Skip to main content

Assignment 1

Hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này từ những gì bạn đã học được cho đến nay:

  • Tạo một giao dịch chỉ với một đầu vào và một đầu ra gửi tất cả tiền đến paywithstake.addr