Skip to main content

Lesson 2

Sử dụng cardano-cli

Tìm hiểu cách sử dụng cardano-cli để tương tác với nút và cách truy cập vào trợ giúp đi kèm cho mọi lệnh. Để có thể theo dõi video tốt hơn, bạn có thể tìm hướng dẫn bằng văn bản về cách sử dụng cardano-cli trong sổ tay điều hành nhóm cược.Mô hình UTxO

Tìm hiểu mô hình UTxO để hiểu rõ hơn về cách hoạt động của các giao dịch trong chuỗi khối Cardano. Vui lòng xem chi tiết mô hình UTxO.Tạo các Key và địa chỉ

Tìm hiểu cách tạo địa chỉ và khóa thanh toán của bạn. Điều này sẽ cho phép bạn nhận và gửi tiền đến các địa chỉ thanh toán khác. Để có thể theo dõi video tốt hơn, bạn có thể tìm hướng dẫn bằng văn bản cách tạo khóa và địa chỉ trong sổ tay điều hành nhóm cổ phần.Yêu cầu tADA

Tìm hiểu cách nhận một số mã thông báo thử nghiệm để thanh toán cho chứng chỉ nhóm cổ phần, tạo giao dịch và hơn thế nữa, như được hiển thị trong video hướng dẫn sau đây. Yêu cầu token tADA bằng vòi testnetTạo một giao dịch

Tìm hiểu cách tạo một giao dịch đơn giản. Để có thể theo dõi video tốt hơn, bạn có thể tìm hướng dẫn bằng văn bản cách tạo một giao dịch đơn giản trong sổ tay điều hành nhóm cổ phần.CÂU HỎI HOẶC GỢI Ý?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi và đề xuất nào trong khi tham gia các bài học, vui lòng hỏi trong diễn đàn Cardanovà chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể.

chỉnh sửa trang này Cập nhật lần cuối vào 4/5/2022 bởi Tommy Kammerer