Skip to main content

Setup a Linux server on AWS

Nếu bạn không có quyền truy cập vào máy tính chạy Linux ( hoặc VirtualBox ) , bạn có thể sử dụng Amazon Web Services ( AWS ) để tạo máy ảo dựa trên đám mây chạy Linux miễn phí. Để làm như vậy, vui lòng làm theo các bước dưới đây:

 • Đi tới Amazon Web Services (AWS) và tạo một tài khoản (free) Nếu bạn chưa có.
 • Đi tới AWS Management Console.
 • Đi tới EC2 Dashboard.

img

 • Nếu bạn đã có một phiên bản đang chạy, hãy chuyển sang bước 9.
 • Trước tiên, chúng ta phải đảm bảo có đủ dung lượng ổ cứng ( ít nhất 100GB ) . Nhấp vào Volumes. .

img

 • Trong Actions, chọn Modify Volume.

img

 • ITrong Modify Volume dialog, Chọn kích thước là 100 và nhấn Modify, sau đó xác nhận trong hộp thoại tiếp theo..

img

 • Đi trở lại EC2 Dashboard.

img

 • Đi tới Launch Instance.

img

Như Amazon Machine Image, hãy chọn Amazon Linux 2 ( HVM ) , Loại ổ SSD , 64-bit ( x86 ) .

img

 • Là Loại phiên bản, chọn t2.medium , sau đó nhấp vào Xem lại và Khởi chạy và cuối cùng Khởi chạy trên màn hình tiếp theo.

img

 • Tạo một cặp key ( hoặc sử dụng một cặp khóa hiện có).

img

 • Connect với phiên bản của bạn.

img

 • Bạn có thể sử dụng phương thức kết nối EC2 Instance Connect

img

Xin chúc mừng! Bây giờ bạn có quyền truy cập vào một máy chạy Linux.

questions or suggestions?

INếu bạn có bất kỳ câu hỏi và đề xuất nào trong khi tham gia các bài học, vui lòng hỏi trong diễn đàn Cardano và chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể.