Skip to main content

Hướng dẫn đăng ký và bỏ phiếu của Catalyst

note

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày quy trình đăng ký và bỏ phiếu cho Project Catalyst vì nó áp dụng cho mọi Quỹ.

Điều kiện để đăng ký Vote

Đăng ký được hỗ trợ thông qua các ví sau:

 • Daedalus Mainnet (máy tính để bàn, Ledger Nano S và X, Trezor T)
 • Yoroi di động (iOS và Android, Ledger Nano S)
 • Tiện ích mở rộng trình duyệt Yoroi (máy tính để bàn, Ledger Nano S và X)
 • AdaLite-Ledger (máy tính để bàn, ví phần cứng, không hỗ trợ di động)
 • AdaLite-Trezor (máy tính để bàn, ví phần cứng, không hỗ trợ di động)
 • Adalite-Mnemonics (máy tính để bàn, ví phần mềm)
 • Ví Typhon
 • CCVault
 • Ví phần cứng qua giao diện CLI + Hướng dẫn
 • VotingTools CLI
: AdaLite, Typhon Wallet và CCVault là các ví của bên thứ ba không được IOHK phát triển hoặc hỗ trợ. Điều quan trọng là bạn phải tự nghiên cứu khi sử dụng các ví này.

Yêu cầu tối thiểu 500 ADA không bao gồm phần thưởng Trước khi đăng ký, bạn phải cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng Catalyst Voting trên thiết bị di động của mình (phiên bản 0.1.19) Xin lưu ý rằng iPhone 6 trở về trước không được hỗ trợ. - Người dùng Android : Tải xuống “Catalyst Voting” từ cửa hàng Google Play. - Người dùng iOS : Tải xuống “Catalyst Voting” từ cửa hàng IOS.

Đăng ký phải được hoàn thành trước ngày chụp nhanh. Ảnh chụp nhanh Fund8: 07/04/2022, 11:00 UTC Lưu ý: có lệ phí đăng ký 0,17 - 0,18 ADA

Đăng ký:

QUAN TRỌNG: Nếu bạn đã đăng ký Fund4, Fund5 và / hoặc Fund6, Fund7 và có thể bỏ phiếu - đăng ký của bạn sẽ tự động có hiệu lực cho vòng bỏ phiếu Fund8! Miễn là bạn vẫn có mã QR và mã PIN. Không cần phải đăng ký lại. Điều này không áp dụng cho đăng ký Fund2 hoặc Fund3. Tuy nhiên, quyền biểu quyết của bạn sẽ được cập nhật trong ảnh chụp nhanh mới liên quan đến Fund8.

Bất kể ví của bạn là gì, mỗi lần đăng ký sẽ cung cấp cho bạn một mã QR và mã PIN duy nhất. Những thứ này hoàn toàn phải được lưu lại. Không có mã QR được lưu, không có phiếu bầu! Không có mã PIN nào được lưu, không có phiếu bầu!

 1. Cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng Catalyst Voting (phiên bản 0.1.19) trên thiết bị di động của bạn.

img

 1. Với ví nhẹ Yoroi bạn có thể thực hiện theo video sau đây
 1. Trong phiên bản Daedalus mới nhất, hãy điều hướng đến trang đăng ký bỏ phiếu từ menu ở phía bên tay trái.

Xác nhận rằng bạn đã cài đặt ứng dụng Bầu chọn Catalyst. Xác nhận rằng bạn có ít nhất 500 ADA tại thời điểm chụp nhanh. Bấm vào "Đăng ký để bình chọn"

img

 1. Chọn ví bạn muốn bỏ phiếu và nhấp vào "Tiếp tục" (đảm bảo ví chứa số tiền yêu cầu tối thiểu để bỏ phiếu: 500 ADA không bao gồm phần thưởng )

Lưu ý: Số tiền này phải còn trong ví này cho đến khi có ảnh chụp nhanh, sẽ thu thập quyền biểu quyết của bạn. Ngày và thời gian chụp ảnh nhanh cho mỗi Quỹ sẽ được công bố thông qua các kênh truyền thông và xã hội chính thức của chúng tôi

img

 1. Nhập mật khẩu chi tiêu cho ví của bạn hoặc kết nối ví Phần cứng của bạn và nhấp vào "Gửi giao dịch đăng ký":

img

img

 1. Chờ khoảng 5 phút cho đến khi giao dịch được xác nhận bởi blockchain và nhấp vào "Tiếp tục". Đừng đóng Daedalus trong thời gian này, nếu không đăng ký của bạn sẽ bị hủy và bạn sẽ phải bắt đầu lại:

img

 1. Đặt mã PIN gồm 4 chữ số mà bạn chọn, xác nhận mã đó và nhấp vào "Tiếp tục".

Hãy nhớ ghi nhớ nó hoặc viết nó ra vì bạn sẽ cần nó để bỏ phiếu sau này. Lưu ý rằng nếu bạn mất mã PIN, bạn sẽ không thể bỏ phiếu và bạn sẽ cần phải lặp lại quy trình đăng ký để chọn mã PIN mới:

img

 1. Daedalus sẽ tạo một mã QR mà bạn sẽ sử dụng trên Ứng dụng Catalyst để hoàn tất đăng ký và bỏ phiếu của bạn.

Nhấp vào "Lưu dưới dạng PDF" Nhấp vào "Lưu" trong hộp thoại Lưu ý rằng nếu bạn không lưu mã QR, bạn sẽ không thể hoàn tất đăng ký và bỏ phiếu. img

 1. Chờ thông báo xác nhận "Đã tải xuống thành công PDF" và nhấp vào " Đóng ".

![img](/img/Catalyst-registration-and-voting-guide/img

TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CỦA BẠN 10. Mở ứng dụng Bầu chọn Catalyst trên thiết bị di động của bạn và nhấn vào " Hãy bắt đầu " hoặc " Bỏ qua ":

img

img

img

 1. Tiếp theo - bấm vào " Đăng ký ngay ":

img

 1. Tiếp theo - chạm vào " Quét mã QR bỏ phiếu " và quét mã QR mà bạn đã nhận được ở Bước 7.

img

 1. Nhập mã PIN 4 chữ số mà bạn đã đặt ở Bước 6 và nhấn " Xác nhận ".

img

Điều này kết thúc quá trình đăng ký.

Bỏ phiếu (Vote)

 1. Bây giờ bạn cần đợi cho đến khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu. Khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu, bạn sẽ thấy quyền biểu quyết của mình, tương ứng với lượng ADA, mà bạn có trong ví của mình tại thời điểm chụp nhanh. Trong trường hợp của chúng tôi, quyền biểu quyết sẽ là 984.

img

 1. Đọc qua các đề xuất khác nhau và bỏ phiếu (Có hoặc Không). Bạn có thể bỏ phiếu cho một đề xuất duy nhất, cho một số đề xuất hoặc cho tất cả các đề xuất - điều đó tùy thuộc vào bạn. Số phiếu bầu sẽ không ảnh hưởng đến số lượng phần thưởng của bạn, tương tự nếu bạn hoàn toàn không bỏ phiếu.

img

 1. Chọn một đề xuất.

img

 1. Sau mỗi lần bỏ phiếu, ứng dụng Bầu chọn Catalyst sẽ nhắc bạn rằng phiếu bầu của bạn vẫn chưa được gửi.

img

 1. Khi bạn đã sẵn sàng gửi phiếu bầu của mình, hãy chuyển đến phần "Phiếu bầu của tôi" và nhấn vào "Bỏ phiếu bầu của tôi"

img

 1. Nhập mã PIN của bạn (bạn đã chọn ở Bước 6) để cho phép phiếu bầu và nhấn "Xác nhận"

img

 1. Bạn sẽ thấy một thông báo xác nhận nói rằng các phiếu bầu của bạn hiện đã được gửi đến blockchain. Điều này kết thúc quá trình bỏ phiếu.

img

Lưu ý: Khi bạn đã bỏ phiếu, bạn sẽ không thể thay đổi nó.

img