Skip to main content

Cấu hình BP node và bảo vệ các file quan trọng

Định nghĩa Node là Block Producers#

Sau khi Pool đã được khai báo, bạn cần cập nhật lại file env của BP node

>_ Terminal
cd $CNODE_HOME/scripts
nano env

Sửa tên POOL_NAME là tên thư mục trong $CNODE_HOME/priv/pool/

>_ Terminal
#POOL_NAME=""
POOL_NAME="C2VN"

Lưu lại file bằng tổ hợp phím Ctrl+x và chọn y để lưu.

Bạn kiểm tra lại trạng thái bằng cách chạy gLiveview.

>_ Terminal
cd $CNODE_HOME/scripts/
./gLiveView.sh

image

Khi cấu hình đúng, bạn sẽ thấy BP lúc này là Core node trên Mainnet :) gLiveview cũng chỉ thị rõ quá trình một Epoch đang hoạt động Nếu bạn đã đến được bước này --- Chúc mừng bạn đã thành công

Định nghĩa Node là Block Producers:#

Các file quan trọng của đều nằm trong thư mục $CNODE_HOME/priv Trong đó, thư mục:

  • wallet - chứa các thông tin về ví, nó chứa cả key public lẫn private nếu bạn chưa chỉnh sửa
  • pool - Chứa các thông tin về pool, nó chứa cả key public lẫn private nếu bạn chưa chỉnh sửa
caution

Vậy nên: cần lưu trữ các Private key một cách cận thận, lời khuyên của chúng tôi là: 1- Đưa các file Private key (.skey) về AIR GAP server nếu có thể 2- Nếu buộc phải để online- Cần encrypt chúng lại

Có các Keys quan trọng sau: wallet/walletname/payment.skey --> file này có thể download về và lưu trữ ở AIR GAP. các bạn có thể tìm cho mình một phương pháp lưu trữ có mã hóa wallet/walletname/stake.skey --> file này có thể download về và lưu trữ ở AIR GAP. các bạn có thể tìm cho mình một phương pháp lưu trữ có mã hóa cold.skey --> file này có thể download về và lưu trữ ở AIR GAP. các bạn có thể tìm cho mình một phương pháp lưu trữ có mã hóa kes.skey --> file này phải có ở server online để đảm bảo hoạt động vrf.skey --> file này phải có ở server online để đảm bảo hoạt động