Skip to main content

Viết đề án sao để được cấp vốn?

Viết dự án như thế nào để được cấp vốn.

'Quy trình đề xuất' trong Project Catalyst như thế nào?

Cộng đồng Cardano có một ngân quỹ được phân bổ cho Dự án Catalyst, Quỹ này tài trợ cho các dự án để mang lại lợi ích cho hệ sinh thái và cộng đồng chung của Cardano. Những người đề xuất có thể đưa đề xuất lên Cardano Ideascale để nhận được tài trợ nếu cộng đồng bỏ phiếu cho đề xuất của họ.

Tại sao tôi nên đề xuất trong Project Catalyst?

Nếu bạn có một ý tưởng tuyệt vời và nó có thể giải quyết ít nhất một vấn đề được nêu ra trong một thử thách thì bạn nên tham gia vào DAO lớn nhất thế giới này để nhận được tài trợ cho dự án của mình. Bạn sẽ học được nhiều điều về phi tập trung trên hành trình này.

Ai có thể đề xuất lên Project Catalyst?

Bất kỳ ai cũng có thể gửi đề xuất để được cấp vốn. Quá trình đề xuất là công khai và minh bạch. Các đề xuất phải được nhắm mục tiêu để giải quyết các vấn đề được nêu ra bởi một thách thức tài trợ nhất định.

Làm cách nào để đề xuất trong Project Catalyst?

Sau khi đăng ký trên Cardano Ideascale, bạn có thể gửi đề xuất khi một vòng tài trợ mới được mở, hiện đang diễn ra 12 tuần một lần.

Làm cách nào để viết một đề xuất hiệu quả?

Các đề xuất hiệu quả sẽ cần phải giải quyết một thách thức cụ thể được đưa ra cho vòng tài trợ đó. Người đề xuất cần đưa ra một danh sách kiểm tra các yêu cầu để đề xuất của họ được chấp nhận cho quy trình quản trị biểu quyết.

Bạn có thể sử dụng hướng dẫn đề xuất chính thức để tìm hiểu về cách viết một đề xuất hiệu quả. Các đề xuất được Cố vấn Cộng đồng xem xét theo các tiêu chuẩn này.

Làm cách nào để tăng xác suất được cấp vốn?

Để tăng xác suất thành công, những người đề xuất cần tương tác với cộng đồng nhiều hơn. Nhận phản hồi từ cộng đồng và cải thiện đề xuất của mình. Bạn có thể tham gia vào các cuộc đối thoại về đề xuất của mình trên cộng đồng Cardano Project Catalyst Discord hoặc tham gia vào các phiên Swarm.