Skip to main content

Week 01 - English Auction

Đây là phiên bản bằng văn bản của Lecture #1 - Dr.Lars.

Nó bao gồm phần giới thiệu về Plutus, mô hình (E) UTxO (và cách nó so sánh với các mô hình khác) và kết thúc bằng một ví dụ phiên đấu giá English Auction được quản lý bằng hợp đồng thông minh Plutus chạy trên Plutus Playground.

Các ghi chú này đã được cập nhật để phản ánh những thay đổi trong lần này chương trình.

Cam kết Plutus được sử dụng trong các ghi chú này là: ea0ca4e9f9821a9dbfc5255fa0f42b6f2b3887c4.

Mở đầu#

Học Plutus không dễ dàng, và có một số lý do cho điều đó.

  1. Plutus sử dụng mô hình (E)UTxO. Điều này khác và ít trực quan hơn so với phương pháp của Ethereum để tạo hợp đồng thông minh. Nó có rất nhiều lợi thế, nhưng nó đòi hỏi một cách suy nghĩ mới về hợp đồng. và đó là trước khi chúng ta bắt đầu với chính ngôn ngữ.
  2. Plutus là mới và vẫn đang được phát triển nhanh chóng.
  3. Dụng cụ vẫn chưa phải là lý tưởng. Vì vậy, các nhà phát triển Haskell có kinh nghiệm sẽ lưu ý rằng trải nghiệm với Plutus không dễ chịu, vì ví dụ, khi cố gắng truy cập tài liệu hoặc nhận các gợi ý cú pháp từ REPL. Nó cũng có thể là một thách thức để xây dựng Plutus trong lần đầu tiên ở local. Cách dễ nhất hiện nay là sử dụng Nix. Nhóm Plutus là đang làm việc để cung cấp hình ảnh Docker, điều này sẽ hữu ích.
  4. Plutus là Haskell, ít nhiều có thể có một học tập khó khăn cho những người đến từ nền tảng lập trình mệnh lệnh.
  5. Plutus là thương hiệu mới và điều này có nghĩa là không có nhiều trợ giúp tài nguyên có sẵn, chẳng hạn như các bài đăng trên StackOverflow.

Mô hình (E)UTxO#

Giới thiệu#

Một trong những điều quan trọng nhất bạn cần hiểu để viết hợp đồng thông minh Plutus là mô hình EUTxO mà Cardano sử dụng, mô hình Đầu ra Giao dịch chưa sử dụng (mở rộng).

Mô hình UTxO, không có (E) là mô hình được giới thiệu bởi Bitcoin, nhưng có những mô hình khác. Ví dụ như Ethereum, sử dụng cái gọi là mô hình dựa trên tài khoản mô hình kế toán, đó là mô hình bạn đã quen với ngân hàng, nơi mọi người đều có tài khoản, mỗi tài khoản có số dư và nếu bạn chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác thì số dư được cập nhật cho phù hợp.

Đó không phải là cách mô hình UTxO hoạt động.

Kết quả đầu ra của giao dịch chưa được sử dụng đúng như tên gọi. Nó là đang kết quả giao dịch từ các giao dịch trước đó đã xảy ra trên blockchain chưa được chi tiêu.

Hãy xem một ví dụ mà chúng ta có hai UTxO như vậy. Một chiếc thuộc về Alice của 100 Ada, và chiếc khác thuộc về Bob của 50 Ada.

Alice muốn gửi 10 ADA cho Bob, vì vậy cô ấy cần tạo một giao dịch.

Note

  • Một giao dịch là một cái gì đó có chứa một số lượng đầu vào tùy ý và một số lượng đầu ra tùy ý. Tác dụng của một giao dịch là tiêu thụ đầu vào và sản xuất đầu ra mới.

Điều quan trọng là bạn chỉ có thể sử dụng các UTxO hoàn chỉnh làm đầu vào. Alice không thể đơn giản chia 100 ADA hiện có của cô ấy thành 90 và 10, cô ấy phải sử dụng 100 ADA đầy đủ làm đầu vào cho một giao dịch.

Sau khi được giao dịch sử dụng, đầu vào của Alice không còn là UTxO (giao dịch chưa sử dụng). Nó sẽ đã được sử dụng làm đầu vào cho Tx1. Vì vậy, cô ấy cần tạo đầu ra cho giao dịch của mình.

Cô ấy muốn trả 10 ADA cho Bob, vì vậy một đầu ra sẽ là 10 ADA (cho Bob). Sau đó, cô ấy muốn thay đổi của mình trở lại, vì vậy cô ấy tạo ra kết quả đầu ra thứ hai là 90 ADA (với chính cô ấy). UTxO đầy đủ của 100 ADA đã được sử dụng, với Bob nhận một giao dịch mới của 10 ADA và Alice nhận được thay đổi của 90 ADA.

Trong bất kỳ giao dịch nào, tổng giá trị đầu ra phải khớp với tổng các giá trị đầu vào. Mặc dù, nói đúng ra thì điều này không đúng. Ở đó là hai trường hợp ngoại lệ.

  1. Phí giao dịch. Trong một chuỗi khối thực, bạn phải trả phí cho mỗi các giao dịch.

  2. token gốc. Các giao dịch có thể tạo token mới, hoặc để ghi token, trong trường hợp đó, đầu vào sẽ thấp hơn hoặc cao hơn so với kết quả đầu ra, tùy thuộc vào tình huống.

Hãy xem một ví dụ phức tạp hơn một chút.

Alice và Bob muốn chuyển 55 ADA mỗi người cho Charlie. Alice không có lựa chọn, vì cô ấy chỉ có một UTxO. Bob cũng không có lựa chọn nào vì hai UTxO của anh ấy không đủ 55 ADA mà anh ấy muốn gửi tới - Charlie. Bob sẽ phải sử dụng cả hai UTxO của mình làm đầu vào.

Khi nào thì được phép chi tiêu?#

Rõ ràng sẽ không phải là một ý kiến hay nếu bất kỳ giao dịch nào có thể chi tiêu UTxO tùy ý. Nếu đúng như vậy thì Bob có thể tiêu tiền của Alice mà không có sự đồng ý của cô ấy.

Cách thức hoạt động là thêm chữ ký vào các giao dịch.

Trong giao dịch 1, chữ ký của Alice phải được thêm vào giao dịch. Trong giao dịch 2, cả Alice và Bob đều cần phải ký vào giao dịch. Ngẫu nhiên, giao dịch thứ hai, phức tạp hơn, không thể được thực hiện trong Daedalus, vì vậy bạn sẽ cần để sử dụng CLI cho việc này.

Mọi thứ được giải thích cho đến nay chỉ là về mô hình UTxO, không phải Mô hình(E)UTxO.

Phần mở rộng xuất hiện khi chúng ta nói về hợp đồng thông minh, vì vậy để hiểu điều đó, chúng ta hãy tập trung vào việc tiêu thụ UTxO của Alice là 100 ADA.

Trong mô hình UTxO, việc xác thực quyết định liệu giao dịch mà đầu vào này thuộc về được phép sử dụng UTxO, dựa vào chữ ký điện tử. Trong trường hợp này, điều đó có nghĩa là Alice phải ký vào giao dịch để việc sử dụng UTxO hợp lệ.

Ý tưởng của mô hình (E)UTxO là làm cho điều này trở nên tổng quát hơn.

Thay vì chỉ có một điều kiện, cụ thể là chữ ký có trong giao dịch, chúng tôi thay thế chữ ký này bằng tùy ý Hợp lý.

Đây là nơi mà Plutus đóng vài trò.

Thay vì chỉ có một địa chỉ tương ứng với một khóa công khai có thể được xác minh bằng chữ ký được thêm vào giao dịch, chúng tôi có các địa chỉ chung chung hơn, không dựa trên khóa công khai hoặc hàm băm của khóa công khai, nhưng thay vào đó chứa logic tùy ý quyết định trong điều kiện nào. Một UTxO cụ thể có thể được chi tiêu bằng một giao dịch cụ thể.

Vì vậy, thay vì một đầu vào được xác thực đơn giản bằng khóa công khai của nó, đầu vào sẽ biện minh rằng nó được phép sử dụng đầu ra này với một số phần dữ liệu tùy ý mà chúng tôi gọi là Redeemer.

Chúng tôi thay thế địa chỉ khóa công khai (của Alice trong ví dụ của chúng tôi) bằng một tập lệnh và chúng tôi thay thế chữ ký điện tử bằng một Redeemer.

Nó chính xác nghĩa là gì? Ý chúng tôi là arbitrary logic là gì?

Điều quan trọng là phải xem xét context mà kịch bản có. Có một số tùy chọn.

Tập lệnh Context#

Phương pháp tiếp cận của Bitcoin#

Một tùy chọn là tất cả những gì script thấy là Redeemer. Trong trường hợp này, Redeemer chứa tất cả logic cần thiết để xác minh giao dịch. Tình cờ, đây là những gì Bitcoin làm. Trong Bitcoin, có những hợp đồng, nhưng chúng không phải là rất thông minh. Chúng được gọi là Bitcoin Script, hoạt động chính xác như thế này. Có một tập lệnh trên UTxO và Redeemer ở phía đầu vào, và tập lệnh nhận được Redeemer và sử dụng nó để xác định xem có được sử dụng UTxO hay không.

Nhưng đây không phải là lựa chọn duy nhất. Chúng tôi có thể quyết định cung cấp thêm thông tin vào tập lệnh.

Phương pháp tiếp cận của Ethereum#

Ethereum sử dụng một khái niệm khác. Trong Ethereum, tập lệnh có thể thấy mọi thứ - toàn bộ chuỗi khối - một thái cực ngược lại với Bitcoin. Trong Bitcoin, tập lệnh có rất ít context, tất cả những gì nó có thể thấy là Redeemer. Trong Ethereum, các tập lệnh Solidity có thể thấy trạng thái hoàn chỉnh của chuỗi khối.

Điều này làm cho các tập lệnh Ethereum mạnh mẽ hơn, nhưng nó cũng đi kèm với các vấn đề. Bởi vì các tập lệnh rất mạnh nên rất khó để dự đoán những gì một tập lệnh nhất định sẽ làm và điều đó mở ra cánh cửa cho tất cả các loại các vấn đề an ninh và nguy hiểm. Rất khó cho các nhà phát triển của một Hợp đồng thông minh Ethereum để dự đoán mọi thứ có thể xảy ra.

Phương pháp tiếp cận của Cardano#

Những gì Cardano làm là một cái gì đó ở giữa.

Trong Plutus, tập lệnh không thể nhìn thấy toàn bộ chuỗi khối, nhưng nó có thể thấy toàn bộ giao dịch đang được xác thực. Ngược lại với Bitcoin, nó không thể chỉ nhìn thấy Redeemer một đầu vào mà còn có thể thấy tất cả các đầu vào và đầu ra của giao dịch và chính giao dịch đó. Tập lệnh Plutus có thể sử dụng thông tin này để quyết định xem việc sử dụng đầu ra có ổn hay không.

Có một thành phần cuối cùng mà các tập lệnh Plutus cần để trở nên mạnh mẽ và biểu cảm như các tập lệnh Ethereum. Đó là cái gọi là Datum. Đó là một phần dữ liệu có thể được liên kết với UTxO cùng với giá trị UTxO.

Với điều này, có thể chứng minh về mặt toán học rằng Plutus ít nhất là mạnh mẽ như mô hình Ethereum - bất kỳ logic nào bạn có thể diễn đạt Ethereum, bạn cũng có thể thể hiện nó bằng cách sử dụng mô hình (E)UTxO.

Nhưng nó cũng có rất nhiều lợi thế so với mô hình Ethereum. Vì ví dụ, trong Plutus, có thể kiểm tra xem liệu một giao dịch có xác thực trong ví của bạn, trước khi bạn gửi nó vào chuỗi.

Tuy nhiên, mọi thứ vẫn có thể sai với xác thực ngoài chuỗi. Vì ví dụ trong tình huống bạn gửi một giao dịch đã được được xác thực trong ví nhưng bị từ chối khi nó cố gắng sử dụng UTxO đó trên chuỗi đã được tiêu thụ bởi một giao dịch khác.

Trong trường hợp này, giao dịch của bạn sẽ không thành công mà bạn không phải trả bất kỳ khoản lệ phí nào.

Nhưng nếu tất cả các yếu tố đầu vào vẫn ở đó mà giao dịch của bạn mong đợi, thì bạn có thể chắc chắn rằng giao dịch sẽ xác thực và sẽ có hiệu quả dự đoán.

Đây không phải là trường hợp của Ethereum. Trong Ethereum, khoảng thời gian giữa bạn xây dựng một giao dịch và nó được kết hợp vào blockchain, rất nhiều thứ có thể xảy ra đồng thời và đó là không thể đoán trước và có thể có những tác động không thể đoán trước về những gì sẽ xảy ra khi tập lệnh của bạn cuối cùng được thực thi.

Trong Ethereum, luôn có khả năng bạn phải trả phí gas cho một giao dịch ngay cả khi giao dịch cuối cùng không thành công do lỗi. Và điều đó được đảm bảo sẽ không bao giờ xảy ra với Cardano.

Ngoài ra, việc phân tích tập lệnh Plutus cũng dễ dàng hơn và kiểm tra hoặc thậm chí chứng minh rằng nó an toàn, bởi vì bạn không cần phải xem xét toàn bộ trạng thái của blockchain, điều này không thể biết trước được. Bạn có thể tập trung vào context chỉ bao gồm chi tiêu giao dịch. Vì vậy, bạn có một phạm vi hạn chế hơn nhiều và điều đó làm cho nó dễ dàng hơn nhiều để hiểu những gì một tập lệnh thực sự đang làm và những gì có thể có thể xảy ra sai sót.

Ai chịu trách nhiệm cung cấp datum, Redeemer và trình xác thực? Quy tắc trong Plutus là giao dịch chi tiêu phải thực hiện điều đó trong khi giao dịch sản xuất chỉ phải cung cấp hàm băm.

Điều đó có nghĩa là nếu tôi tạo ra một đầu ra nằm tại một địa chỉ tập lệnh thì giao dịch sản xuất này chỉ phải bao gồm băm của tập lệnh và băm của dữ liệu thuộc đầu ra. Theo tùy chọn, nó có thể bao gồm cả datum và script.

Nếu một giao dịch muốn sử dụng đầu ra như vậy thì giao dịch đó phải cung cấp datum, redeemerscript. Có nghĩa là để chi tiêu đầu vào nhất định, bạn cần biết datum, bởi vì chỉ băm được khóa công khai trên blockchain.

Đây đôi khi là một vấn đề và không phải những gì bạn muốn và đó là lý do tại sao bạn có tùy chọn bao gồm datum trong giao dịch sản xuất. Nếu điều này là không thể, chỉ những người biết dữ liệu bằng một số phương tiện khác ngoài việc nhìn vào chuỗi khối sẽ có thể chi tiêu một đầu ra như vậy.

Mô hình (E)UTxO không bị ràng buộc với một ngôn ngữ lập trình cụ thể. Gì chúng tôi có Plutus, là Haskell, nhưng về cơ bản, bạn có thể sử dụng cùng một mô hình với một ngôn ngữ lập trình hoàn toàn khác và chúng tôi định viết trình biên dịch cho các ngôn ngữ lập trình khác cho Plutus Script là ngôn ngữ \"hợp ngữ\" bên dưới Plutus.

Chạy một hợp đồng đấu giá mẫu trên một Sân chơi địa phương#

Hãy bắt đầu theo cách truyền thống, tức là bắt đầu rất đơn giản và thực hiện một khóa học trên Haskell, tiếp theo là một số hợp đồng Plutus đơn giản và từ từ thêm những thứ phức tạp hơn, nó sẽ thú vị hơn, đặc biệt là đối với bài giảng đầu tiên, để giới thiệu một hợp đồng thú vị hơn và chứng minh những gì Plutus có thể làm. Sau đó, chúng ta có thể sử dụng nó để xem xét một số khái niệm chi tiết hơn.

Hợp đồng đấu giá English Auction#

Như ví dụ giới thiệu của chúng tôi, chúng tôi sẽ xem xét một cuộc Đấu giá English Auction. Ai đó muốn đấu giá NFT (token không thể thay thế) - token gốc trên Cardano chỉ tồn tại một lần. NFT có thể đại diện cho một số nghệ thuật kỹ thuật số hoặc có thể là một số tài sản trong thế giới thực.

Phiên đấu giá được tham số hóa bởi chủ sở hữu token, chính mã thông báo, giá thầu tối thiểu và thời hạn.

Vì vậy, giả sử Alice có một NFT và muốn bán đấu giá nó.

Cô ấy tạo UTxO ở đầu ra tập lệnh. Chúng ta sẽ xem xét mã sau, nhưng trước tiên chúng ta sẽ chỉ xem xét các ý tưởng của mô hình UTxO.

Giá trị của UTxO là NFT và dữ liệu là Nothing. Sau này nó sẽ là người trả giá cao nhất và trả giá cao nhất sẽ thắng. Nhưng hiện tại, vẫn chưa có giá thầu.

Trong chuỗi khối thực, bạn không thể có UTxO chỉ chứa các token gốc, chúng luôn phải đi kèm với một số Ada, nhưng để đơn giản, chúng tôi sẽ bỏ qua điều đó ở đây.

giả sử Bob muốn đặt giá thầu 100 Ada.

Để làm điều này, Bob tạo một giao dịch với hai đầu vào và một đầu ra. Đầu vào đầu tiên là đấu giá UTxO và đầu vào thứ hai là giá thầu 100 Ada của Bob. Đầu ra một lần nữa, ở tập lệnh đầu ra, nhưng bây giờ giá trị và mức dữ liệu đã thay đổi. Trước đây số liệu là Nothing nhưng bây giờ là (Bob, 100).

Giá trị đã thay đổi vì bây giờ không chỉ có NFT trong UTxO mà còn có giá thầu 100 Ada.

Với tư cách là Redeemer, để mở khóa phiên đấu giá ban đầu UTxO, chúng tôi sử dụng một thứ gọi là Bid. Đây chỉ là một kiểu dữ liệu đại số. Cũng sẽ có các giá trị khác nhưng một trong số đó là Bid. Và kịch bản đấu giá sẽ kiểm tra xem tất cả các điều kiện đã được thỏa mãn hay chưa. Vì vậy, trong trường hợp này, kịch bản phải kiểm tra xem giá thầu có xảy ra trước thời hạn hay không, giá thầu đó có đủ cao hay không.

Nó cũng phải kiểm tra xem có các đầu vào và đầu ra chính xác hay không. Trong trường hợp này, điều đó có nghĩa là kiểm tra xem phiên đấu giá có phải là đầu ra chứa NFT và có mức dữ liệu chính xác hay không.

Tiếp theo, giả sử rằng Charlie muốn trả giá cao hơn Bob và đặt giá thầu 200 Ada.

Charlie sẽ tạo một giao dịch khác, lần này là một giao dịch với hai đầu vào và hai đầu ra. Như trong trường hợp đầu tiên, hai đầu vào là giá thầu (lần này là giá thầu của Charlie là 200 Ada), và đấu giá UTxO. Một trong những kết quả đầu ra là phiên đấu giá được cập nhật UTxO. Cũng sẽ có đầu ra thứ hai, sẽ là UTxO trả về giá thầu 100 Ada của Bob.

Note

Trên thực tế, phiên đấu giá UTxO không được cập nhật vì Nothing thay đổi.

Điều thực sự xảy ra là phiên đấu giá cũ UTxO được sử dụng và một phiên đấu giá mới được tạo ra, nhưng nó có cảm giác cập nhật trạng thái của phiên đấu giá UTxO

Lần này, chúng tôi lại sử dụng redeemerBid. Lần này kịch bản phải kiểm tra xem thời hạn đã đến chưa, giá thầu cao hơn giá thầu trước đó, nó phải kiểm tra xem phiên đấu giá UTxO có được tạo chính xác hay không và phải kiểm tra xem người trả giá cao nhất trước đó có nhận lại giá thầu của họ hay không.

Cuối cùng, hãy giả sử rằng sẽ không có một cuộc đấu giá nào khác, vì vậy khi đã đến thời hạn cuối cùng, cuộc đấu giá có thể được đóng lại.

Để làm được điều đó, ai đó phải tạo thêm một giao dịch khác. Đó có thể là Alice, người muốn thu giá hoặc có thể là Charlie, người muốn thu NFT. Đó có thể là bất kỳ ai, nhưng Alice và Charlie có động cơ để làm như vậy.

Giao dịch này sẽ có một đầu vào - đấu giá UTxO, lần này với redeemerClose - và nó sẽ có hai đầu ra. Một trong những kết quả đầu ra dành cho người trả giá cao nhất, Charlie và anh ta nhận được NFT và đầu ra thứ hai thuộc về Alice, người có giá thầu cao nhất.

Trong trường hợp Close, tập lệnh phải kiểm tra xem đã đến thời hạn hay chưa và người chiến thắng sẽ nhận được NFT và người chủ đấu giá nhận được giá thầu cao nhất.

Có một kịch bản nữa để chúng ta xem xét, đó là không ai đưa ra bất kỳ giá thầu nào.

Alice tạo phiên đấu giá, nhưng không nhận được giá thầu nào. Trong trường hợp này, phải có một cơ chế để Alice lấy lại NFT của mình.

Vì vậy, cô ấy tạo một giao dịch với RedeemerClose, nhưng hiện tại vì không có người đặt giá thầu, NFT không đến tay người trả giá cao nhất mà chỉ quay trở lại Alice.

Logic trong trường hợp này hơi khác một chút. Nó sẽ kiểm tra xem NFT có quay trở lại Alice hay không, tuy nhiên, nó không thực sự cần kiểm tra người nhận vì giao dịch sẽ được kích hoạt bởi Alice và cô ấy có thể gửi NFT đến bất cứ nơi nào cô ấy muốn.

Mã On-chain và Off-chain#

Điều quan trọng cần nhận ra về Plutus là có mã On-chain và Off-chain.

Mã On-chain#

Mã trên chuỗi là các tập lệnh mà chúng ta đã thảo luận - các tập lệnh từ mô hình UTxO. Ngoài các địa chỉ khóa công khai, chúng tôi có địa chỉ tập lệnh và kết quả đầu ra có thể ở một địa chỉ như vậy, và nếu một giao dịch cố gắng sử dụng một đầu ra như vậy, thì tập lệnh sẽ được thực thi và giao dịch chỉ hợp lệ nếu tập lệnh thành công.

Nếu một nút nhận được một giao dịch mới, nó sẽ xác nhận nó trước khi chấp nhận nó vào mempool của nó và cuối cùng thành một khối. Đối với mỗi đầu vào của giao dịch, nếu đầu vào đó tình cờ là một địa chỉ tập lệnh, tập lệnh tương ứng được thực thi. Nếu tập lệnh không thành công, giao dịch không hợp lệ.

Ngôn ngữ lập trình mà tập lệnh này được thể hiện được gọi là Plutus Core, nhưng bạn không bao giờ viết Plutus Core bằng tay. Thay vào đó, bạn viết Haskell và nó được biên dịch xuống Plutus Core. Luôn luôn có thể có các ngôn ngữ cấp cao khác như Solidity, C hoặc Python có thể biên dịch xuống Plutus Core.

Nhiệm vụ của một tập lệnh là nói có hay không về việc liệu một giao dịch có thể sử dụng một đầu ra hay không.

Mã Off-chain#

Để mở khóa UTxO, bạn phải có khả năng xây dựng một giao dịch sẽ vượt qua quá trình xác thực và đó là trách nhiệm của bộ phận ngoài chuỗi của Plutus. Đây là phần chạy trên ví chứ không phải trên blockchain và sẽ xây dựng các giao dịch phù hợp.

Một trong những điều thú vị về Plutus là cả các bộ phận On-chain và Off-chain đều được viết bằng Haskell. Một lợi thế rõ ràng của điều đó là bạn không phải học hai ngôn ngữ lập trình. Ưu điểm khác là bạn có thể chia sẻ mã giữa các bộ phận On-chain và Off-chain.

Ở phần sau của khóa học này, chúng ta sẽ nói về các máy trạng thái và sau đó sự chia sẻ này giữa mã On-chain và Off-chain trở nên trực tiếp hơn, nhưng ngay cả khi không có máy trạng thái vẫn có rất nhiều cơ hội để chia sẻ mã.

Chúng ta sẽ có một cái nhìn ngắn gọn về mã nhưng đừng lo lắng, bạn sẽ không hiểu nó tại thời điểm này.

Mã cho hợp đồng "English Auction" tại

/path/to/plutus-pioneer-program/repo/code/week01/src/Week01/EnglishAuction.hs

Chúng tôi thấy kiểu dữ liệu Auction đại diện cho các tham số cho hợp đồng mà trong ví dụ của chúng tôi là Alice bắt đầu. Các tham số aCurrencyaToken đại diện cho NFT.

data Auction = Auction
{ aSeller :: !PubKeyHash
, aDeadline :: !POSIXTime
, aMinBid :: !Integer
, aCurrency :: !CurrencySymbol
, aToken :: !TokenName
} deriving (Show, Generic, ToJSON, FromJSON, ToSchema)

Bạn cũng thấy các kiểu dữ liệu khác, nhưng trọng tâm của mã là hàm mkAuctionValidator. Đây là chức năng xác định xem một giao dịch nhất định có được phép sử dụng UTxO tại địa chỉ tập lệnh này hay không.

{-# INLINABLE mkAuctionValidator #-}
mkAuctionValidator :: AuctionDatum -> AuctionAction -> ScriptContext -> Bool
mkAuctionValidator ad redeemer ctx =
traceIfFalse "wrong input value" correctInputValue &&
case redeemer of
MkBid b@Bid{..} ->
traceIfFalse "bid too low" (sufficientBid bBid) &&
traceIfFalse "wrong output datum" (correctBidOutputDatum b) &&
traceIfFalse "wrong output value" (correctBidOutputValue bBid) &&
traceIfFalse "wrong refund" correctBidRefund &&
traceIfFalse "too late" correctBidSlotRange
Close ->
traceIfFalse "too early" correctCloseSlotRange &&
case adHighestBid ad of
Nothing ->
traceIfFalse "expected seller to get token" (getsValue (aSeller auction) tokenValue)
Just Bid{..} ->
traceIfFalse "expected highest bidder to get token" (getsValue bBidder tokenValue) &&
traceIfFalse "expected seller to get highest bid" (getsValue (aSeller auction) $ Ada.lovelaceValueOf bBid)
where
...

Và đây là nơi diễn ra quá trình biên dịch sang Plutus Core. Nó sử dụng một thứ gọi là Template Haskell để lấy chức năng Haskell ở trên và biên dịch nó thành Plutus Core.

auctionTypedValidator :: Scripts.TypedValidator Auctioning
auctionTypedValidator = Scripts.mkTypedValidator @Auctioning
$$(PlutusTx.compile [|| mkAuctionValidator ||])
$$(PlutusTx.compile [|| wrap ||])
where
wrap = Scripts.wrapValidator

Phần off-chain của mã xác định các endpoint có thể được gọi.

Chúng tôi có ba endpoint cho ví dụ này và mỗi endpoint có một kiểu dữ liệu được xác định để đại diện cho các tham số của chúng.

data StartParams = StartParams
{ spDeadline :: !POSIXTime
, spMinBid :: !Integer
, spCurrency :: !CurrencySymbol
, spToken :: !TokenName
} deriving (Generic, ToJSON, FromJSON, ToSchema)
data BidParams = BidParams
{ bpCurrency :: !CurrencySymbol
, bpToken :: !TokenName
, bpBid :: !Integer
} deriving (Generic, ToJSON, FromJSON, ToSchema)
data CloseParams = CloseParams
{ cpCurrency :: !CurrencySymbol
, cpToken :: !TokenName
} deriving (Generic, ToJSON, FromJSON, ToSchema)

Sau đó, các hoạt động off-chain được xác định.

Đầu tiên là endpoint start.

start :: AsContractError e => StartParams -> Contract w s e ()
start StartParams{..} = do
pkh <- pubKeyHash <$> ownPubKey
let a = Auction
{ aSeller = pkh
, aDeadline = spDeadline
, aMinBid = spMinBid
, aCurrency = spCurrency
, aToken = spToken
}
d = AuctionDatum
{ adAuction = a
, adHighestBid = Nothing
}
v = Value.singleton spCurrency spToken 1
tx = mustPayToTheScript d v
ledgerTx <- submitTxConstraints auctionTypedValidator tx
void $ awaitTxConfirmed $ txId ledgerTx
logInfo @String $ printf "started auction %s for token %s" (show a) (show v)

sau đó là endpoint bid.

bid :: forall w s. BidParams -> Contract w s Text ()
bid BidParams{..} = do
(oref, o, d@AuctionDatum{..}) <- findAuction bpCurrency bpToken
logInfo @String $ printf "found auction utxo with datum %s" (show d)
when (bpBid < minBid d) $
throwError $ pack $ printf "bid lower than minimal bid %d" (minBid d)
pkh <- pubKeyHash <$> ownPubKey
let b = Bid {bBidder = pkh, bBid = bpBid}
d' = d {adHighestBid = Just b}
v = Value.singleton bpCurrency bpToken 1 <> Ada.lovelaceValueOf bpBid
r = Redeemer $ PlutusTx.toData $ MkBid b
lookups = Constraints.typedValidatorLookups auctionTypedValidator <>
Constraints.otherScript auctionValidator <>
Constraints.unspentOutputs (Map.singleton oref o)
tx = case adHighestBid of
Nothing -> mustPayToTheScript d' v <>
mustValidateIn (to $ aDeadline adAuction) <>
mustSpendScriptOutput oref r
Just Bid{..} -> mustPayToTheScript d' v <>
mustPayToPubKey bBidder (Ada.lovelaceValueOf bBid) <>
mustValidateIn (to $ aDeadline adAuction) <>
mustSpendScriptOutput oref r
ledgerTx <- submitTxConstraintsWith lookups tx
void $ awaitTxConfirmed $ txId ledgerTx
logInfo @String $ printf "made bid of %d lovelace in auction %s for token (%s, %s)"
bpBid
(show adAuction)
(show bpCurrency)
(show bpToken)

và cuối cùng là endpoint close .

close :: forall w s. CloseParams -> Contract w s Text ()
close CloseParams{..} = do
(oref, o, d@AuctionDatum{..}) <- findAuction cpCurrency cpToken
logInfo @String $ printf "found auction utxo with datum %s" (show d)
let t = Value.singleton cpCurrency cpToken 1
r = Redeemer $ PlutusTx.toData Close
seller = aSeller adAuction
lookups = Constraints.typedValidatorLookups auctionTypedValidator <>
Constraints.otherScript auctionValidator <>
Constraints.unspentOutputs (Map.singleton oref o)
tx = case adHighestBid of
Nothing -> mustPayToPubKey seller t <>
mustValidateIn (from $ aDeadline adAuction) <>
mustSpendScriptOutput oref r
Just Bid{..} -> mustPayToPubKey bBidder t <>
mustPayToPubKey seller (Ada.lovelaceValueOf bBid) <>
mustValidateIn (from $ aDeadline adAuction) <>
mustSpendScriptOutput oref r
ledgerTx <- submitTxConstraintsWith lookups tx
void $ awaitTxConfirmed $ txId ledgerTx
logInfo @String $ printf "closed auction %s for token (%s, %s)"
(show adAuction)
(show cpCurrency)
(show cpToken)

Có một đoạn mã để ràng buộc mọi thứ đó.

endpoints :: Contract () AuctionSchema Text ()
endpoints = (start' `select` bid' `select` close') >> endpoints
where
start' = endpoint @"start" >>= start
bid' = endpoint @"bid" >>= bid
close' = endpoint @"close" >>= close

Và những dòng cuối cùng chỉ là những trợ giúp để tạo một NFT mẫu để cho phép chúng tôi thử đấu giá NFT này trong playground.

mkSchemaDefinitions ''AuctionSchema
myToken :: KnownCurrency
myToken = KnownCurrency (ValidatorHash "f") "Token" (TokenName "T" :| [])
mkKnownCurrencies ['myToken]

Một ví dụ về việc sử dụng lại mã là hàm minBid.

minBid :: AuctionDatum -> Integer
minBid AuctionDatum{..} = case adHighestBid of
Nothing -> aMinBid adAuction
Just Bid{..} -> bBid + 1

Chức năng này được sử dụng trong phần on-chain để xác thực, nhưng cũng trong mã off-chain, trong ví, trước khi nó làm phiền đến việc tạo giao dịch, để kiểm tra xem nó có đáng làm như vậy hay không.

Đi đến Playground#

chúng ta sẽ chạy tại Plutus Playground của tôi.

Cài đặt Plutus#

Trước khi biên dịch mã hợp đồng mẫu, chúng ta cần thiết lập Plutus. Bạn nên thiết lập một trình bao Nix từ kho lưu trữ chính của Plutus, tại đó cũng có thể được sử dụng để biên dịch các hợp đồng mẫu.

chi tiết làm như thế nào ở đây here.

Điều này sẽ thiết lập môi trường của bạn với các phụ thuộc cần thiết để biên dịch các hợp đồng mẫu.

Khi bạn đã ở bên trong Nix shell, bạn có thể khởi động máy khách và máy chủ Plutus từ kho lưu trữ Plutus nhân bản.

Các video bài giảng được ghi lại vào nhiều thời điểm khác nhau và mã Plutus cùng với chúng được biên soạn dựa trên các cam kết cụ thể của nhánh chính của Plutus. Bạn có thể tìm thấy thẻ cam kết trong tệp cabal.project.

Server#

cd /path/to/plutus/repo/plutus-playground-client
plutus-playground-server

Client#

cd /path/to/plutus/repo/plutus-playground-client
npm run start

Để kiểm tra xem mọi thứ có theo thứ tự hay không, sau đó bạn có thể biên dịch mã cho week01. Điều này không cần thiết để chạy mã trong sân chơi, vì sân chơi có thể tự biên dịch mã.

cd /path/to/plutus-pioneer-program/repo/code/week01
cabal build all

Nếu mọi thứ suôn sẻ trong thiết lập ở trên, bạn sẽ có thể mở sân chơi tại https://localhost:8009. Bạn có thể sẽ nhận được lỗi chứng chỉ, lỗi này có thể được bỏ qua.

Sao chép và dán nội dung tệp EnglishAuction.sh vào playground, thay thế hợp đồng demo hiện có.

Nhấp vào nút biên dịch. Khi nó đã được biên dịch, hãy nhấp vào nút Simulate.

Các ví mặc định được thiết lập với 10 Lovelace và 10 T, trong đó T là mã thông báo gốc được mô phỏng bởi tập lệnh trong các dòng sau:

myToken :: KnownCurrency
myToken = KnownCurrency (ValidatorHash "f") "Token" (TokenName "T" :| [])
mkKnownCurrencies ['myToken]

Chúng tôi sẽ coi token T là token không thể thay thế (NFT) và mô phỏng điều này bằng cách thay đổi các ví sao cho Ví 1 có 1 T và các ví khác có 0 T.

Ngoài ra, 10 lovelace thấp đến mức nực cười, vì vậy hãy cho mỗi ví 1000 Ada, tức là 1.000.000.000 lovelace.

Nhấp vào tùy chọn "add wallet", sau đó điều chỉnh số dư cho phù hợp:

Bạn có thể thấy trong sân chơi rằng hợp đồng có ba endpoints: start, bidclose.

Theo mặc định, endpoint "Pay to Wallet" luôn ở đó trong sân chơi. Nó cho phép chuyển Lovelace từ ví này sang ví khác một cách đơn giản.

Nhấp vào "start" trên ví 1, để tạo phiên đấu giá:

Đây là nơi người bán sẽ đặt ra các quy tắc cho cuộc đấu giá.

Trường getSlot chỉ định thời hạn cho cuộc đấu giá. Hợp đồng không cho phép đấu thầu sau thời hạn này.

Giả sử rằng thời hạn là 10 slot.

Thời gian được đo bằng thời gian POSIX (giây kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1970), vì vậy chúng ta cần tính giá trị này. May mắn thay, trong gói plutus-ledger trong mô-đun Ledger.Timeslot, có một hàm slotToPOSIXTime. Nếu chúng tôi nhập cái này vào REPL, chúng tôi có thể nhận được giá trị mà chúng tôi cần. Mô phỏng bắt đầu vào đầu kỷ nguyên Shelley, vì vậy giá trị này - 1596059101 - phản ánh điều đó và giá trị này sẽ là vào ngày 29 tháng 7 năm 2020 - vị trí thứ 10 của kỷ nguyên Shelley.

Prelude Week01.EnglishAuction> import Ledger.TimeSlot
Prelude Ledger.TimeSlot Week01.EnglishAuction> slotToPOSIXTime 10
POSIXTime {getPOSIXTime = 1596059101}

Thêm giá trị này vào trường thời hạn.

SpMinField chỉ định số lượng ADA tối thiểu phải được đặt giá thầu. Nếu không đạt mức tối thiểu này trước thời hạn, sẽ không có cuộc đấu thầu nào thành công. Hãy thực hiện 100 Ada này.

Nhập 100000000 vào trường spMinBid.

Hai trường cuối cùng - spCurrencySymbolunTokenName chỉ định đơn vị tiền tệ của NFT là chủ đề của phiên đấu giá. Trong Plutus, token gốc được xác định bằng ký hiệu tiền tệ và tên.

Trong trường hợp này, ký hiệu là 66 và tên token, như chúng ta đã thấy là T.

Nhập các giá trị này vào các trường tương ứng của chúng.

Chúng tôi cũng có thể chèn các hành động "wait", để đợi một số slot. Chúng tôi sẽ cần đợi ít nhất một thời điểm để giao dịch bắt đầu phiên đấu giá hoàn tất.

Bây giờ đấu thầu có thể bắt đầu.

Giả sử rằng Ví 2 và 3 muốn đặt giá thầu cho token này.

Ví 2 nhanh hơn và đặt giá thầu 100 Ada bằng cách gọi endpoint giá thầu với các thông số như được hiển thị bên dưới.

Bây giờ chúng tôi chèn một hành động chờ khác và bây giờ chúng tôi thêm một giá thầu của Charlie (Wallet 3) cho 200 Ada.

Giả sử rằng hai giá thầu này là giá thầu duy nhất.

Bây giờ chúng tôi thêm một hành động chờ đợi cho đến thời điểm 11, đó là thời điểm sau thời hạn của phiên đấu giá.

Tại thời điểm này, bất kỳ ai cũng có thể gọi endpoint close. Phiên đấu giá sẽ không tự giải quyết, nó cần được kích hoạt bởi một điểm cuối.

Khi endpoint Close được kích hoạt, cuộc đấu giá sẽ được giải quyết theo các quy tắc.

  • Nếu có ít nhất một giá thầu, người trả giá cao nhất sẽ nhận được token. Đây sẽ luôn là người trả giá cuối cùng vì kịch bản sẽ không cho phép giá thầu không cao hơn giá thầu cao nhất hiện có hoặc giá thầu thấp hơn mức giá thầu tối thiểu.

  • Nếu không có người đặt giá thầu, Ví 1 sẽ lấy lại token.

Giả sử Alice (Ví 1) gọi endpoint close. Chúng tôi sẽ thêm hành động này và cũng thêm một hành động chờ khác mà chúng tôi cần ở cuối để xem giao dịch cuối cùng khi chúng tôi chạy mô phỏng.

Bây giờ, hãy nhấp vào nút "Evaluate" - nút ở cuối hoặc nút ở đầu trang.

Sau một lúc, bạn sẽ thấy chế độ xem giả lập.

Ở đầu trang, bạn sẽ thấy các vị trí có liên quan đến mô phỏng, tức là các vị trí đã xảy ra một hành động. Ở đây chúng ta thấy rằng đây là các khe 1,2,3,4 và 20.

Vị trí số 0 không phải do hợp đồng của chúng tôi gây ra, đó là giao dịch Genesis thiết lập số dư ban đầu của ví. Có ba đầu ra cho giao dịch này.

Bây giờ hãy nhấp vào giao dịch Slot 1.

Giao dịch có một đầu vào và ba đầu ra. Đầu vào là chỉ UTxO mà Wallet 1 có. Mặc dù đó là hai token, 1000 Ada và 1T, chúng nằm trong một UTxO. Như đã đề cập trước đó, UTxO luôn cần được sử dụng toàn bộ, vì vậy toàn bộ UTxO được gửi dưới dạng đầu vào.

Kết quả đầu ra là phí 10 lovelace (đây là phí demo và không phản ánh mức phí thực sẽ là bao nhiêu), 999.999.990 lovelace trở lại Ví 1 và 1 T cho hợp đồng để giữ trong khi đấu thầu diễn ra. Ở đây bạn cũng thấy địa chỉ tập lệnh.

Như chúng ta đã biết từ phần giới thiệu về mô hình UTxO, cũng có thể có một mức dữ liệu và có một mức dữ liệu, nhưng điều này không hiển thị trong màn hình này.

Vì vậy, bây giờ cuộc đấu giá đã được thiết lập, hãy xem giao dịch tiếp theo, nơi Bob (Wallet 2) đặt giá thầu là 100 Ada.

Có hai đầu vào - tập lệnh UTxO và UTxO mà Bob sở hữu.

Ngoài ra còn có ba đầu ra. Đầu tiên là khoản phí 14,129 lovelace. Điều thứ hai mang lại cho Bob tiền thay đổi của anh ấy - số tiền ban đầu của anh ấy trừ đi các khoản phí và giá thầu. Đầu ra thứ ba khóa giá thầu vào hợp đồng.

Trình xác thực tập lệnh ở đây phải đảm bảo rằng Wallet 2 không thể chỉ lấy token, vì vậy nó sẽ chỉ xác thực trong trường hợp có đầu ra mà token kết thúc trong hợp đồng một lần nữa. Hãy nhớ rằng trong mô hình (E) UTxO, tất cả các đầu vào và đầu ra đều hiển thị với tập lệnh.

Bây giờ chúng ta hãy xem xét giao dịch tiếp theo. Đây là nơi Charlie đặt giá thầu 200 Ada Lovelace (trong video của Lars là 5 Lovelace, nhưng tôi đã nhập nó là 4 và tôi không muốn chụp lại tất cả các ảnh chụp màn hình đó).

Các đầu vào ở đây là UTxO của Wallet 3 và địa chỉ tập lệnh.

Kết quả đầu ra là sự thay đổi của 6 Lovelace thành Ví 3, tập lệnh được cập nhật với giá thầu cao mới của 4 Lovelace và việc trả lại giá thầu 3 Lovelace của Wallet 2 cho địa chỉ của Wallet 2.

Một lần nữa, logic trong tập lệnh phải đảm bảo rằng tất cả những điều này được xử lý chính xác, tức là giá thầu mới cao hơn giá thầu trước đó và token T tiếp tục bị khóa trong hợp đồng cùng với giá thầu mới.

Giao dịch cuối cùng là hành động Close. Hai đầu vào này - một từ Alice để trả phí và đầu vào thứ hai là tập lệnh UTxO làm đầu vào. Có bốn kết quả đầu ra - phí từ Alice và sự thay đổi trở lại Alice, sau đó là giá thầu thành công 200 Ada cho Alice và chuyển NFT cho Charlie.

Nếu chúng ta cuộn xuống, bây giờ chúng ta có thể thấy số dư cuối cùng.

Hãy kiểm tra xem điều gì sẽ xảy ra khi có sự cố xảy ra, chẳng hạn như nếu Charlie đưa ra giá thầu thấp hơn giá thầu của Bob. Giả sử Charlie mắc lỗi và chỉ trả giá 20 Ada.

Bây giờ chúng tôi thấy rằng chúng tôi chỉ có bốn giao dịch và Bob thắng cuộc đấu giá.

Hãy xem điều gì sẽ xảy ra nếu không có giá thầu hợp lệ.

Bây giờ chỉ có ba giao dịch, giao dịch cuối cùng là giao dịch đóng. Vì đây là một cuộc đấu giá thất bại, không có giá thầu thành công, giao dịch này trả lại NFT cho Ví 1.