Skip to main content

Chuỗi sự kiện tại Đại học Nguyễn Trãi

Catalyst Events 4 Vietnam Students là dự án được cấp vốn ở vòng số 7 của Catalyst-Cardano.

Chương trình hội thảo tại trường Đại học Nguyễn Trãi

Thông báo về khóa học Catalyst đã được đăng tại website nhà trường ngày 31-03-2022

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà nội đăng tin về khóa học.

Buổi 1: Blockchain Tiềm năng và ứng dụng trong nền kinh tế số#

image Ths. Trịnh Văn Chung – Phó chủ nhiệm khoa Công nghệ Thông tin phát biểu khai mạc

image

Mr Đỗ Ngọc Minh – Viện Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ

image

Mr Nguyễn Anh Tiến – Điều hành phòng học Eastern Townhall Catalyst Project chia sẻ

Buổi 2: Blockchain Tiềm năng và ứng dụng trong nền kinh tế số#

Nội dung buổi số 2 bao gồm:

 • Tổng qua về Cardano
 • Hệ sinh thái Cardano
 • Lập Trình trên Cardano như thế nào
 • Thực hành thao tác với API

Buổi 3: Blockchain Tiềm năng và ứng dụng trong nền kinh tế số#

Nội dung buổi chia sẻ bao gồm:

 • Tiêu chí chấm đề xuất
 • Tại sao phải tìm hiểu thử thách (Challenge setting)
 • Viết đề xuất tốt như thế nào
 • Công cụ hỗ trợ
 • Thực hành

Làm thế nào để có một bản đề xuất tốt.

Buổi 4: Blockchain Tiềm năng và ứng dụng trong nền kinh tế số#

Nội dung buổi chia sẻ bao gồm:

 • Tiêu chí chấm đề xuất
 • Tại sao phải tìm hiểu thử thách (Challenge setting)
 • Đánh giá một đề xuất
 • Công cụ hỗ trợ
 • Thực hành: đăng ký CA, đánh giá mẫu các dự án.

Làm thế nào để trở thành CA/vCA tốt.