ec76fe96e8fb19a922d5460acd5a5b"
  }

Vì bây giờ chúng ta đã có cặp khóa payment , bước tiếp theo sẽ là tạo địa chỉ ví cho mạng testnet như sau:

cardano-cli address build \
--payment-verification-key-file $HOME/cardano/keys/payment1.vkey \
--out-file $HOME/cardano/keys/payment1.addr \
--testnet-magic 1097911063
 • cardano-cli address build : Tạo địa chỉ ví từ một file vkey .

 • --payment-verification-key-file :đường đẫn đến file vkey được sử dụng để dẫn xuất..

 • --out-file : Đường dẫn lưu tệp địa chỉ ví.

 • --testnet-magic : NetworkMagic của mạng mà bạn muốn sử dụng địa chỉ ví.

Bây giờ bạn có payment1.vkey, payment1.skeypayment1.addr trong thư mục keys. trông giống như sau:

$HOME/cardano/keys/
├── payment1.addr
├── payment1.skey
└── payment1.vkey

0 directories, 3 files

File payment1.addr chứa địa chỉ ví có phần mở rộng vkey Nó sẽ trông giống như thế này:

addr_test1vz95zjvtwm9u9mc83uzsfj55tzwf99fgeyt3gmwm9gdw2xgwrvsa5
note

Bạn có thể lấy nhiều địa chỉ ví từ Khóa xác minh công khai cho các trường hợp sử dụng nâng cao hơn bằng cách sử dụng thành phầncardano-addresses . Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn tại đây: @TODO: link to article

 • mainnet địa chỉ bắt đầu với chuỗi addr1.
 • testnet địa chỉ bắt đầu với chuỗi addr_test1.

Nếu bạn muốn tạo một địa chỉ ví để sử dụng mainnet, vui lòng sử dụng --mainnet thay cho --testnet-magic 1097911063. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các mạng blockchain Cardano khác nhau tại đây.

Truy vấn ví UTXO (Đầu ra giao dịch chưa được sử dụng) bằngcardano-cli

Bây giờ chúng ta đã có một địa chỉ ví , sau đó chúng ta có thể truy vấn UTXO của địa chỉ đó như sau:

cardano-cli query utxo \
--testnet-magic 1097911063 \
--address $(cat $HOME/cardano/keys/payment1.addr)
 • cardano-cli query utxo :Truy vấn địa chỉ ví UTXO .

 • --testnet-magic 1097911063 : hỉ định rằng chúng tôi muốn truy vấn mạng testnet Cardano .

 • --address $(cat $HOME/cardano/keys/payment1.addr) :Giá trị chuỗi địa chỉ ví mà chúng tôi muốn truy vấn, Trong trường hợp này, chúng tôi đọc nội dung của file $HOME/cardano/keys/payment1.addr sử dụng lệnh cat và chuyển giá trị đó cho tham số --address. Điều đó có nghĩa là bạn cũng có thể dán trực tiếp giá trị địa chỉ ví như sau:

--address addr_test1vz95zjvtwm9u9mc83uzsfj55tzwf99fgeyt3gmwm9gdw2xgwrvsa5

Và nó trông như thế này:

              TxHash                 TxIx    Amount
--------------------------------------------------------------------------------------

Bây giờ bạn có thể thấy kỳ lạ là không có nhiều thông tin trong kết quả được trả về lệnh, nhưng điều đó hoàn toàn bình thường vì không có UTXO khả dụng trong địa chỉ ví cụ thể mà chúng tôi đã truy vấn vì nó là một ví mới.

Bước tiếp theo của chúng tôi là yêu cầu một số tAda từ Cardano Testnet Faucet.

Sau khi bạn yêu cầu một số tAda từ Cardano Testnet Faucet sau đó, chúng tôi có thể chạy lại truy vấn trên và bạn sẽ thấy thông báo như sau:

              TxHash                 TxIx    Amount
--------------------------------------------------------------------------------------
cf3cf4850c8862f2d698b2ece926578b3815795c9e38d2f907280f02f577cf85 0 1000000000 lovelace

Kết quả này cho chúng ta biết rằng có một UTXO với số tiền 1.000.000.000 lovelaces trong địa chỉ ví của chúng ta , điều đó có nghĩa là ví của chúng ta có số dư là 1,000 tAda.

Kết quả chỉ ra rằng UTXO transaction id (TxHash - TxId) là cf3cf4850c8862f2d698b2ece926578b3815795c9e38d2f907280f02f577cf85 với transaction index TxIx0.

note

Trong chuỗi khối Cardano , lovelace là đơn vị sử dụng để đại diện cho ada trong các giao dịchUTXO.

trong đó 1 ada ibằng 1,000,000 lovelace, Vì vậy trong tương lai chung ta sử dụng lovelace thay cho ada / tAda.

Bạn cũng có thể sử dụng TxHash để xem toàn bộ giao dịch thông qua Cardano Blockchain Explorer cho mạng có liên quan. Bạn có thể kiểm tra giao dịch cụ thể cho ví dụ UTXO tại đây:f3cf4850c8862f2d698b2ece926578b3815795c9e38d2f907280f02f577cf85

Để tìm hiểu thêm về UTXO (đầu ra giao dịch chưa sử dụng) và cách giao dịch hoạt động cho Mô hình UTXO , chúng tôi khuyên bạn nên xem bài giảng này của Dr. Lars Brünjes, Education Director at InputOutputGlobal.

Tạo giao dịch đơn giản

Để hiểu rõ hơn về cách hoạt động của các giao dịch gửi cardano-cli, trước tiên hãy tạo một ví khác như sau:

Tạo cặp key payment

cardano-cli address key-gen \
--verification-key-file $HOME/cardano/keys/payment2.vkey \
--signing-key-file $HOME/cardano/keys/payment2.skey

tạo địa chỉ ví

cardano-cli address build \
--payment-verification-key-file $HOME/cardano/keys/payment2.vkey \
--out-file $HOME/cardano/keys/payment2.addr \
--testnet-magic 1097911063

Sau khi hoàn tất, bạn sẽ có cấu trúc thư mục sau:

$HOME/cardano/keys
├── payment1.addr
├── payment1.skey
├── payment1.vkey
├── payment2.addr
├── payment2.skey
└── payment2.vkey

0 directories, 6 files

Truy vấn UTXO cho ví thứ hai payment2.addr cho bạn một kết quả quen thuộc:

cardano-cli query utxo \
--testnet-magic 1097911063 \
--address $(cat $HOME/cardano/keys/payment2.addr)

Kết quả UTXO

              TxHash                 TxIx    Amount
--------------------------------------------------------------------------------------

Một lần nữa, điều này được mong đợi vì địa chỉ ví payment2.addr và khóa vừa được tạo gần đây. Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng chưa có ai gửi bất kỳ khoản tiền tAda nào đến ví này.

Trong ví dụ này, bây giờ chúng ta có hai ví. Chúng tôi có thể gọi cho họ payment1payment2. Bây giờ hãy nhớ rằng chúng tôi đã yêu cầu một số tAdatừ Cardano Testnet Faucet cho ví payment1, và đó là cách chúng tôi có những thứ sau:

payment1 : 1,000,000,000 lovelace

UTXO
TxHash TxIx Amount
--------------------------------------------------------------------------------------
cf3cf4850c8862f2d698b2ece926578b3815795c9e38d2f907280f02f577cf85 0 1000000000 lovelace

payment2 : 0 lovelace

UTXO
TxHash TxIx Amount
--------------------------------------------------------------------------------------

Bây giờ giả sử chúng ta muốn gửi 250,000,000 lovelace tới payment2 , và có thể làm điều đó?

Chúng tôi bắt đầu bằng cách lưu trữ các tham số giao thức trên chuỗi hiện tại vào tệp JSON :

Tham số giao thức truy vấn

cardano-cli query protocol-parameters \
--testnet-magic 1097911063 \
--out-file $HOME/cardano/protocol.json

Điều này sẽ tạo ra một tệp JSON trông như sau:

{
"poolDeposit": 500000000,
"protocolVersion": {
"minor": 0,
"major": 4
},
"minUTxOValue": 1000000,
"decentralisationParam": 0,
"maxTxSize": 16384,
"minPoolCost": 340000000,
"minFeeA": 44,
"maxBlockBodySize": 65536,
"minFeeB": 155381,
"eMax": 18,
"extraEntropy": {
"tag": "NeutralNonce"
},
"maxBlockHeaderSize": 1100,
"keyDeposit": 2000000,
"nOpt": 500,
"rho": 3.0e-3,
"tau": 0.2,
"a0": 0.3
}

Tạo giao dịch thô

Tiếp theo, chúng tôi tạo một giao dịch thô như sau:

cardano-cli transaction build-raw \
--tx-in cf3cf4850c8862f2d698b2ece926578b3815795c9e38d2f907280f02f577cf85#0 \
--tx-out $(cat $HOME/cardano/keys/payment2.addr)+0 \
--tx-out $(cat $HOME/cardano/keys/payment1.addr)+0 \
--fee 0 \
--out-file $HOME/cardano/tx.draft

cardano-cli transaction build-raw : Điều này cho biết cardano-cli xây dựng một giao dịch thô.

--tx-in : Điều này xác định cụ thể đầu vào UTXO mà giao dịch sẽ sử dụng, bạn có thể thêm bao nhiêu đầu vào UTXO tùy thích bằng cách thêm nhiều --tx-in trong đối số cardano-cli vào miễn là chúng có một đối số duy nhất TxHashTxIdx tất cả các đầu vào của bạn.

--tx-out : Điều này chỉ định địa chỉ ví đích , tài sản và số lượng được gửi đến. Bạn có thể thêm bao nhiêu đầu ra UTXO tùy thích miễn là tổng đầu vào UTXO có thể đáp ứng các nội dung và số lượng được chỉ định bởi đầu ra.

--fee : Điều này chỉ định số tiền phí của giao dịch trong lovelace.

--out-file : Đây là đường dẫn đến tệp giao dịch sẽ được tạo.

Trong trường hợp này, chúng tôi chỉ đang xây dựng một giao dịch nháp để tính toán xem giao dịch đó sẽ cần bao nhiêu phí. Chúng ta có thể làm điều đó bằng cách thực hiện lệnh sau:

cardano-cli transaction calculate-min-fee \
--tx-body-file $HOME/cardano/tx.draft \
--tx-in-count 1 \
--tx-out-count 2 \
--witness-count 1 \
--testnet-magic 1097911063 \
--protocol-params-file $HOME/cardano/protocol.json

Bạn sẽ thấy một cái gì đó như thế này cho đầu ra:

174169 Lovelace

Bạn sẽ nhận thấy rằng chúng tôi sử dụng số liệu protocol.json chúng tôi đã truy vấn cách đây một thời gian để tính phí giao dịch:

--protocol-params-file $HOME/cardano/protocol.json

Đó là do kết quả tính phí giao dịch thay đổi tùy thuộc vào các tham số giao thức trên chuỗi..

--witness-count 1 Về cơ bản, nó cho biết cardano-cli rằng sẽ chỉ có 1 khóa ký được yêu cầu để giao dịch này hợp lệ. Vì đầu vào UTXO liên quan đến giao dịch này sẽ chỉ đến từ ví payment1 , do đó, điều đó có nghĩa là chúng tôi thực sự chỉ cần khóa 1 để ký giao dịch.

Sau đó, cuối cùng chúng ta có thể xây dựng giao dịch thực như vậy:

cardano-cli transaction build-raw \
--tx-in cf3cf4850c8862f2d698b2ece926578b3815795c9e38d2f907280f02f577cf85#0 \
--tx-out $(cat $HOME/cardano/keys/payment2.addr)+250000000 \
--tx-out $(cat $HOME/cardano/keys/payment1.addr)+749825831 \
--fee 174169 \
--out-file $HOME/cardano/tx.draft

Tóm lại, Chúng tôi muốn gửi 250,000,000 lovelace từ ví payment1 tới ví payment2. sau cùng ví payment1UTXO:

              TxHash                 TxIx    Amount
--------------------------------------------------------------------------------------
cf3cf4850c8862f2d698b2ece926578b3815795c9e38d2f907280f02f577cf85 0 1000000000 lovelace

vì vậy chúng ta sử dụng TxHash cf3cf4850c8862f2d698b2ece926578b3815795c9e38d2f907280f02f577cf85 and TxIx 0 làm --tx-input.

--tx-in cf3cf4850c8862f2d698b2ece926578b3815795c9e38d2f907280f02f577cf85#0

Sau đó chúng tôi dùng cardano-cli chuyển 250,000,000 lovelace tới ví payment2.

--tx-out $(cat $HOME/cardano/keys/payment2.addr)+250000000

Bây giờ ví 1 đã thay đổi còn 750000000 lovelace vì vậy gưởi lại cho chính mình sau:

--tx-out $(cat $HOME/cardano/keys/payment1.addr)+749825831

Now an important question you might ask here is that, why is the amount 749825831 lovelace? Well remember that we calculated the fee to be 174169 lovelace and someone has to shoulder the transaction fee, so we decide that payment should pay for the fee with the change lovelace amount. So we calculate that 750000000 - 174169 = 749825831 and so the total change would be 749825831 lovelace.

We then specify the transaction fee like so:

Bây giờ một câu hỏi quan trọng bạn có thể hỏi ở đây là, tại sao lại là số tiền 749825831 lovelace? Hãy nhớ rằng chúng tôi đã tính toán phí 174169 lovelace và ai đó phải chịu phí giao dịch, vì vậy chúng tôi quyết định rằng payment sẽ trả phí bằng lovelace. Vì vậy, chúng tôi tính toán điều đó 750000000 - 174169 = 749825831 và do đó tổng còn lại sẽ là 749825831 lovelace.

Sau đó, chúng tôi chỉ định phí giao dịch như sau:

--fee 174169

Và sau đó chúng tôi chỉ định nơi chúng tôi sẽ lưu tệp giao dịch:

--out-file $HOME/cardano/tx.draft

Bây giờ chúng tôi đã có tệp giao dịch, chúng tôi phải ký vào giao dịch để chứng minh rằng chúng tôi là chủ sở hữu của UTXO đầu vào đã được sử dụng.

cardano-cli transaction sign \
--tx-body-file $HOME/cardano/tx.draft \
--signing-key-file $HOME/cardano/keys/payment1.skey \
--testnet-magic 1097911063 \
--out-file $HOME/cardano/tx.signed

--signing-key-file $HOME/cardano/keys/payment1.skey : Đối số này cho biết rằng cardano-cli chúng ta sẽ sử dụng chữ ký payment1.skey cho giao dịch này

Cuối cùng, chúng tôi gửi giao dịch tới blockchain!

cardano-cli transaction submit \
--tx-file $HOME/cardano/tx.signed \
--testnet-magic 1097911063
info

Nếu bạn đã đợi quá lâu để ký và gửi giao dịch, phí có thể đã thay đổi trong thời gian đó và do đó giao dịch có thể bị mạng từ chối. Để giải quyết vấn đề này, bạn chỉ cần tính toán lại các khoản phí, xây dựng lại giao dịch, ký tên và gửi nó !

Kiểm tra số dư của cả hai ví payment1payment2:

# payment1 wallet UTXO
❯ cardano-cli query utxo --testnet-magic 1097911063 --address $(cat $HOME/cardano/keys/payment1.addr)

TxHash TxIx Amount
--------------------------------------------------------------------------------------
63eeeb7e43171aeea0b3d53c5a36236cf9af92d5ee39e99bfadfe0237c46bd91 1 749825303 lovelace

# payment2 wallet UTXO
❯ cardano-cli query utxo --testnet-magic 1097911063 --address $(cat $HOME/cardano/keys/payment2.addr)
TxHash TxIx Amount
--------------------------------------------------------------------------------------
63eeeb7e43171aeea0b3d53c5a36236cf9af92d5ee39e99bfadfe0237c46bd91 0 250000000 lovelace

Như chúng ta có thể thấy, payment2UTXO với số tiền 250,000,000 lovelace. payment1UTXO mới vơi số tiền là 749,825,303 lovelace.

Xin chúc mừng, Bạn đã tạo và gửi giao dịch Cardano cardano-cli đầu tiên của mình bằng cách sử dụng ! 🎉🎉🎉

Tạo ví bằng cardano-wallet

note

Hướng dẫn này giả định rằng bạn đã cài đặt cardano-walletvào hệ thống của mình. Nếu không, bạn có thể tham khảo Hướng dẫn cài đặtcardano-wallet để bbiết cách thực hiện.

Chúng tôi sẽ sử dụng đường dẫn $HOME/cardano/wallets để lưu trữ tất cả các cardano-wallet tệp liên quan làm ví dụ, vui lòng thay thế nó bằng thư mục bạn đã chọn để lưu trữ các tệp.

info

Vui lòng đảm bảo rằng cardano-node đã kết nối và đồng bộ xong với mạng testnettrước khi tiếp tục.

danger

Trong môi trường sản xuất, việc lưu trữ ví / khóa trong máy chủ công cộng có thể không phải là ý kiến ​​hay trừ khi bạn biết mình đang làm gì.

Đầu tiên, hãy tạo một thư mục để lưu trữ tất cả wallets:

mkdir -p $HOME/cardano/wallets

Starting cardano-wallet as a REST API server

Chúng tôi sẽ tập trung vào REST API cung cấp cardano-wallet. để tương tác với API, trước tiên chúng ta phải khởi động máy chủ.

cardano-wallet serve \
--port 1337 \
--testnet $HOME/cardano/testnet-byron-genesis.json \
--database $HOME/cardano/wallets/db \
--node-socket $CARDANO_NODE_SOCKET_PATH

cardano-wallet serve : chạy cardano-wallet như một máy chủ cung cấp REST API.

--port : Chỉ định cổng mà máy chủ web sẽ lắng nghe bất kỳ yêu cầu nào.

Bạn có thể chọn bất cứ port nào bạn thích, nhưng nên sử dụng port từ 1024 trỏ lên. Xem Registered Portđể biết thêm thông tin.

--testnet : Chỉ định đường dẫn tệp gốc Byron cho mạng testnet

Điều này cũng phải khớp với tệp genesis mà cardano-node đang kết nối. Nếu bạn muốn kết nối với mainnet thì sử dụng --mainnet flag và file gốc là mainnet Byron.

--database : Chỉ định đường dẫn nơi cơ sở dữ liệu ví sẽ được lưu.

Điều quan trọng cần lưu ý là chức năng tạo ví yêu cầu cụm mật khẩu nên tất cả dữ liệu ví sẽ được mã hóa bằng cụm mật khẩu.

--node-socket : Chỉ định cardano-node đường dẫn socket sẽ được sử dụng cardano-wallet để giao tiếp với nút.

cardano-node sử dụng IPC (Inter-Process-Communication) cho việc giao tiếp vớ các thành phần Cardano như cardano-cli, cardano-walletcardano-db-sync. Trong LinuxMacOS nó đực gọi như sau unix socketsNamed Pipes trong Windows.

Đây là ví dụ đối số --socket-path cho Linux:

--socket-path $HOME/cardano/db/node.socket

Như bạn có thể thấy đối số trỏ đến một tệp vì các ổ cắm unix được biểu diễn dưới dạng tệp (giống như mọi thứ khác trong Linux ). Trong trường hợp này, chúng tôi đặt tệp socket vào thư mục db mà chúng tôi vừa tạo trước đó.

Trong Windows, Đối số --socket-path trông giông như sau:

--socket-path "\\\\.\\pipe\\cardano-node-testnet"

Khi bạn nhận thấy nó gần giống như một mạng URI hoặc một mạng Path hơn là một tệp, đây là sự khác biệt chính mà bạn sẽ phải biết tùy thuộc vào hệ điều hành của mình. Bạn có thể thay thế chuỗi cardano-node-testnet trong đối số thành bất kỳ thứ gì bạn thích, đường dẫn ví dụ này đặc biệt được sử dụng trong Daedalus Testnet Wallet cho Windows.

Khi máy chủ đang chạy, bạn sẽ thấy một số thông tin như thế này (trong số những thứ khác):

[cardano-wallet.network:Info:12] [2021-06-03 13:48:24.82 UTC] Protocol parameters for tip are:
Decentralization level: 100.00%
Transaction parameters: [Fee policy: 155381.0 + 44.0x, Tx max size: 16384]
Desired number of pools: 500
Minimum UTxO value: 1.000000
Eras:
- byron from -0
- shelley from 74
- allegra from 102
- mary from 112

Slotting parameters for tip are:
Slot length: 1s
Epoch length: 432000
Active slot coeff: 5.0e-2
Security parameter: 2160 block


[cardano-wallet.main:Info:4] [2021-06-03 13:48:24.86 UTC] Wallet backend server listening on http://127.0.0.1:1337/

Kiểm tra thông tin máy chủ Wallet

The first thing we can do to test if the wallet server is working correctly is to query the network information via the API.

curl --url http://localhost:1337/v2/network/information | jq

The result should be something like this:

{
"node_era": "mary",
"network_tip": {
"slot_number": 408744,
"absolute_slot_number": 28359144,
"time": "2021-06-03T13:52:40Z",
"epoch_number": 135
},
"next_epoch": {
"epoch_start_time": "2021-06-03T20:20:16Z",
"epoch_number": 136
},
"sync_progress": {
"status": "ready"
},
"node_tip": {
"height": {
"unit": "block",
"quantity": 2639489
},
"slot_number": 408722,
"absolute_slot_number": 28359122,
"time": "2021-06-03T13:52:18Z",
"epoch_number": 135
}
}

It is important to make sure that the sync_progress.status is equal to ready before proceeding.

Creating the wallet

To create a wallet we must first generate a wallet recovery phrase using the cardano-wallet in the CLI.

cardano-wallet recovery-phrase generate | jq -c --raw-input 'split(" ")'

You should get a 24-word mnemonic seed in return similar to this:

["shift", "badge", "heavy", "action", "tube", "divide", "course", "quality", "capable", "velvet", "cart", "marriage", "vague", "aware", "maximum", "exist", "crime", "file", "analyst", "great", "cabbage", "course", "sad", "apology"]

We can now create a Cardano wallet using the /v2/wallets API endpoint:

curl --request POST \
--url http://localhost:1337/v2/wallets \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
"name": "test_cf_1",
"mnemonic_sentence": ["shift", "badge", "heavy", "action", "tube", "divide", "course", "quality", "capable", "velvet", "cart", "marriage", "vague", "aware", "maximum", "exist", "crime", "file", "analyst", "great", "cabbage", "course", "sad", "apology"],
"passphrase": "test123456"
}' | jq

Our requests payload data is composed of:

name : The name of the wallet.

passphrase : Sets the security phrase to protect the funds inside the wallet. It will be required everytime you need write access to the wallet, more specifically sending assets.

mnemonic_sentence : This is the wallet recovery phrase formatted into a JSON array.

If succesful, you should see something like this:

{
"address_pool_gap": 20,
"passphrase": {
"last_updated_at": "2021-06-03T14:25:18.2676524Z"
},
"balance": {
"available": {
"unit": "lovelace",
"quantity": 0
},
"total": {
"unit": "lovelace",
"quantity": 0
},
"reward": {
"unit": "lovelace",
"quantity": 0
}
},
"id": "5076b34c6949dbd150eb9c39039037543946bdce",
"state": {
"status": "syncing",
"progress": {
"unit": "percent",
"quantity": 0
}
},
"name": "test_cf_1",
"assets": {
"available": [],
"total": []
},
"tip": {
"height": {
"unit": "block",
"quantity": 0
},
"slot_number": 0,
"absolute_slot_number": 0,
"time": "2019-07-24T20:20:16Z",
"epoch_number": 0
},
"delegation": {
"next": [],
"active": {
"status": "not_delegating"
}
}
}

Initially, the newly created/restored wallet will need to be synced before it can be used. You can verify if the wallet is already synced by executing the following request:

curl --url http://localhost:1337/v2/wallets/5076b34c6949dbd150eb9c39039037543946bdce | jq '.state'

It is important to note that the 5076b34c6949dbd150eb9c39039037543946bdce string is actually the wallet.id of the previously generated wallet.

You should see something like this:

{
"status": "ready"
}

Receiving tAda (test ada)

Now that we have created a wallet, we can now request some tAda from the Testnet Faucet. But before we can do that we must first get a cardano address for our wallet.

We can do that by executing the command:

curl --url 'http://localhost:1337/v2/wallets/5076b34c6949dbd150eb9c39039037543946bdce/addresses?state=unused' | jq '.[0]'

The result should be something like this:

{
"derivation_path": [
"1852H",
"1815H",
"0H",
"0",
"0"
],
"id": "addr_test1qzf9q3qjcaf6kxshwjfw9ge29njtm56r2a08g49l79xgt4je0592agqpwraqajx2dsu2sxj64uese5s4qum293wuc00q7j6vsp",
"state": "unused"
}

It is important to note that the parameter of this request is the wallet id of the target wallet you want to get the address. In this case it is 5076b34c6949dbd150eb9c39039037543946bdce our previously generated wallet.

We are basically querying the first wallet address that has not been used just yet, Indicated by state: "unused". As we can see the wallet address value is: addr_test1qzf9q3qjcaf6kxshwjfw9ge29njtm56r2a08g49l79xgt4je0592agqpwraqajx2dsu2sxj64uese5s4qum293wuc00q7j6vsp"

Now we can finally request some tAda for the wallet address from the Cardano Testnet Faucet.

Once you requested some tAda from the Cardano Testnet Faucet, we can then check if it has arrived into our wallet like so:

curl --url http://localhost:1337/v2/wallets/5076b34c6949dbd150eb9c39039037543946bdce | jq '.balance'

You should see something like this:

{
"available": {
"unit": "lovelace",
"quantity": 1000000000
},
"total": {
"unit": "lovelace",
"quantity": 1000000000
},
"reward": {
"unit": "lovelace",
"quantity": 0
}
}

As we can see here we have a total of 1,000,000,000 lovelace available to spend that we received from the Cardano Testnet Faucet.

Creating simple transactions

To have a clearer understanding of how sending transactions work using cardano-wallet, first lets create another wallet like so:

Generate recovery-phrase

cardano-wallet recovery-phrase generate | jq -c --raw-input 'split(" ")'

Recovery-phrase result

["then", "tattoo", "copy", "glance", "silk", "kitchen", "kingdom", "pioneer", "off", "path", "connect", "artwork", "alley", "smooth", "also", "foil", "glare", "trouble", "erupt", "move", "position", "merge", "scale", "echo"]

Create Wallet Request

curl --request POST \
--url http://localhost:1337/v2/wallets \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
"name": "test_cf_2",
"mnemonic_sentence": ["then", "tattoo", "copy", "glance", "silk", "kitchen", "kingdom", "pioneer", "off", "path", "connect", "artwork", "alley", "smooth", "also", "foil", "glare", "trouble", "erupt", "move", "position", "merge", "scale", "echo"],
"passphrase": "test123456"
}' | jq

Create Wallet Result

{
"address_pool_gap": 20,
"passphrase": {
"last_updated_at": "2021-06-04T11:39:06.8887923Z"
},
"balance": {
"available": {
"unit": "lovelace",
"quantity": 0
},
"total": {
"unit": "lovelace",
"quantity": 0
},
"reward": {
"unit": "lovelace",
"quantity": 0
}
},
"id": "4a64b453ad1c1d33bfec4d3ba90bd2456ede35bb",
"state": {
"status": "syncing",
"progress": {
"unit": "percent",
"quantity": 0
}
},
"name": "test_cf_2",
"assets": {
"available": [],
"total": []
},
"tip": {
"height": {
"unit": "block",
"quantity": 0
},
"slot_number": 0,
"absolute_slot_number": 0,
"time": "2019-07-24T20:20:16Z",
"epoch_number": 0
},
"delegation": {
"next": [],
"active": {
"status": "not_delegating"
}
}
}

We now have the following wallets:

WalletIdWallet NameBalance(Lovelace)
5076b34c6949dbd150eb9c39039037543946bdcetest_cf_11000000000
4a64b453ad1c1d33bfec4d3ba90bd2456ede35bbtest_cf_20

Now let's say that we want to send 250,000,000 lovelaces to test_cf_2 wallet. Well first we have to get test_cf_2 wallet address like so:

curl --url 'http://localhost:1337/v2/wallets/4a64b453ad1c1d33bfec4d3ba90bd2456ede35bb/addresses?state=unused' | jq '.[0]'

and we should see something like this:

{
"derivation_path": [
"1852H",
"1815H",
"0H",
"0",
"0"
],
"id": "addr_test1qzyfnjk3zmgzmvnnvnpeguv6se2ptjj3w3uuh30llqe5xdtzdduxxvke8rekwukyn0qt9g5pahasrnrdmv7nr86x537qxdgza0",
"state": "unused"
}

So now that we have test_cf_2 wallet address addr_test1qzyfnjk3zmgzmvnnvnpeguv6se2ptjj3w3uuh30llqe5xdtzdduxxvke8rekwukyn0qt9g5pahasrnrdmv7nr86x537qxdgza0. We can now use it to send some tAda to it from test_cf_1 wallet like so:

curl --request POST \
--url http://localhost:1337/v2/wallets/5076b34c6949dbd150eb9c39039037543946bdce/transactions \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
"passphrase": "test123456",
"payments": [
{
"address": "addr_test1qzyfnjk3zmgzmvnnvnpeguv6se2ptjj3w3uuh30llqe5xdtzdduxxvke8rekwukyn0qt9g5pahasrnrdmv7nr86x537qxdgza0",
"amount": {
"quantity": 250000000,
"unit": "lovelace"
}
}
]
}'
note

Remember, we use the test_cf_1 wallet id in the http://localhost:1337/v2/wallets/<walletId> endpoint, because we want the test_cf_1 to send to test_cf_2 wallet address.

Now we can check test_cf_2 wallet balance like so:

curl --url http://localhost:1337/v2/wallets/4a64b453ad1c1d33bfec4d3ba90bd2456ede35bb | jq '.balance'

And we should see that indeed the 250,000,000 tAda has been received (you might need to wait for a few seconds).

{
"available": {
"unit": "lovelace",
"quantity": 250000000
},
"total": {
"unit": "lovelace",
"quantity": 250000000
},
"reward": {
"unit": "lovelace",
"quantity": 0
}
}

Checking test_cf_1 wallet balance should show you something like this:

{
"available": {
"unit": "lovelace",
"quantity": 749831199
},
"total": {
"unit": "lovelace",
"quantity": 749831199
},
"reward": {
"unit": "lovelace",
"quantity": 0
}
}

Our wallets should now be the following:

WalletIdWallet NameBalance(Lovelace)
5076b34c6949dbd150eb9c39039037543946bdcetest_cf_1749831199
4a64b453ad1c1d33bfec4d3ba90bd2456ede35bbtest_cf_2250000000
note

It is important to note that cardano-wallet has automatically determined the fee for the transaction to send 250,000,000 lovelace from wallet test_cf_1 to test_cf_2 and cardano_wallet has deducted the fee from test_cf_1 wallet automatically.

tip

Full documentation of the cardano-wallet REST API can be found here: https://input-output-hk.github.io/cardano-wallet/api/edge

Congratulations, You have created and sent your first Cardano transaction using cardano-wallet! 🎉🎉🎉