Skip to main content

Cách kiểm tra phần thưởng kiếm được từ Project Catalyst

Trong bài viết này, chúng tôi giải thích cách kiểm tra phần thưởng kiếm được từ Project Catalyst.

Cách dùng website Cardanoscan.io

Video hướng dẫn tìm kiếm xem phần thưởng của việc vote

  1. Mở tab Phần thưởng trong Daedalus và sao chép khóa tiền cược của bạn.

img

  1. Mở Cardanoscan và dán khóa cổ phần của bạn và nhấp vào Tìm kiếm

img

  1. Nhấp vào Phần thưởng tức thì

img

  1. Bạn có thể xem số dư phần thưởng được phân phối mới nhất tại đây:

img

note

Giao thức yêu cầu các giao dịch MIR phải được tạo trong 48 giờ đầu tiên của một kỷ nguyên, nhưng chúng được thực hiện ở bước chuyển đổi kỷ nguyên tiếp theo. Điều này có nghĩa là phần thưởng sẽ được ghi có vào số dư tài khoản phần thưởng của bạn ở lần chuyển đổi kỷ nguyên tiếp theo.