Skip to main content

Bắt đầu với the Cardano Developer Community

Ngoài hai nền tảng hàng đầu là Stack ExchangeCardano Forum, các nhà phát triển Cardano và các nhà vận hành pool phát triển các nền tảng khác nhau. Mỗi cái có thị trường ngách của nó.

Kênh nhà phát triển Cardano

Cộng đồng Stack Exchange được tạo và duy trì một cách dân chủ. Đó là một trang web question-and-answer, không dành cho các cuộc thảo luận hoặc ý kiến ​​rộng rãi.

Các danh mục nhà phát triển trên diễn đàn Cardano Cardano Forum là một nơi tuyệt vời cho các cuộc thảo luận và ý kiến ​​mở rộng, nhưng cũng để nhận được sự hỗ trợ.

Hãy vào danh mục nhà phát triển trên Cardano Community Discord nếu bạn thích các cuộc đàm luận kiểu chat-style.

reddit.com/r/CardanoDevelopers
Một subreddit dành riêng cho mọi người xây dựng trên blockchain Cardano.

Các cuộc đàm luận kiểu Chat - style trên Telegram tại một trong các nhóm phát triển Cardano lâu đời nhất.

Hãy đến với IOG Discord nếu bạn muốn tham gia Plutus Pioneers.

Kênh dành riêng cho các nhà phát triển và người dùng Marlowe. Marlowe là một ngôn ngữ chuyên biệt dành cho các hợp đồng thông minh tài chính trên Cardano. Bạn có thể đặt câu hỏi, tham gia thảo luận và gặp gỡ nhóm đằng sau Marlowe.

Nếu bạn muốn giúp phát triển Cổng thông tin nhà phát triển hơn nữa, hãy tham giaDiscord.

Các buổi họp CIP thảo luận về các đề xuất Cải tiến Cardano cách tuần một lần. Tham gia cùng các Biên tập viên và các thành viên cộng đồng để cập nhật các cuộc thảo luận kỹ thuật liên quan đến các tiêu chuẩn, quy trình và các cuộc trò chuyện Cardano đang diễn ra.

Các kênh điều hành nhóm cổ phần

Nhóm thực hành tốt nhất trên Telegram dành cho các nhà vận hành pool, nhóm này hết sức sôi nổi, là một kênh tốt để tìm kiếm các câu trả lời. forum.cardano.org

Nếu bạn quan tâm đến các cuộc thảo luận dài, được sắp xếp tốt, hãy truy cập danh mục các nhà vận hành pool trên forum.cardano.org.